قرآن ناطق(عج)

- ۱۱

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

آیا تولید بمب هسته اى به نفع آرمان ها و اهداف و امنیت جمهورى اسلامى است ؟ ( مقاله ش ۱۱ – پیروان )

آیا تولید بمب هسته اى به نفع آرمان ها و اهداف و امنیت جمهورى اسلامى است ؟ ( مقاله ش ۱۱ – پیروان )

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید