قرآن ناطق(عج)

- ۱۲

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

آیا آقای جان کرى راست میگوید که امروز دنیا و اسراییل امن تر شده است ؟ ( مقاله ش ۱۲ – پیروان )

آیا آقای جان کرى راست میگوید که امروز دنیا و اسراییل امن تر شده است ؟ ( مقاله ش ۱۲ – پیروان )

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید