قرآن ناطق(عج)

- 12

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

آيا آقای جان كرى راست ميگويد كه امروز دنيا و اسراييل امن تر شده است ؟ ( مقاله ش 12 – پیروان )

آيا آقای جان كرى راست ميگويد كه امروز دنيا و اسراييل امن تر شده است ؟ ( مقاله ش 12 – پیروان )

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید