قرآن ناطق(عج)

- ۱۳

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مگر ملت ایران کدام گناه را مرتکب شده که باید اینچنین مجازات شود؟وظیفه مردم ،جناح هاى سیاسى و مجلس در قبال مذاکرات؟( ۱۳-پیروان)

مگر ملت ایران کدام گناه را مرتکب شده که باید اینچنین مجازات شود؟وظیفه مردم ،جناح هاى سیاسى و مجلس در قبال مذاکرات؟( ۱۳-پیروان)

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید