قرآن ناطق(عج)

- 13

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مگر ملت ايران كدام گناه را مرتكب شده كه بايد اينچنين مجازات شود؟وظيفه مردم ،جناح هاى سياسى و مجلس در قبال مذاكرات؟( 13-پیروان)

مگر ملت ايران كدام گناه را مرتكب شده كه بايد اينچنين مجازات شود؟وظيفه مردم ،جناح هاى سياسى و مجلس در قبال مذاكرات؟( 13-پیروان)

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید