قرآن ناطق(عج)

- ۱۴

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

شباهت مسیر هسته اى ما با توقف جنگ با عراق و ۵٩٨ چیست ؟تعبیرخوراندن جام زهر به امام، تحریفى ظالمانه( مقاله ش ۱۴ – پیروان )

شباهت مسیر هسته اى ما با توقف جنگ با عراق و ۵٩٨ چیست ؟تعبیرخوراندن جام زهر به امام، تحریفى ظالمانه( مقاله ش ۱۴ – پیروان )

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید