قرآن ناطق(عج)

- 14

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

شباهت مسير هسته اى ما با توقف جنگ با عراق و ٥٩٨ چيست ؟تعبیرخوراندن جام زهر به امام، تحريفى ظالمانه( مقاله ش 14 – پیروان )

شباهت مسير هسته اى ما با توقف جنگ با عراق و ٥٩٨ چيست ؟تعبیرخوراندن جام زهر به امام، تحريفى ظالمانه( مقاله ش 14 – پیروان )

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید