قرآن ناطق(عج)

- ۱

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

اهداف ما از تکنولوژى هسته اى ؟ چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نیست ؟ اگر موارد بند دو را انجام دهیم ، چه تبعاتى دارد ؟(مقاله یک پیروان)

اهداف ما از تکنولوژى هسته اى ؟ چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نیست ؟ اگر موارد بند دو را انجام دهیم ، چه تبعاتى دارد ؟(مقاله یک پیروان)

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید