قرآن ناطق(عج)

- 1

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

اهداف ما از تكنولوژى هسته اى ؟ چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟ اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟(مقاله یک پیروان)

اهداف ما از تكنولوژى هسته اى ؟ چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟ اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟(مقاله یک پیروان)

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید