قرآن ناطق(عج)

- ۸

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

آیا مسیر هسته اى کشور و مذاکرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ( مقاله ش ۸ – پیروان )

آیا مسیر هسته اى کشور و مذاکرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ( مقاله ش ۸ – پیروان )

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید