قرآن ناطق(عج)

- 8

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ( مقاله ش 8 – پیروان )

آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ( مقاله ش 8 – پیروان )

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید