قرآن ناطق(عج)

- 9

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

حرکت واقعی به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه كليد واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحريم هاى موجود يا رفع آن ؟ ( مقاله ش 9 – پیروان )

حرکت واقعی به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه كليد واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحريم هاى موجود يا رفع آن ؟ ( مقاله ش 9 – پیروان )

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید