قرآن ناطق(عج)

- ۹

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

حرکت واقعی به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه کلید واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحریم هاى موجود یا رفع آن ؟ ( مقاله ش ۹ – پیروان )

حرکت واقعی به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه کلید واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحریم هاى موجود یا رفع آن ؟ ( مقاله ش ۹ – پیروان )

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید