قرآن ناطق(عج)

10 - مسیر هسته ای ایران – 10 ( گرفتن امتیاز در مذاکرات )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٢- راههاى امتياز گرفتن در مذاكرات چيست ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٢

امتياز دادن يا گرفتن در هرگونه مذاكرات در هر كجاى عالم ، به يك فرمول كلى بر ميگردد و آن عناصر” قدرت ” و ” امكان و توانمندى ” است.

ميزان و ملاك ، ” حق ” نيست ، ” توانايى ” است.

برچــســب ها

برچــســب ها