قرآن ناطق(عج)

45 - مهارت حل دعوا

نویسنده : زهرا رستگار

بسیاری از زوج‏های جوان نمی‏دانند چگونه باید دعوا کنند و یا چگونه به دعوا فیصله دهند. واقعیت این است که به رغم تصور بسیاری، دعوا کردن با همسر می‏تواند تجربة وحشتناکی نباشد و البته پایان دادن به آن نیز آنقدرها سخت نیست.

برچــســب ها

برچــســب ها