قرآن ناطق(عج)

80 - اصولی که مردان باید در همسرداری رعایت کنند .

نویسنده : زهرا رستگار

اصولی که مردان باید در همسرداری رعایت کنند . خلاصه : برای آنکه زندگی زناشوئی از شادی ونشاط لازم برخوردار باشد، مرد دربرابر همسر باید اصولی را رعایت کند. شما آقای محترم در صورتی که این اصول را رعایت کنید ، همسر شما شیفته شما خواهد شد و تا آخر عمر عاشقانه دوستتان خواهد داشت […]

برچــســب ها

برچــســب ها