قرآن ناطق(عج)

146 - پیامدهای ویرانگر مقایسه در تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

پیامدهای ویرانگر مقایسه در تربیت فرزند   مقایسه فرزندان با یکدیگر و یا با فرزندان دیگران ، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد که به ذکر آن خواهم پرداخت: حسادت اگر بچه هایمان را با یکدیگر و یا با بچه های دیگران مقایسه کنیم ، اولین نتیجه اش روشن شدن شعله حسادت در وجود فرزندمان خواهد […]

برچــســب ها

برچــســب ها