قرآن ناطق(عج)

90 - بررسی فرقه بهائیت در ایران

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مروری بر ” بهائیت ” : بهائیت یک دین اختراع شده است که حسین علی ملقب به “بهاء” آن را ایجاد و آشکار نمود؛ کسی که مدعی نبوت شد و به گمانش به واسطه ظهور و بعثت او شریعت اسلام نسخ شده است. مؤسسان آن: میرزا حسین علی ملقب به بهاء در روستای نور منطقه مازندران […]

برچــســب ها

برچــســب ها