قرآن ناطق(عج)

93 - تقابل ايران و آمريكا ، با موضوع هسته اى – بخش اول

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تقابل ايران و آمريكا ، با موضوع هسته اى – بخش اول – از سال 1369 تا انتهاى 1391
در این مقاله تلاش شده است نگاهی تحلیلی به نحوه مقابله و اهداف و برنامه ها و عملکرد ایران و آمریکا ، تحت عنوان و ظاهر تقابل هسته ای بپردازیم .

2 - مسیر هسته ای ایران -2 ( تحریم ها )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

بحث سوال چهار از موضوع هسته اى تقديم ميگردد. 09/09/1393

٤- آيا آمريكا ميتوانست تحريم هاى فلج كننده عليه ما را پياده كند ؟ چگونه ؟
5 – آيا آمريكا واقعا در اين يك سال اخير بر تحريم ها افزوده است ؟
6- آيا صنعت هسته اى ما در اين يك سال گذشته و طول مذاكرات آتى ، متوقف است ؟

1 - مسیر هسته اى ایران – 1 (طرح 16 سوال – اهداف )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاكرات هسته اى – شكست يا پيروزى ؟ 1393/09/07
قسمت اول.
١-اهداف ما از تكنولوژى هسته اى چيست ؟

٢- چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟

٣- اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها