قرآن ناطق(عج)

63 - آیا دل برادرت با ماست ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تاثیر و عمق نفوذ " نیت " : اهوى اخیك معنا ؟ در جنگ جمل، یكى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام) آهى كشید و گفت: اى كاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در ركاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

تاثیر و عمق نفوذ ” نیت ”  :

جنگ جمل و اصحاب على (علیه السلام) :

مروى است که: در جنگ جمل، یکى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام)  ، آهى کشید و گفت: اى کاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در رکاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

حضرت پرسیدند: اهوى اخیک معنا؛ آیا میل برادرت با ماست؟ (یعنى همان صمیم قلب و نیتش، میلش، خواستش، آیا با ماست؟ )

عرض کرد: بلى، والله!

حضرت فرمود: او با ماست. نیت است که جمع مى‏کند بلکه فرمود: مى‏آیند کسانى‏که هنوز در پشت پدران و رحم مادرانند و به دنیا نیامده‏ اند که با ما شریکند در این موقف (همه‏ اش به اعتبار نیت و میل قلب است‏) .

امیدوارم با این توضیحات، معناى نیت واضح شده باشد تا بعد خلوص نیت را بحث کنیم.

باید از خدا بخواهیم صدق نیت را. به امام زمان خود اقتدا کنیم که در دعا عرض مى‏کند: پروردگارا! به ما… و صدق نیت عنایت بفرما .

خدایا! تو لطفى بفرما که من در نیت صادق باشم. راست بگویم. گاه انسان به عبادت متحرک است لیکن نفسش او را مى‏جنباند. درست است که کار خوب مى‏کند لیکن محرکش؛ یعنى نیتش حظ نفس است. هوا و هوس است. آنگاه خیال مى‏کند قربه الى الله است .

خداوند! تو ما را از مکر ابلیس و نفس خودمان نجات ده!

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید