قرآن ناطق(عج)

46 - آیا ذکر را بشماریم؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در بعضى موارد شمارش موضوعیت دارد. مانند : ١- نظم ( در عبادت ، تعداد مشخصى براى ذكر تصریح شده باشد. مثل تسبیح حضرت زهرا س ) ٢- نذر ( تعهد شخص به گفتن تعداد معینى از یك جمله یا عبارت ) ٣- تشویق یا ترغیب ( جنبه شرعى ندارد ولى به هدف افزایش كمیت یك امر پسندیده و اختیارى شمارش میكنید. مثل ركوردهاى ورزشى و ... ) . ولى در خیلى موارد شمارش موضوعیت ندارد.

آیا ذکر را بشماریم؟

دل حرم خداست.

لذا توجه ما مدام باید به هدف خلقت  و مسیر و موقعیت حقیقى مون باشه.

مثلا ذكر صلوات :

⭕️ درخواست از خداست. و لذا ارائه بندگى و عجز به درگاه احدیت است.

⭕️موضوع درخواست ، صلوات بر پیامبر اكرم و ال ایشان است.

خود خداوند در قرآن میفرماید : خدا و فرشتگانش مدام بر پیامبر درود میفرستند. و به مومنین ( مردم آشنا به حق نبى ) دستور میفرماید : شما هم درود فرستید و تسلیم روش و منش و دستور ایشان باشید.

⭕️ چرا خدا مدام بر پیامبر رحمت درود و رحمت میفرستند ؟ و چرا فرشتگان ؟

چرا مومن باید مدام این احساس حق و دین بر گردن خود از یك طرف

و احساس شرافت ، پاكى ، عظمت و نقش در هستى براى پیامبر داشته باشد ، كه براى جلب رضایت و عرض ارادت به ایشان ، مدام درخواست تعالى بیشتر از خدا كند ؟

موضوع ذكر به فرصتى دیگر.

اما بحث شمارش  :

در بعضى موارد شمارش موضوعیت دارد. مانند :

١- نظم ( در عبادت ، تعداد مشخصى براى ذكر تصریح شده باشد. مثل تسبیح حضرت زهرا س )

٢- نذر ( تعهد شخص به گفتن تعداد معینى از یك جمله یا عبارت )

٣- تشویق یا ترغیب ( جنبه شرعى ندارد ولى به هدف افزایش كمیت یك امر پسندیده و اختیارى شمارش میكنید. مثل ركوردهاى ورزشى و … ) .

 

ولى در خیلى موارد شمارش موضوعیت ندارد. ذكر به مفهوم اصلى ذكر ، یقینا شمارشى نیست. توجه به انابه ، توبه ، درخواست كمك از خدا ، یادآورى عظمت خدا ، تنها قدرت ، تنها جایى كه برنامه و هدف و استرتژى زندگى ام را از او میگیرم، تنها جایى كه سرم را برایش خم میكنم ، تنها پناه ، …….

 

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید

لیست مقالات مرتبط