قرآن ناطق(عج)

15 - اسیدپاشی

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نقد كلیپ سخنرانى حجه الاسلام آقا میرى در مورد اسید پاشى : مخاطب سخنرانى كیست ؟ در جامعه امروز ما چه كسانى مدافع تجاوز و تعدى و قتل و ضرب و شتم هستند ؟ متدینین ؟ دولتى ها ؟ احزاب ؟

نقد كلیپ سخنرانى حجه الاسلام آقا میرى در مورد اسید پاشى : ( 1393/08/15 )

 

مخاطب سخنرانى كیست ؟ در جامعه امروز ما چه كسانى مدافع تجاوز و تعدى و قتل و ضرب و شتم هستند ؟

متدینین ؟ دولتى ها ؟ احزاب ؟

این كه بدیهى است هیچكدام.

در جهاد فرهنگى ، با تفكرى مقابله میكنیم كه مدافعانى داشته باشد.

این كه یك خبط رسانه اى داخلى و بلا فاصله موج سوارى شدید رسانه هاى دشمن مردم ایران و پخش گسترده  شایعات و تحلیل هاى دروغ انجام شد ، براى ایجاد فتنه و تردید در اهداف ، مسیر و برنامه هاى كشور بود.

براى شكستن انسجام ملت و وحدت كلمه ایشان بود.

و الا جرم و جنایت و ظلم و تعدى ” شخصى ” در كدام كشور دنیا و در كدام عصر و زمان موجود نبوده است؟

امنیت ایران به لطف خدا و امام عصر عج در مركز بحرانهاى شدید منطقه خاورمیانه كه بماند ، در مقایسه با حتى وضعیت اجتماعى مركز قدرت و ثروت غرب ” آمریكا ” مورد غبطه است.

كم از شكاف طبقاتى نود در صد مردم ، آمار تجاوز و آزار ، آمار قتل با اسلحه در محیط هاى اجتماعى ، تبعیض نژادى ، ناامنى در تمام ساعات شب و …. از آمریكا شنیده ایم ؟

ضمن احترام به عقاید و دلسوزى سخنران محترم ، اما آیا القاء این مطلب كه نماز و دین و امر به معروف موجب جنایت اسید پاشى بوده ، روشنگرى است یا تقویت فتنه دشمنان مردم ؟

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید

لیست مقالات مرتبط