قرآن ناطق(عج)

28 - امام زمان ( عج ) – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر - قسمت اول دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟ امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟ ولایت یعنى شبكه تشكل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا . امام عصر عج در چه فكر و حالى براى شما هستند؟ ابزارهاى تشكیل حكومت عدالت، حكومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت كریمه چیست؟ فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج .

امام زمان ( عج ) – ١      ( ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ )

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر – قسمت اول

سؤال مهندس نبوى که برنامه بعد از ظهور چیه و نیز زهرا خانم براى اتفاقات زمان ظهور ، بحث هاى بسیار جالب و ضرورى و مفیدى به لطف خود حضرت و همت دوستان خواهد بود.

فکر میکنم بحث اول اگه براى زمینه هاى ظهور باشه، بحث هاى دیگه آسونتر و روانتر میشه. مثلا وظایف منتظر توش در میاد. ونمایی از برنامه هاى زمان ظهور و تا قیام و حرکت جهانى ایشون و تا اقامه حکومت عدل.

اگه آقاى مهندس نبوى عجله دارن ببخشن چون بدون این سیر نمیشه برنامه مون بعد از ظهور رو بدونیم!

در زمینه غیبت و  زمان و زمینه هاى ظهور، یکى از نکات مهم دونستن اینه که مدارک و اشارات ائمه معصومین در این زمینه، باید به صورت رمزى میبوده تا دانشمندان شیعه در هر زمان آن را رمزگشایی کنند. والا دشمنان عدالت و بازوان نظام سلطه هم از آن بهره میبردند.

البته این رمز گشایی سخت هم خواهد بود. ولى آنچه نیازهاى ضرورى منتظرین است ، شفاف در قرآن و سنت موجود است. که بحث ما به این قسمت مربوط میشود.

١- دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟ پاسخ هاى تحلیلى به این سؤال روشن خواهد کرد که زمینه هاى ظهور چیست. چرا؟ زیرا ظهور زمانى است که فلسفه ها و حکمت غیبت کمرنگ یا از بین رفته باشد.

تمام زندگى پیامبر اکرم و معصومین ع براى ارائه و معرفى و پیاده سازى دین خدا بوده. ایشان حجت ها و دلیل آشکار خدا براى بندگان بودند. ولى چه وقت میتوانند قرآن را پیاده سازى نمایند؟

پیاده سازى بحثى اجتماعى و مدیریت چند بعدى است. یک بحث تئورى و آموزشى صرف نیست. تجهیز و تشکل همراهان و مقابله با زیاده خواهان است.

لذا میبینید جنگ ، ناخواسته جزء برنامه هاى پیامبر میشود. و باز میبینید ائمه سراسر مهربانى ما را شهید میکنند.

تجهیز و تشکل مردم سخت ترین کار متصور در ذهن ماست. پیامبر اکرم خدا میداند چقدر زجر کشیدند از مردم بى فرهنگ زمان خودشان.

ابتدا کارهاى تئوریک پیامبر در تبیین آزادى انسانها و صرفا بندگى خدا. قولوا لااله الاالله تفلحوا. برابرى انسانها، اخلاق انسانى، حرکت براى رهایی از ظلم قدرتمندان.

همراه کردن عده اى ، شعب ابى طالب، صدور ایده و فکر، مذاکره با سران مدینه، هجرت، ادامه تشکل و انسجام همراهان، و بعد مقابله و در گیرى ناچارا با کسانى که دکان قدرت و بهره کشى خود را در خطر میبینند.

پیامبر  عزیز ص اگر فقط کار تئوریک میکردند هیچ وقت دین خدا به بشریت نمیرسید.

حدیث مشهور پیامبر اکرم ص که سوره هود مرا پیر کرد، مطابق تفاسیر مربوط به آیه ١١٢ است که فرمان به استقامت نبى و من تاب معک میدهد. استقامت براى شخص پیامبر شیرین و گوارا ولى قوام و دوام مردم همراه و دور و بر ایشان، این پیامبر مهربانمان را پیر کرد.

اول جذب ، هدایت و همراه کردن مردم و دوم  تشکل و انسجام و توانمند کردن مجموعه با ایجاد انگیزه هاى آخرتى و وارسته کردن ایشان از علقه هاى دنیایی( مصیبتى که همه ما به نوعى گرفتارش هستیم و در جوامع مختلف مشکل ترین وظیفه داخلى انبیا بوده) پشتوانه و اساس یک جامعه خدایی میشود.

با تمام یک عمر زحمات پیامبر( جانمان به فدایش) و خصوصا پیمان سفت و سخت غدیر در اجتماع کثیر و ازنقاط مختلف اسلامى ولى بعد ازایشان مدیریت جامعه اسلامى دست حجت خدا قرار نمیگیرد.

این کوتاهى از کیست؟

ولایت یعنى شبکه تشکل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا به گونه اى که همه مواظب تک تک اعضاء شبکه بوده و نسبت به آن حساس باشند. مثل این گروه کوچک وایبرى که در حد بسیار محدود فکرى همه سعى میکنند در کمک قرآنى به یکدیگرنلاش کنند.

دین با زور هم در دل و فکر مردم جاى نمیگیرد.بشر با زحمتِ حرکت و انتخاب

پیشرفت میکند و سایرین فقط کمک انگیزه اى او هستندو نه حرکتى.

مردم بعد از نبى شبکه از خود گذشته اى که از دنیاى موهومش بگذرد و حق را یارى کند به تعداد کافى ندارد.

امام على ع به تعداد حد اقلى چنین یارانى ندارد که بتواند با سرکوب غاصبان ، دوباره مردم را سامان دهد.لذا اگر اقدام کنند فقط نمود درگیرى هاى داخلى قدرت داشت و با قتل ابوبکر و عمر امت پیامبر تکه تکه شده و دهها خلیفه و حاکم ایجاد شده و از دین اسلام چیزى نمى ماند.

چون هر کدام از تکه ها لقمه یک قدرت دیگرشده و مردم آسیا و اروپا هم محروم از اسلام میشدند.

امام على ع ،انسجام امت را بعد از نبى با ظرافت هاى ویژه اى ( جاى بحثش محفوظ) نگه داشته ، حقانیت خود را اثبات، و در نقش حجت خدا ، محافظ و تقویت دین خدا و گسترش آن شدند.

لطفا بعد از بحث امام عصر عج ظرافتهاى عملکرد امام على ع و فاطمه زهرا را مطرح کنید. توضیحات حماسى و ریاضى دارم که شطرنج و دوئل معصومین را براى حفاظت دین خدا نشان میدهد.

پس حکومت و مدیریت الهى دو شرط دارد. یکى ولى معصوم( در زمان غیبت ، ارشد دانشمندان وشرائط خاص) و دوم مردمى که پاى کار باشند آن هم با نیت الهى. یکى از وظائف مدیر تشکل و ایجاد و تقویت چنین مردمى است.

لعلک باخع نفسک دلدارى خدا به پیامبر مهربان است. مدیران و مومنین تنها انجام وظیفه میکنند. و انسان موجودى مختار بوده و نتیجه با خداست.

در کلام سایر معصومین نیز این مفاهیم مشهود است.

امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟

همان مردم چگونه با حب دنیا و خسته شدن از مبارزه در راه خدا على ع را نه تنها بلکه مقابلش ایستادند.

اهل جمل و خوارج در ظاهر شدیدا متفاوتشان ولى فقط همین مشکل را دارند.تحلیل دقیق تاریخى نشان میدهد افراد به ظاهر وارسته، بعلت حب دنیا یار ائمه نبودند. پناه میبریم بر خدا از رأس کل خطیئه.

امام صادق ع در شطرنج مبارزه با طاغوت( به نام حکومت اسلامى) گول ادعاهاى گزاف محبین و یا سوء استفاده چیان سیاسى و نظامى را نمیخورند.

انت رجل و لست من رجالنا. شرط همراهان وارستگى است. نه فرماندهان نظامى و سیاستمدارانى که از امام یک کاتالیزور براى قدرت و دکان خود میخواهند.

امام صادق ع یه گروه گوسفند را نشان میدهند که اگر حتى به این تعداد مرد داشتم قیام میکردم.

علت غیبت امام عصر عج را میتوانید به راحتى مشاهده کنید. آخرین حجت خدا که وعده شده دنیا را( و نه عرب و چند کشور خاص را) پر از عدل و داد میکنند با چه مکانیسم و ابزارى که خلاف حکمت خلقت و سنت هاى قطعى خداوند نباشد چنین جامعه اى تولید میکنند؟

آیا نباید مردم آمادگى هاى اولیه را پیدا کنند؟ این آمادگى ها کدام است ؟

١- احساس و درک ظلم- تحقیر- تباهى- و شناخت منشا آن که نظام سلطه است.

٢- همت و آمادگى حرکت و قیام به همراه وارستگى و دل کندن از زخرف و میته حب دنیا.18421_363

با این اوصاف به این چند سوال پاسخ دهید:

خود سوزى یک نفر در تونس و پشت بند آن قیام گسترده مردمى در کشورهاى بشدت استبدادى و تحت کنترل و نفوذ غرب را چگونه تحلیل میکنید. حرکتى که تحلیل گران غربى و شرقى اذعان کردند که قابل پیش بینى نبود.

اینکه این حرکتها به چه نتیجه اى رسید ، مطمئنا دو شرط فوق به تنهایی و بدون مدیر استراتژیست و دشمن شناس ووارسته و نیز آگاهى بخشى هاى تکمیلى به همین مردم مبارز ، منجر به شکست شطرنج با نظام سلطه میشود. سوال من این است ،اصل حرکت را چطور ارزیابی میکنید ؟ این وقایع مهم در زمان حیات ما اتفاق مى افتد و حجت هاى الهى بر ما خواهند بود.

– اعتراضات اجتماعى در همه کشورها وجود دارد. ولى شعار اعتراضات چند سال اخیر در ایالتهاى مختلف آمریکا( ثروتمندترین، پرقدرت ترین کشور و مهمتر اینکه صاحب غولهاى رسانه اى بین المللى) چه بود؟

شعار دموکراسى حکومت آمریکاگوش و ذهن مردم دنیا را پر کرده و نمایش زر گرى رقابت فشرده و دائمى دو حزب دموکرات و جمهورى خواه.

ولى معترضین درون خود آمریکا گفتند ما نود و نه درصدیم!! یعنى به هر دو حزب و صاحبان قدرت و ثروت و رسانه بى اعتمادیم. چون در پس تمام شعارها مردم میبینند عمده ثروت در کنترل یک اقلیت جمعیت در کشور است.41033_orig

خود کامگان دنیا به شکل سیرى ناپذیرى در حال چپاول و بهره کشى از مردمند.

ایجادتفرقه، توسعه مواد مخدر، توسعه عوامل غفلت، سرگرمى، بازى، فساد اخلاق، شبکه هاى ماهواره اى و سایت هاى اینترنتى، تحریف تاریخ، تحریف ادیان ، دین تراشى، و…. خیلى نمونه هاى دیگر که شما میتوانید نام ببرید جزء ابزارهاى طاغوت( نظام سلطه) است.

ابزارهاى تشکیل حکومت عدالت، حکومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت کریمه چیست؟ 

اگر علت غیبت امام عصر عج پا نبودن مردم بوده پس زمینه هاى ظهور را میتوانیم بیابیم. وظایف سنگینى در قبال نبى اکرم با آن همه رشادت و زجر و زحمت و نیز امام على ع با آن همه غربت و مظلومیت و سایر معصومین علیهم السلام داریم.

سوال دیگر: بعد از ظهور تا زمان قیام امام زمان عج فاصله زمانى قابل توجهى وجود دارد. در این مدت امام ع فکر میکنید مشغول چه کارى هستند. به اصل خلقت انسان توجه داشته باشید. دنیا مسیر تعالى انسان است. و نه با معجزه و نه با زور و نه اینکه نفس درون انسانها نابود و عقل محض شوند قرار است اتفاقى بیفتد.

خدا رحمت کند امام خمینى را که اینقدر این مرد دشمنان بشریت را در دنیا رسوا کرد. چگونه حرکت و سیلى در جامعه با مشکلات فرهنگى بسیار زیاد ایران ایجاد کرد که با ظلم مبارزه کنند و از جانشان براى اعتلاء دین خدا بگذرند.

مستضعفین دنیا که بماند، مردم حتى اروپا و از آن بالاتر صاحبان حکومتهاى متوسط که ازتحکم و ظلم و زور گویى آمریکا ناراحت بودند از حرکات ، گفتار و منش امام لذت میبردند. هر چند جرأت ابراز فورى نداشتند. ولى دلها آماده و تشجیع میشود.

با تقویت این روحیه و دیدن نمونه هاى عینى پیروزى حق( با وجود ضعف ظاهرى و قلت عدد) شجاعت و روحیه مستضعفین افزایش میابد.

بیدار شویم.

مجهز به ایمان، اخلاق، علم، معارف ناب اهل بیت ع ، زهد و وارستگى از شکم  شهوت  شهرت  مقام و قدرت و عنوان ، وارسته از تمتعات دنیایی.

تقویت روحیه بندگى و اطاعت محض خدا.

اخلاص در تمام ارکان زندگى.

کمک به اطرافیان، اولویت با نزدیکتر ها. والدین، فرزندان، برادر، خواهر، همکلاسى، همکار، همسایه، همسفرى، و……. در تجهیز و توانمند سازى و تولید ایده و انگیزه و هدف و آخرت خواهى و تمرین گذشتن از تمتعات دنیایی.

فکر نمیکنید امام عصر عج در چه فکر و حالى براى شما هستند؟ اگر میخواهیم یاور و کمک حضرت در زمان غیبت و ظهور حضرت باشیم همت همت همت تلاش تلاش تلاش.

از دامهاى خرافات، توهمات، شهوات، مکرهاى بجا مانده از بیش از صد سال توطئه انگلیس خبیث، عوام زدگى، رسانه زدگى، و….رها شده و نواقص فردى مان را یک به یک بر طرف کنیم. جاروب کن خانه و پس میهمان طلب.

فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج براى تعمیق روشنگرى ها و گسترش کمى و کیفى آن است. خداوند براى ارسال رسل میفرماید: لیقومواالناس بالقسط. تا که  ” مردم ”  قیام به عدالت کنند. نمونه هاى تاثیر روشنگرى را در تاریخ اسلام و سایر امم دیده ایم. فطرت انسان ضد دروغ و نفاق و ظلم است.

مسیر طولانى از بعثت تا قیام قائم ال محمد ص آمدیم. تا اینجا را به همت دوستان و استاد گرامى شهابى عزیز تکمیل تر کنیم ، قیام و بعد آن هنوز میماند.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید