قرآن ناطق(عج)

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢ ١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان كلاه نرفته و هر روز حق را آشكارتر از دیروز ببینیم. ٢- با وجودى كه شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع كردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه كه ازارسال رسل شروع مینمایند. ٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه كنیم؟ ٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟ ٣- ب- امام زمان (عج) الان چه كار میكنند؟

امام زمان (عج ) -٢      ( 1393/07/15 )

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان كلاه نرفته و هر روز حق را آشكارتر از دیروز ببینیم.

اعضاء گروه هر كدام در یك رشته و زمینه در اقتصادو تولید ثروت، فرهنگ، .. به قدرت مسلمین كمك میدهند و در رشته اى تبحربیشتر دارند. ولى باید همه ما در تعمیق و تقویت اصول دین خود( كه همان معارف اهل بیت و هدف خدا از خلقت ما است ) با بهره گیرى از قرآن، مطالعه كتب مفید، و بندگى خدا تلاش كنیم. سومى اگر نباشد( بندگى)، هیچگاه به هدف نزدیك نمیشویم.

در حدیث نقل شده در همین گروه داشتیم كه سنت قطعى خداست كه اگر به علم، عمل نكنیم، هیچ سودى نصیب ما نشود.

٢- با وجودى كه شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع كردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه كه ازارسال رسل شروع مینمایند.  با چارچوب هاى قطعى دینى و حجت ها و نشانه هاى الهى به امام عصر عج نگاه كنیم و نه عوامانه.

٣- به امام زمان عج چگونه نگاه كنیم؟

٣- الف- امام زمان عج چرا غائب هستند؟

این را مبسوط توضیح دادم كه چگونه خداوند همیشه حجت روى زمین دارد و با چه مكانیسمى از دین آخر محافظت میكند.

حجت هاى خدا از شخص پیامبر و به بعد همه مشوق و معلم مردم به آزادى از اسارت بندگى طاغوت و شهوات، و تشكل و انسجام با مدیریت الهى بودند.

ولى توفیق تحقق این مهم به اراده و همت مردم بستگى دارد.

لذا علت غیبت وصى و حجت آخر مشخص میشود. و زمینه هاى ظهور و وظیفه ما در زمان غیبت از همان نگاه بدست میاید.

٣- ب امام زمان عج الان چه كار میكنند؟

حجت خدا، حافظ و یاور دین خدا، كمك و یاور حق و حق طلبان( نه آنهایی كه ” اسم ” شان حق است).

امام زمان عج یك لحظه هم بیكار نیستند.

نكته بسیار مهمى كه استاد شهابى فرمودند كه باید احساس حضور كنیم ، فقط زمانى محقق میشود كه پاسخ سوال فوق را بدهیم.

و الا زندگى ما و زندگى امام زمان عج دو زندگى جدا با اهداف جدا شده و تنها پوسته و ظاهر زندگى ما همخوان با ایشان شده و خود جزء غافلان و گمراهانیم.

حج و زیارت عتبات و ائمه رفته و دعاى عهد و ندبه و همه براى جمع ثواب!! و غافل از اهداف و برنامه هاى امام زمان عج و میلیاردها انسان تحت ظلم و تباهى، به عیش و زندگى شخصى مشغولیم.

خیلى هم خوشحالیم كه امام زمانى هستیم و بهشت را  براى ما خلق كرده اند. گناهانمان را هم مى بخشند.

آرى شما بهشتى هستید و گناهانتان را میبخشند بشرطى كه در مسیر واقعى ، همراه امام زمان باشید. اهداف و برنامه هایی كه امام عصر عج ٢٤ ساعته و هر لحظه در تحقق آن تلاش میكنند ، دغدغه و دل مشغولى شما باشد.

ما حركت كنیم، به یقین ، خطاهاو لغزش هاى ما را میبخشند. ولى قاعدین منحرف دنیا دوست چه تناسبى با امام دارند؟

حجت خدا، حافظ و یاور دین خدا، كمك و یاور حق و حق طلبان( نه آنهایی كه ” اسم ” شان حق است).

امام زمان عج یك لحظه هم بیكار نیستند.

نكته بسیار مهمى كه استاد شهابى فرمودند كه باید احساس حضور كنیم ، فقط زمانى محقق میشود كه پاسخ سوال فوق را بدهیم.

این سوال از سوالات كلیدى براى كسب معرفت و نزدیكى ما به امام عصر عج و خداو تعالى میباشد.دوستان گروه، استاد شهابى عزیز و مهندس نبوى لطفا در پاسخ به این سوال مشاركت فرمایند.

در پاسخ به سوالات مهندس نبوى عزیز عرض میكنم:

اصل وعده الهى در قیام و تا برپایی حكومت عدل در سراسر دنیا مطابق توضیحات قبلى و اساس وجود و خلقت انسان بر دو پایه است.

یكى روشنفكرى و روشنگرى در تبیین حق و عدل.

و دوم همت و حركت و آمادگى براى از خود گذشتگى براى تحقق آن.

در عصر حیاط ما خداوند حجت ها و نمونه هاى كوچكى از این حقیقت را بر مردم دنیا به عینه نشان داده است.انقلاب مردم ایران تا سرنگونى رژیم طاغوت سال٥٧ یك نمونه است كه چگونه مردمى تحت ظلم و به موازات تحت بمباران فرهنگى و دینى، امكان دارد حركت كرده و رژیمى كاملا تحت حمایت قدرتها را سرنگون كند.

مردم تحقیر شده و تحت ظلم و استبداد شدید شمال آفریقا چگونه از جان خود گذشته و بدون رهبرى استراتژیست و الهى كشورهاى خود را زیر و رو كردند.

چه مردم ٥٦،٥٧ ایران و چه مردم ٢٠١٢ شمال آفریقا مردمى از لحاظ ایمان، فرهنگ، علم، و.. پیشرفته نیستند.همانطور مردمى كه پیامبر اكرم با ایشان اولین تشكل اسلامى را بنا نهاد همینطور بودند.

 

در مسایل انسانى و نیل به كمالات و قرب به خدا ، تمام ادم ها و من و شما در یك حد نسبى ( مثلا بگویید از صفر تا صد) هستیم.رهبرى و مدیریت و انسانهاى سطح بالاتر حلقه هایى مجازى را تشكیل میدهند مشابه یك هرم.

هر چه هرم را ازقله به پایین بیاییم، تعداد مردم بیشتر و سطح كمالات كاهش میابد.

 

نمره صفر تا صد فقط به ظاهر و شعار و ادعا نیست. خدا علاوه بر فطرت پاك انسانى كه به همه ارزانى داشته ، هر لحظه عمر ما را هم آزمونى براى پیشرفت و یا عقبگرد قرار داده.

هر كس به نسبت امكانات، حجت ها، داشته هاو زمینه ها، مسئولیتى دارد كه اگر پاسخ مثبت به آن داد در مسیر انسانیت و كمال و معرفت خدا( كه هدف خلقت انسان بود) پیش میرود.

این نمره را فقط خدا و معصومین ع كه امین خدا برراهبرى تمام امور خلقت هستند ، میدانند. و لذا به ما فرموده اند هیچ انسانى را دست كم نگیریم و اولیا خدا بین خلق مخفى هستند.

مصلحین، مومنین و در رأس ایشان امام عصر عج همین انسانها را راهنمایی میكنند. آمادگى هاى قبل ظهور مردم جهان ( با درك ظلم و راهپیمایی ها و شعار هاى ضد ظلم) و تا ظهور حضرت و روشنگرى هاى گسترده ایشان و یاران حلقه هاى بالاتر ، مردم حق طلب جهان را بیدارتر و هوشیارتر و نیز شعب مختلف و اركان نظام زور و چپاول سلطه را هر روز رسواتر میكند.

آقاى نبوى، افراد مذكور همه در جبهه امام زمان عج هستند ولى در زنگارهایی از بینش و تحلیل صحیح. همه ما نیز همینگونه ایم و آن چیزى كه بینش ها را ناب تر میكند، همت به تقوى است.

درزمینه ارزش خواندن یك دعا نیز بدیهى است نفس خواندن خود به تنهایی ارزش نیست. كسب تعالى و معرفت ابزار مادى هم دارد ولى به یقین و تواتر احادیث ، فیزیك و نفس ابزار مادى ارزش ناچیزى دارد.

رب تالى القرآن و القرآن یلعنه.

یا مقایسه یك لحظه تفكر با یك عمر ( فیزیك و بعدظاهرى و مادى) عبادت ، یا نماز.

تمام سرمایه ما براى پیشرفت همین عبادت است. پس چگونه آن را اینقدر بى ارزش و یا ضد ارزش معرفى میكند؟ زیرا بعد صرفا جسمانى آن را در ترازوى سنجش میگذارد. و در مقابل به حتى یك لحظه تفكر ( بعد روح و جان و معنا ) اینقدر بها میدهد.

 

لذا براى اینكه مجموعه آیات و روایات را بتوانیم صحیح برداشت كرده و به تناقضى نخوریم، ( كه خیلى در جامعه از مریض و سالم این تیپ سوالات را دارند كه چگونه این همه ثواب براى یك دعا یا عمل فیزیكى كوچك؟) باید عرض كنم بیان ثواب، معرفى سقف بهره بردارى معنوى انسان از یك ابزار است.

 

شب قدر از هزار ماه ( تمام مدت عمر یك انسان) برتر است. چون این امكان رادارید كه نه اینكه قدمى به سوى خدابر دارید بلكه مسیر حركت و زندگى خود را متحول كنید.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید