قرآن ناطق(عج)

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢ ١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان كلاه نرفته و هر روز حق را آشكارتر از دیروز ببینیم. ٢- با وجودى كه شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع كردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه كه ازارسال رسل شروع مینمایند. ٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه كنیم؟ ٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟ ٣- ب- امام زمان (عج) الان چه كار میكنند؟

امام زمان (عج ) -٢      ( ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ )

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان کلاه نرفته و هر روز حق را آشکارتر از دیروز ببینیم.

اعضاء گروه هر کدام در یک رشته و زمینه در اقتصادو تولید ثروت، فرهنگ، .. به قدرت مسلمین کمک میدهند و در رشته اى تبحربیشتر دارند. ولى باید همه ما در تعمیق و تقویت اصول دین خود( که همان معارف اهل بیت و هدف خدا از خلقت ما است ) با بهره گیرى از قرآن، مطالعه کتب مفید، و بندگى خدا تلاش کنیم. سومى اگر نباشد( بندگى)، هیچگاه به هدف نزدیک نمیشویم.

در حدیث نقل شده در همین گروه داشتیم که سنت قطعى خداست که اگر به علم، عمل نکنیم، هیچ سودى نصیب ما نشود.

٢- با وجودى که شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع کردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه که ازارسال رسل شروع مینمایند.  با چارچوب هاى قطعى دینى و حجت ها و نشانه هاى الهى به امام عصر عج نگاه کنیم و نه عوامانه.

٣- به امام زمان عج چگونه نگاه کنیم؟

٣- الف- امام زمان عج چرا غائب هستند؟

این را مبسوط توضیح دادم که چگونه خداوند همیشه حجت روى زمین دارد و با چه مکانیسمى از دین آخر محافظت میکند.

حجت هاى خدا از شخص پیامبر و به بعد همه مشوق و معلم مردم به آزادى از اسارت بندگى طاغوت و شهوات، و تشکل و انسجام با مدیریت الهى بودند.

ولى توفیق تحقق این مهم به اراده و همت مردم بستگى دارد.

لذا علت غیبت وصى و حجت آخر مشخص میشود. و زمینه هاى ظهور و وظیفه ما در زمان غیبت از همان نگاه بدست میاید.

٣- ب امام زمان عج الان چه کار میکنند؟

حجت خدا، حافظ و یاور دین خدا، کمک و یاور حق و حق طلبان( نه آنهایی که ” اسم ” شان حق است).

امام زمان عج یک لحظه هم بیکار نیستند.

نکته بسیار مهمى که استاد شهابى فرمودند که باید احساس حضور کنیم ، فقط زمانى محقق میشود که پاسخ سوال فوق را بدهیم.

و الا زندگى ما و زندگى امام زمان عج دو زندگى جدا با اهداف جدا شده و تنها پوسته و ظاهر زندگى ما همخوان با ایشان شده و خود جزء غافلان و گمراهانیم.

حج و زیارت عتبات و ائمه رفته و دعاى عهد و ندبه و همه براى جمع ثواب!! و غافل از اهداف و برنامه هاى امام زمان عج و میلیاردها انسان تحت ظلم و تباهى، به عیش و زندگى شخصى مشغولیم.

خیلى هم خوشحالیم که امام زمانى هستیم و بهشت را  براى ما خلق کرده اند. گناهانمان را هم مى بخشند.

آرى شما بهشتى هستید و گناهانتان را میبخشند بشرطى که در مسیر واقعى ، همراه امام زمان باشید. اهداف و برنامه هایی که امام عصر عج ٢۴ ساعته و هر لحظه در تحقق آن تلاش میکنند ، دغدغه و دل مشغولى شما باشد.

ما حرکت کنیم، به یقین ، خطاهاو لغزش هاى ما را میبخشند. ولى قاعدین منحرف دنیا دوست چه تناسبى با امام دارند؟

حجت خدا، حافظ و یاور دین خدا، کمک و یاور حق و حق طلبان( نه آنهایی که ” اسم ” شان حق است).

امام زمان عج یک لحظه هم بیکار نیستند.

نکته بسیار مهمى که استاد شهابى فرمودند که باید احساس حضور کنیم ، فقط زمانى محقق میشود که پاسخ سوال فوق را بدهیم.

این سوال از سوالات کلیدى براى کسب معرفت و نزدیکى ما به امام عصر عج و خداو تعالى میباشد.دوستان گروه، استاد شهابى عزیز و مهندس نبوى لطفا در پاسخ به این سوال مشارکت فرمایند.

در پاسخ به سوالات مهندس نبوى عزیز عرض میکنم:

اصل وعده الهى در قیام و تا برپایی حکومت عدل در سراسر دنیا مطابق توضیحات قبلى و اساس وجود و خلقت انسان بر دو پایه است.

یکى روشنفکرى و روشنگرى در تبیین حق و عدل.

و دوم همت و حرکت و آمادگى براى از خود گذشتگى براى تحقق آن.

در عصر حیاط ما خداوند حجت ها و نمونه هاى کوچکى از این حقیقت را بر مردم دنیا به عینه نشان داده است.انقلاب مردم ایران تا سرنگونى رژیم طاغوت سال۵٧ یک نمونه است که چگونه مردمى تحت ظلم و به موازات تحت بمباران فرهنگى و دینى، امکان دارد حرکت کرده و رژیمى کاملا تحت حمایت قدرتها را سرنگون کند.

مردم تحقیر شده و تحت ظلم و استبداد شدید شمال آفریقا چگونه از جان خود گذشته و بدون رهبرى استراتژیست و الهى کشورهاى خود را زیر و رو کردند.

چه مردم ۵۶،۵٧ ایران و چه مردم ٢٠١٢ شمال آفریقا مردمى از لحاظ ایمان، فرهنگ، علم، و.. پیشرفته نیستند.همانطور مردمى که پیامبر اکرم با ایشان اولین تشکل اسلامى را بنا نهاد همینطور بودند.

 

در مسایل انسانى و نیل به کمالات و قرب به خدا ، تمام ادم ها و من و شما در یک حد نسبى ( مثلا بگویید از صفر تا صد) هستیم.رهبرى و مدیریت و انسانهاى سطح بالاتر حلقه هایى مجازى را تشکیل میدهند مشابه یک هرم.

هر چه هرم را ازقله به پایین بیاییم، تعداد مردم بیشتر و سطح کمالات کاهش میابد.

 

نمره صفر تا صد فقط به ظاهر و شعار و ادعا نیست. خدا علاوه بر فطرت پاک انسانى که به همه ارزانى داشته ، هر لحظه عمر ما را هم آزمونى براى پیشرفت و یا عقبگرد قرار داده.

هر کس به نسبت امکانات، حجت ها، داشته هاو زمینه ها، مسئولیتى دارد که اگر پاسخ مثبت به آن داد در مسیر انسانیت و کمال و معرفت خدا( که هدف خلقت انسان بود) پیش میرود.

این نمره را فقط خدا و معصومین ع که امین خدا برراهبرى تمام امور خلقت هستند ، میدانند. و لذا به ما فرموده اند هیچ انسانى را دست کم نگیریم و اولیا خدا بین خلق مخفى هستند.

مصلحین، مومنین و در رأس ایشان امام عصر عج همین انسانها را راهنمایی میکنند. آمادگى هاى قبل ظهور مردم جهان ( با درک ظلم و راهپیمایی ها و شعار هاى ضد ظلم) و تا ظهور حضرت و روشنگرى هاى گسترده ایشان و یاران حلقه هاى بالاتر ، مردم حق طلب جهان را بیدارتر و هوشیارتر و نیز شعب مختلف و ارکان نظام زور و چپاول سلطه را هر روز رسواتر میکند.

آقاى نبوى، افراد مذکور همه در جبهه امام زمان عج هستند ولى در زنگارهایی از بینش و تحلیل صحیح. همه ما نیز همینگونه ایم و آن چیزى که بینش ها را ناب تر میکند، همت به تقوى است.

درزمینه ارزش خواندن یک دعا نیز بدیهى است نفس خواندن خود به تنهایی ارزش نیست. کسب تعالى و معرفت ابزار مادى هم دارد ولى به یقین و تواتر احادیث ، فیزیک و نفس ابزار مادى ارزش ناچیزى دارد.

رب تالى القرآن و القرآن یلعنه.

یا مقایسه یک لحظه تفکر با یک عمر ( فیزیک و بعدظاهرى و مادى) عبادت ، یا نماز.

تمام سرمایه ما براى پیشرفت همین عبادت است. پس چگونه آن را اینقدر بى ارزش و یا ضد ارزش معرفى میکند؟ زیرا بعد صرفا جسمانى آن را در ترازوى سنجش میگذارد. و در مقابل به حتى یک لحظه تفکر ( بعد روح و جان و معنا ) اینقدر بها میدهد.

 

لذا براى اینکه مجموعه آیات و روایات را بتوانیم صحیح برداشت کرده و به تناقضى نخوریم، ( که خیلى در جامعه از مریض و سالم این تیپ سوالات را دارند که چگونه این همه ثواب براى یک دعا یا عمل فیزیکى کوچک؟) باید عرض کنم بیان ثواب، معرفى سقف بهره بردارى معنوى انسان از یک ابزار است.

 

شب قدر از هزار ماه ( تمام مدت عمر یک انسان) برتر است. چون این امکان رادارید که نه اینکه قدمى به سوى خدابر دارید بلکه مسیر حرکت و زندگى خود را متحول کنید.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید