قرآن ناطق(عج)

64 - توبه دست جمعی یهود – مقایسه با شرایط بعد از ظهور

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

و چون موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! شما با گرفتن گوساله بر خود ستم کردید! پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید، و خودتان را به قتل برسانید، که این نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است! پس توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است! ﴿البقرة ۵۴﴾

وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ: یٰا قَوْمِ! إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخٰاذِكُمُ اَلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بٰارِئِكُمْ فَتٰابَ عَلَیْكُمْ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِیمُ! ﴿البقرة ۵۴

و چون موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! شما با گرفتن گوساله بر خود ستم کردید! پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید، و خودتان را به قتل برسانید، که این نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است! پس توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است!

 1. مرﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ!
 2. ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ مى توان ﻣﺮﺩم ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ كرد! (ﻳﺎ ﻗﻮم … ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ)
 3. ﺷﺮﻙ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ! (ﻇﻠﻤﺘﻢ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺎﺗّﺨﺎﺫﻛﻢ ﺍﻟﻌﺠﻞ)
 4. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻭ ﺗﺨﻠّﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ!
 5. ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻮﺑﻪﺍﻯ ﺟﺰ ﺍﻋﺪﺍم ﻧﺪﺍﺭﺩ! (ﻓﺘﻮﺑﻮﺍ … ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ)
 6. ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪّ ﻗﺘﻞ ﺍﺳﺖ! (ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ) 7. ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻟﻌﻨﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ! (ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮٌ ﻟﻜﻢ)
 7. ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﻰ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ كشته شدن ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻭﺳﺖ! (ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ … ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ)
 8. ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﺧﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ! (ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ)
 9. ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩم ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ! (ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ … ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ، ﻓﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﺍﻧّﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘّﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ)

سوال : 

یعنی خداوند تنها در این صورت توبه قوم حضرت موسی را میبخشید که یکدیگر را به قتل برسانند؟

پاسخ :

بازگشت به بت پرستى ، آن هم پس از دیدن معجزات بزرگ الهى ، و نیز گستردگى در سطح اجتماع ، موضوع كوچكى نبود.

هم انحراف خیلى شدید بود و هم از خود مردم قیام نكردند تا در زمان غیبت حضرت موسى ع ، جلوى گناه و شرك دوستان خود را بگیرند.

لذا یك معركه هول آور و فراگیر باید اتفاق بیفتد.

یك توبه پر سر و صدا تا بتواند جامعه را تا حدى بیمه كرده و از طرفى عظمت گناه و انحراف خود را متوجه شوند.

توبه ، اعدام دسته جمعى منحرفان ، آن هم توسط خودشان ( در دو گروه مقابل ) و به نیت پاك شدن و آمرزش همه اعلام میشود.

میتوان تصور كرد كه جملات محكم و سخت حضرت پس از غیبت ، آن هم با مهربانى و خطاب مردم با ” اى مردم من ” ، چه ولوله و هراسى را راه انداخت.

پس از اجتماع مردم و درك عظمت انحراف و این كه در زمان غیبت ، حضرت نائبى قرار داده بودند كه مردم به ایشان مراجعه و وظیفه را سوال كنند ، و مردم از نائب ( حضرت هارون ) ، هم اطاعت نكرده بودند ، و با شروع مراسم وحشتناك مقاتله ، پیام بخشش عمومى از طرف خدا آمد. فتاب علیكم.

تشكر از مهندس افخمى كه از آیات سوال كرده موجب باز شدن یكى از آیات  قرآن شدند.

یك نكته را در مطالعه بنى اسراییل در قرآن توجه داشته باشید: طبق فرموده پیامبر اكرم ص آنچه بر بنى اسراییل گذشته ، عینا بر امت مسلمان بعداز رحلت پیامبر میگذرد.

لذا آیات مربوط به مردم زمان حضرت موسى ع و بعد از ایشان را با دقت بخوانید و عبرت مطابق شرایط روز مسلمین  بگیرید.

 سوال : 

عجیب ایه ای است این ایه 54 سوره بقره .مو به تن آدم سیخ میشه…

در تفسیر قومی اومده از هفتاد هزار نفر که جمع شدن واسه مقاتله بعد از کشته شدن ده هزار نفر پیام بخشش اومد…ده هزار نفر….

فقط یک سوال برای من باقی است مهندس رافتی …چطور مردمی که به این راحتی گوساله سامری رو پرستیدند اینقدر سریع برگشتند…و حاضر شدن مقاتله کنند …ایا شبیه توابین عصر سیدالشهداست؟

پاسخ : 

تعداد نفرات در آیه ذكر نشده.

ولى در بیان ماجرا سه تا حرف ف وجود دارد كه نشان دهنده پشت سر هم بودن و فورى بودن اقدامات است.

ف توبوا. ف اقتلوا. ف تاب علیكم.

لذا دیده میشود اوایل شروع رسمى مراسم مقاتله ، پیام عفو خدا آمده. ولى چند نفر مجروح و كشته شدند، ذكر نشده. شاید نزدیك به صفر.

اما اینكه چطور اتفاق مى افتد ، این مدیریت بسیار بالا و از تكنیك هاى اجتماعى پیشرفته حضرت موسى ع است.

از اولین برخورد با نائب خود بگیر تا توبیخ عامه مردم با ذكر نعمتها.

یاداورى تحقیر و ظلم فرعون و اینكه خداوند چگونه با معجزه ایشان را نجات دادند.

سوال : 

در لینک بالا آیت الله جوادی آملی در خصوص آیه 54 سوره بقره منظور از عبارت “ثم عفونا” را بخشش از عذاب اخروی دانسته اند.. و  “کشتن یکدیگر” در آیه را به عنوان حکم فقهی میدانند.

جواب : 

آقاى مهندس گلابچى ، تفسیر مبسوط آیه الله جوادى آملى ، ناقض آنچه بیان شده بود نیست. بلكه دلیل و فلسفه حكم است. ( حكم قتل مرتد ، و در عین حال قبول توبه و نجات آخرت ، كه شما هم فرمودید ). در زمینه قتال هم ایشان فرمودند ، تاریخ ، مستند محكمى ندارد و نمیدانیم ، چند نفر آیا در این ماجرا حكم مرتد عمل شده ، كه فرمان توقف آمده است. و میفرمایند قرآن به عنوان نور و هدایت اصل ماجرا را نقل میكند و نه حواشى قصه وار غیر مهم آن را.

سوال : 

شما در جواب من در خصوص مقاتله آیه 54 سوره بقره بنا را گذاشتین بر مبنای کشته نشدن کسی چون روایت تفسیر قمی از علی ابن ابراهیم مبنی بر کشته شدن 10هزار نفر معتبر نیست و بعد توضیح دادید .

آیا با فرض مقاتله 70هزار نفر و کشته شدن آن تعداد میشه لطفا جواب سوال من رو دوباره بدید.

فقط یک سوال برای من باقی است مهندس رافتی …چطور مردمی که به این راحتی گوساله سامری رو پرستیدند اینقدر سریع برگشتند…و حاضر شدن مقاتله کنند …ایا شبیه توابین عصر سیدالشهداست؟

اما چرا برام مهمه جواب سوال. چون میخوام رفتار امام زمان رو بعد ظهور با طرفداران یا بهتره بگم گمراهانی که دنبال سامری زمانشون رفتند رو درک کنم .

پاسخ : 

بحث تعداد نفرات مقاتله و نیز تعداد كشته شده ها ، اصلا در تاریخ استناد محكمى ندارند. نقل ها مختلف و خبر واحدند ( از یك راوى نقل شده ). لذا تفاسیر مختلف كه مراجعه كنید ، حتى تفسیر مفسر كم نظیر عالم اسلام آقاى جوادى آملى ، بحث عدد رو نه تنها متقن نمیابید ، بلكه مطمئن میشوید ، اطلاع صحیحى در دست نیست. و این اصلا با ادعاى شیعه ، كه اهل بیت كل معارف مورد نیاز دین آخر خدا را به ما رسانده اند ، تناقضى ندارد. چون عدد براى درك ما از مفهوم آیه ، نقشى ندارد. و بیشتر حالت قصه اى است كه اهمیتى ندارد.

اما مطلبى كه از ادبیات عرب ( صراحت در خود آیه) سه حرف ف عرض كردم ، در كتب تفسیرى نیامده ، ولى ظرافت مهمى در درك آیه بود ، كه هر چه بوده ، مطمئنا پس از تمهید پر سر و صداو طولانى مقدمات ، و با شروع رسمى مراسم ، سریع فرمان ختم آن آمده است. دلائل جامعه شناسى آنرا هم عرض كردم ، كه آن هم مورد توجه مفسرین تا كنون نبوده است.

اما چگونه راضى به این امر شدند ؟ بحث مدیریت اجتماعى است كه سنگین ترین وظیفه انبیا الهى و ائمه ع بوده است.

آنچه پیامبر اكرم ص را پیر كرد. ( فاستقم كما امرت و من معك. سوره هود ).

آنچه براى ائمه ع تك تكشان ، نقشه راه و استراتژى خاصى براى مدیریت مردم ، به هدف تبیین و بقاء دین ، وجود داشته ، كه باید یك مومن ، آن را براى الگو گیرى و شیعه ( پیرو ) بودن ، فرا گیرد و در روزگار زندگى اش عمل كند. مراسم جشن و مداحى و عزادارى ما ، با درك درست آن نقشه راهها باشد. ترجمه و تفسیر قرآن و كلام و سیره معصوم ع نیز باید از همان مبانى اخذ شود.

بحث هاى روز نحوه عزادارى و نیز بازى با احساسات مردم به هدف تفرقه روز افزون مردم مسلمان ، و دورى از اهداف فاطمه زهرا س و امام على ع و قیام و قعود حسنین ع ، و صرفا تكیه بر ظواهر امر ، با هزار تابلو هاى راهنماى غلط ، و نیز گم كردن خط شهادت و مبارزه ، و سكولار كردن دین مردم ،…. اسلام آمریكایى و تشیع انگلیسى ،از اینجا شروع میشود كه مردم راه روشن ائمه ع را ندانند.

اما سوال امروز شما ، در  مقایسه ماجرا با بعد از ظهور حضرت حجت عج :

بنى اسراییل بعد از نجات از فرعون با معجزه بزرگ رود نیل ، مومن به حضرت موسى ع محسوب میشوند.

بعد از میقات سى روزه اى كه چهل روز میشود ، مردم به حرف نائب نكرده و به دنبال مجسمه عجل آقاى سامرى میروند ( مرتد میشوند ). مرتد را بكشیم به جهنم میرود. ( با اعدام الزاما پاك نمیشود ، بر خلاف سایر اجراى حدود ). غیر از آنكه گستردگى بین مردم هم زیاد بوده ، یعنى مطابق آیات قرآن در بحث اصحاب سبت ، به وضوح حكم افرادى كه آن گناه اجتماعى را به شخصه نكرده اند ولى نهى از منكر هم نكرده اند ، بسیار بسیار شدید ( عذاب الیم ) ذكر شده است. در این ماجرا هم همینطور است.

خوب ما نه میخواهیم مردم دوزخى شوند ، نه راه درمان اپیدمى، اقدام قهریه است. بلكه یك اقدام هول برانگیز ، پرسرو صدا ، عبرت انگیز ، در ظاهر خشن ، ولى

در واقعیت پر از مهربانى و بخشش الهى و واكسینه كردن و پیشرفته تر كردن مردم است!

اما امام مهربانى ها بعد از ظهور با مردم نا آگاه سراسر عالم چه میكنند ، تقریبا مشخص است. بیدارى عمومى جهانى و گسترش آشنایى مردم دنیا به حقایق و ظلم هایى كه به ایشان میشود ، ایجاد انگیزه هاى قوى براى قیام در مردم سراسر عالم ، از قطعیات برنامه زمان ظهور تا قیام است.

این از مستضعفین عالم ، كه اكنون از نگاه اجتماعى و سطحى ، یا بدون دین هستند ، یا میگویند اهل كتاب هستند و یا میگویند مسلمانند.

اما سوال شما براى شیعه منحرف شده ، ( در حد گوساله پرستى چند روزه بنى اسراییل ) ،

مطمئنا امام زمان عج مانند حضرت موسى ع ( بلكه كامل تر ) مردم خود را دوست دارند و با هر تكنیكى دنبال نجات ایشان هستند.

چطور سایر مستضعفین عالم را نجات دهند ولى شیعه گمراه را نه ؟

خدا كمكمان كند ، در غیبت و ظهور حضرت عج جزء یاوران با درك و بصیرت حضرت باشیم ، و به درد دل و رفع دغدغه هاى ایشان مشغول باشیم. وقت و انرژى گذاشتن در این فضاى مجازى ، با اعضایى كه همدیگر را ندیده ایم و نمیشناسیم ، به همین هدف است. در زندگى دنیا و فتنه هاى مانند گوساله سامرى ، گم نشویم.

كه طبق فرموده پیامبر اكرم ص ، آنچه بر بنى اسراییل واقع شد ، عینا بر مسلمین اتفاق مى افتد.

شعبده آن روز سامرى در زمان غیبت ، امروز چیست ؟

آن روز به حرف نائب نكردند. امروز مواظب باشیم.

فتاوى و نظرات فقهى آیه الله خویى و سیستانى را مطالعه میكردم ، هر دو بزرگوار بر اطاعت از فقیه حاكم ، تاكید دارند حتى اطاعت سایر مراجع و مجتهدین را.

تشیع انگلیسى مردم ما را كجا میبرد ؟؟؟؟

حتى آیه الله خویى ، در آخرین اثر علمى خویش ، اصطلاح ولایت مطلقه فقیه رو بكار میبرند. تنها با یك تفاوت با سایر مراجع ، ایشان حكم ولى بر زندگى خصوصى افراد را از شمول خارج كرده بودند ، كه اصلا در عمل ، هیچگاه مبتلا به نمیشود.

سوال :

باسلام محضر  جناب مهندس رافتی ومهندس نبوی عزیز

شیعیان منحرف  تقریبا تمام تکنیکهای یهودیان مقارن با حضرت موسی (ع) را باپیشرفته ترین حالت میزنند و با دروغ  های توجیه شده و یکسری   تفکراتی که از حساب پس انداز ائمه اطهار خرج میکنند ، خود را لایق بهشت هم میدانند.

و به صرف محب بودن  قوانین قطعی الهی را زیر سیبیلی رد میکنند.

ربا را بامعامله برای خرید قوطی کبریت  توجیه کرده وهمینجوربرای بقیه موارد این موضوعات ، قبل از شیعه انگلیسی هم شایع بوده.   بنظر شما اگر پیامبر ما حضرت رسول نبودند و حضرت موسی بودند الان  چقدر شمشیر لازم بود تا پاک شویم ؟!

یهودیان بی نوا  به گفته قران کریم ،در بیابان لوبیا وعدس خواستند ، روز شنبه سر ماهی ها را کلاه میگذاشتند ،گوساله پرست شدند

وقومی بهانه تراش بودند . خداوند با شمشیر از خجالتشان در آمد .

اگر تناسبی در کار باشد سهم هریک از شیعیانی همچون بنده یک موشک کروز خواهد بود بقیه را نمیدانم…. نظر مبارک چیست؟

 پاسخ :

آقاى مهندس آقاسى زاده عزیز ، امروز فتنه ها پیچیده است. در سراسر عالم. واقعا خیلى پیچیده ، فقط خدا كمك كند.

تكرار تاریخ با پیشرفته شدن افكار و جوامع ، جنگهاى نرم سخت ترى رو در مقابل ما قرار داده است. هر چند مطابق فرموده نبى مكرم اسلام ، ریشه ها ،مشابه همان وقایع بنى اسراییل باشد.

فقط میدانم روزگار براى حق طلبان ، آسان ، و براى دنیا طلبان ( خصوصا آن گروه شیعه پر مدعا ) بسیار سخت خواهد بود.

به صراحت در احادیث راجع به آخرالزمان و زمان ظهور حضرت عج از مقابله این مدعیان دروغین تشیع و سینه چاكان عوضى ، در مبارزه با حركت مصلح جهانى ، یاد شده است.

درست مانند یهود كه به هدف یارى دین آخر خدا ، به حجاز مهاجرت كردند ، مطابق صریح آیات قرآن ، همیشه بر مشركین ، رجز پیروزى میخواندند، تبدیل به سرسخت ترین دشمنان پیامبر اكرم شدند.

 سوال : 

جناب مهندس رافتی این دو سوره طولانی اول قرآن نوعی اتمام حجت برای مسلمین نیست؟

چون در سوره بقره امور و مشکلات یهودیان ودر آل عمران به بررسی مسیحیان وشبهاتشان  پرداخته است.

این دو سوره را با نگاهی مجدد اگر بنگریم وقتی در زمینه مثلا روحانیون یهودی میگوید منظور این نیست که نقل تاریخ باشد بلکه توجه مارا به این جلب میکند که دیر یا زود این مورد در مورد روحانیون ماهم ممكن است  اتفاق بیافتد.

پس هوشیار باشند  مسلمین  که منحرف از راه حق نشوند.  راه حق با تزئنات و حواشی کم رنگ شده وگم خواهد شد. در صورتیکه راه  رسیدن به خدا وند  برای همه میسر است. ما انقدر برای سفرتقرب به خدا، مایحتاج اضافی جمع کرده ایم که مرکب طریقت پیمایمان ، به گل مینشیند. گاهی لازم است فقط به خدا فکرکرد وبس. به خودش قسم تمام وجود بسمتش تنظیم میشود.

 پاسخ : 

هدف قرآن ، قصه سرایى نیست. و همینطور كه فرمودید ، هدف عبرت است. كه ما باید چگونه عمل كنیم.

بارمعرفت ، نه تنها سنگین نیست ، بلكه تسریع كننده است. راه را اتوبان و با علائم میكند. اصل سخن شما صحیح است ، ولى بدون معارف خدایى ، مسیر دشوار و سخت میشود. هر چند تعطیل نمیشود.

وحى براى آگاه سازى و تجهیز فكر آمده است.

هر چند در سرشت همه انسانها ( الست بربكم ) خداجویى و ( فالهمها فجورها و تقویها ) پاكى و حق جویى نهاده شده است.

لذا راه كسب معرفت بعد از آنچه شما فرمودید ( خداجویى محض ) ، در مراجعه به وحى ( قرآن و سیره و كلام اهل بیت ع ) است.

سوال : 

استاد ارجمند روح انسان پرمیکشد بسوی خالق به زمین نمیخزد آیات وروایات برای انرژی گرفتن وکندن از خاک بسوی افلاکند

هرکسی که این بحث را میخواند اگر چند دقیقه چشمانش را ببندد میتواند بفهمد چه چیز درست وچه چیز نادرست است  ….

تاکید میکنم منظورم آیات قرآن و  روایات صحیح است . فقط،، بقیه چیز ها با جزئیات گمراه کننده و قت گیر و پی جوی آنها از زمان به کمال رسیدن انسان با این عمر کم میکاهد.

پاسخ :

كسى نمیتواند با سخن شما مخالفت كند. ولى افراط در این نگاه ، زمینه ورود شبهات و انحرافات میشود. باید با ” اسلام شناس جامع” یا ” اسلام جامع شناس ” ، همیشه مرتبط بود و راه را چك كرد.

 

2 دیدگاه ارسال شده است

 • مهران 11 آگوست 2017

  نکات بدیع و کاربردی
  احسنت

 • . mehran 20 اکتبر 2017

  بسیار عالی بود

 • نظر خود را با ما در میان بگذارید