قرآن ناطق(عج)

64 - توبه دست جمعی یهود – مقایسه با شرایط بعد از ظهور

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

و چون موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! شما با گرفتن گوساله بر خود ستم کردید! پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید، و خودتان را به قتل برسانید، که این نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است! پس توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است! ﴿البقرة ۵۴﴾

وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ: یٰا قَوْمِ! إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخٰاذِکُمُ اَلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بٰارِئِکُمْ فَتٰابَ عَلَیْکُمْ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِیمُ! ﴿البقره ۵۴

و چون موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! شما با گرفتن گوساله بر خود ستم کردید! پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید، و خودتان را به قتل برسانید، که این نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است! پس توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است!

 1. مرﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ!
 2. ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ مى توان ﻣﺮﺩم ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ کرد! (ﻳﺎ ﻗﻮم … ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ)
 3. ﺷﺮﻙ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ! (ﻇﻠﻤﺘﻢ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺎﺗّﺨﺎﺫﻛﻢ ﺍﻟﻌﺠﻞ)
 4. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻭ ﺗﺨﻠّﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ!
 5. ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻮﺑﻪﺍﻯ ﺟﺰ ﺍﻋﺪﺍم ﻧﺪﺍﺭﺩ! (ﻓﺘﻮﺑﻮﺍ … ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ)
 6. ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪّ ﻗﺘﻞ ﺍﺳﺖ! (ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ) ۷٫ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻟﻌﻨﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ! (ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮٌ ﻟﻜﻢ)
 7. ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﻰ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ کشته شدن ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻭﺳﺖ! (ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ … ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ)
 8. ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﺧﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ! (ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ)
 9. ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩم ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ! (ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ … ﺫﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ، ﻓﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﺍﻧّﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘّﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ)

سوال : 

یعنی خداوند تنها در این صورت توبه قوم حضرت موسی را میبخشید که یکدیگر را به قتل برسانند؟

پاسخ :

بازگشت به بت پرستى ، آن هم پس از دیدن معجزات بزرگ الهى ، و نیز گستردگى در سطح اجتماع ، موضوع کوچکى نبود.

هم انحراف خیلى شدید بود و هم از خود مردم قیام نکردند تا در زمان غیبت حضرت موسى ع ، جلوى گناه و شرک دوستان خود را بگیرند.

لذا یک معرکه هول آور و فراگیر باید اتفاق بیفتد.

یک توبه پر سر و صدا تا بتواند جامعه را تا حدى بیمه کرده و از طرفى عظمت گناه و انحراف خود را متوجه شوند.

توبه ، اعدام دسته جمعى منحرفان ، آن هم توسط خودشان ( در دو گروه مقابل ) و به نیت پاک شدن و آمرزش همه اعلام میشود.

میتوان تصور کرد که جملات محکم و سخت حضرت پس از غیبت ، آن هم با مهربانى و خطاب مردم با ” اى مردم من ” ، چه ولوله و هراسى را راه انداخت.

پس از اجتماع مردم و درک عظمت انحراف و این که در زمان غیبت ، حضرت نائبى قرار داده بودند که مردم به ایشان مراجعه و وظیفه را سوال کنند ، و مردم از نائب ( حضرت هارون ) ، هم اطاعت نکرده بودند ، و با شروع مراسم وحشتناک مقاتله ، پیام بخشش عمومى از طرف خدا آمد. فتاب علیکم.

تشکر از مهندس افخمى که از آیات سوال کرده موجب باز شدن یکى از آیات  قرآن شدند.

یک نکته را در مطالعه بنى اسراییل در قرآن توجه داشته باشید: طبق فرموده پیامبر اکرم ص آنچه بر بنى اسراییل گذشته ، عینا بر امت مسلمان بعداز رحلت پیامبر میگذرد.

لذا آیات مربوط به مردم زمان حضرت موسى ع و بعد از ایشان را با دقت بخوانید و عبرت مطابق شرایط روز مسلمین  بگیرید.

 سوال : 

عجیب ایه ای است این ایه ۵۴ سوره بقره .مو به تن آدم سیخ میشه…

در تفسیر قومی اومده از هفتاد هزار نفر که جمع شدن واسه مقاتله بعد از کشته شدن ده هزار نفر پیام بخشش اومد…ده هزار نفر….

فقط یک سوال برای من باقی است مهندس رافتی …چطور مردمی که به این راحتی گوساله سامری رو پرستیدند اینقدر سریع برگشتند…و حاضر شدن مقاتله کنند …ایا شبیه توابین عصر سیدالشهداست؟

پاسخ : 

تعداد نفرات در آیه ذکر نشده.

ولى در بیان ماجرا سه تا حرف ف وجود دارد که نشان دهنده پشت سر هم بودن و فورى بودن اقدامات است.

ف توبوا. ف اقتلوا. ف تاب علیکم.

لذا دیده میشود اوایل شروع رسمى مراسم مقاتله ، پیام عفو خدا آمده. ولى چند نفر مجروح و کشته شدند، ذکر نشده. شاید نزدیک به صفر.

اما اینکه چطور اتفاق مى افتد ، این مدیریت بسیار بالا و از تکنیک هاى اجتماعى پیشرفته حضرت موسى ع است.

از اولین برخورد با نائب خود بگیر تا توبیخ عامه مردم با ذکر نعمتها.

یاداورى تحقیر و ظلم فرعون و اینکه خداوند چگونه با معجزه ایشان را نجات دادند.

سوال : 

در لینک بالا آیت الله جوادی آملی در خصوص آیه ۵۴ سوره بقره منظور از عبارت “ثم عفونا” را بخشش از عذاب اخروی دانسته اند.. و  “کشتن یکدیگر” در آیه را به عنوان حکم فقهی میدانند.

جواب : 

آقاى مهندس گلابچى ، تفسیر مبسوط آیه الله جوادى آملى ، ناقض آنچه بیان شده بود نیست. بلکه دلیل و فلسفه حکم است. ( حکم قتل مرتد ، و در عین حال قبول توبه و نجات آخرت ، که شما هم فرمودید ). در زمینه قتال هم ایشان فرمودند ، تاریخ ، مستند محکمى ندارد و نمیدانیم ، چند نفر آیا در این ماجرا حکم مرتد عمل شده ، که فرمان توقف آمده است. و میفرمایند قرآن به عنوان نور و هدایت اصل ماجرا را نقل میکند و نه حواشى قصه وار غیر مهم آن را.

سوال : 

شما در جواب من در خصوص مقاتله آیه ۵۴ سوره بقره بنا را گذاشتین بر مبنای کشته نشدن کسی چون روایت تفسیر قمی از علی ابن ابراهیم مبنی بر کشته شدن ۱۰هزار نفر معتبر نیست و بعد توضیح دادید .

آیا با فرض مقاتله ۷۰هزار نفر و کشته شدن آن تعداد میشه لطفا جواب سوال من رو دوباره بدید.

فقط یک سوال برای من باقی است مهندس رافتی …چطور مردمی که به این راحتی گوساله سامری رو پرستیدند اینقدر سریع برگشتند…و حاضر شدن مقاتله کنند …ایا شبیه توابین عصر سیدالشهداست؟

اما چرا برام مهمه جواب سوال. چون میخوام رفتار امام زمان رو بعد ظهور با طرفداران یا بهتره بگم گمراهانی که دنبال سامری زمانشون رفتند رو درک کنم .

پاسخ : 

بحث تعداد نفرات مقاتله و نیز تعداد کشته شده ها ، اصلا در تاریخ استناد محکمى ندارند. نقل ها مختلف و خبر واحدند ( از یک راوى نقل شده ). لذا تفاسیر مختلف که مراجعه کنید ، حتى تفسیر مفسر کم نظیر عالم اسلام آقاى جوادى آملى ، بحث عدد رو نه تنها متقن نمیابید ، بلکه مطمئن میشوید ، اطلاع صحیحى در دست نیست. و این اصلا با ادعاى شیعه ، که اهل بیت کل معارف مورد نیاز دین آخر خدا را به ما رسانده اند ، تناقضى ندارد. چون عدد براى درک ما از مفهوم آیه ، نقشى ندارد. و بیشتر حالت قصه اى است که اهمیتى ندارد.

اما مطلبى که از ادبیات عرب ( صراحت در خود آیه) سه حرف ف عرض کردم ، در کتب تفسیرى نیامده ، ولى ظرافت مهمى در درک آیه بود ، که هر چه بوده ، مطمئنا پس از تمهید پر سر و صداو طولانى مقدمات ، و با شروع رسمى مراسم ، سریع فرمان ختم آن آمده است. دلائل جامعه شناسى آنرا هم عرض کردم ، که آن هم مورد توجه مفسرین تا کنون نبوده است.

اما چگونه راضى به این امر شدند ؟ بحث مدیریت اجتماعى است که سنگین ترین وظیفه انبیا الهى و ائمه ع بوده است.

آنچه پیامبر اکرم ص را پیر کرد. ( فاستقم کما امرت و من معک. سوره هود ).

آنچه براى ائمه ع تک تکشان ، نقشه راه و استراتژى خاصى براى مدیریت مردم ، به هدف تبیین و بقاء دین ، وجود داشته ، که باید یک مومن ، آن را براى الگو گیرى و شیعه ( پیرو ) بودن ، فرا گیرد و در روزگار زندگى اش عمل کند. مراسم جشن و مداحى و عزادارى ما ، با درک درست آن نقشه راهها باشد. ترجمه و تفسیر قرآن و کلام و سیره معصوم ع نیز باید از همان مبانى اخذ شود.

بحث هاى روز نحوه عزادارى و نیز بازى با احساسات مردم به هدف تفرقه روز افزون مردم مسلمان ، و دورى از اهداف فاطمه زهرا س و امام على ع و قیام و قعود حسنین ع ، و صرفا تکیه بر ظواهر امر ، با هزار تابلو هاى راهنماى غلط ، و نیز گم کردن خط شهادت و مبارزه ، و سکولار کردن دین مردم ،…. اسلام آمریکایى و تشیع انگلیسى ،از اینجا شروع میشود که مردم راه روشن ائمه ع را ندانند.

اما سوال امروز شما ، در  مقایسه ماجرا با بعد از ظهور حضرت حجت عج :

بنى اسراییل بعد از نجات از فرعون با معجزه بزرگ رود نیل ، مومن به حضرت موسى ع محسوب میشوند.

بعد از میقات سى روزه اى که چهل روز میشود ، مردم به حرف نائب نکرده و به دنبال مجسمه عجل آقاى سامرى میروند ( مرتد میشوند ). مرتد را بکشیم به جهنم میرود. ( با اعدام الزاما پاک نمیشود ، بر خلاف سایر اجراى حدود ). غیر از آنکه گستردگى بین مردم هم زیاد بوده ، یعنى مطابق آیات قرآن در بحث اصحاب سبت ، به وضوح حکم افرادى که آن گناه اجتماعى را به شخصه نکرده اند ولى نهى از منکر هم نکرده اند ، بسیار بسیار شدید ( عذاب الیم ) ذکر شده است. در این ماجرا هم همینطور است.

خوب ما نه میخواهیم مردم دوزخى شوند ، نه راه درمان اپیدمى، اقدام قهریه است. بلکه یک اقدام هول برانگیز ، پرسرو صدا ، عبرت انگیز ، در ظاهر خشن ، ولى

در واقعیت پر از مهربانى و بخشش الهى و واکسینه کردن و پیشرفته تر کردن مردم است!

اما امام مهربانى ها بعد از ظهور با مردم نا آگاه سراسر عالم چه میکنند ، تقریبا مشخص است. بیدارى عمومى جهانى و گسترش آشنایى مردم دنیا به حقایق و ظلم هایى که به ایشان میشود ، ایجاد انگیزه هاى قوى براى قیام در مردم سراسر عالم ، از قطعیات برنامه زمان ظهور تا قیام است.

این از مستضعفین عالم ، که اکنون از نگاه اجتماعى و سطحى ، یا بدون دین هستند ، یا میگویند اهل کتاب هستند و یا میگویند مسلمانند.

اما سوال شما براى شیعه منحرف شده ، ( در حد گوساله پرستى چند روزه بنى اسراییل ) ،

مطمئنا امام زمان عج مانند حضرت موسى ع ( بلکه کامل تر ) مردم خود را دوست دارند و با هر تکنیکى دنبال نجات ایشان هستند.

چطور سایر مستضعفین عالم را نجات دهند ولى شیعه گمراه را نه ؟

خدا کمکمان کند ، در غیبت و ظهور حضرت عج جزء یاوران با درک و بصیرت حضرت باشیم ، و به درد دل و رفع دغدغه هاى ایشان مشغول باشیم. وقت و انرژى گذاشتن در این فضاى مجازى ، با اعضایى که همدیگر را ندیده ایم و نمیشناسیم ، به همین هدف است. در زندگى دنیا و فتنه هاى مانند گوساله سامرى ، گم نشویم.

که طبق فرموده پیامبر اکرم ص ، آنچه بر بنى اسراییل واقع شد ، عینا بر مسلمین اتفاق مى افتد.

شعبده آن روز سامرى در زمان غیبت ، امروز چیست ؟

آن روز به حرف نائب نکردند. امروز مواظب باشیم.

فتاوى و نظرات فقهى آیه الله خویى و سیستانى را مطالعه میکردم ، هر دو بزرگوار بر اطاعت از فقیه حاکم ، تاکید دارند حتى اطاعت سایر مراجع و مجتهدین را.

تشیع انگلیسى مردم ما را کجا میبرد ؟؟؟؟

حتى آیه الله خویى ، در آخرین اثر علمى خویش ، اصطلاح ولایت مطلقه فقیه رو بکار میبرند. تنها با یک تفاوت با سایر مراجع ، ایشان حکم ولى بر زندگى خصوصى افراد را از شمول خارج کرده بودند ، که اصلا در عمل ، هیچگاه مبتلا به نمیشود.

سوال :

باسلام محضر  جناب مهندس رافتی ومهندس نبوی عزیز

شیعیان منحرف  تقریبا تمام تکنیکهای یهودیان مقارن با حضرت موسی (ع) را باپیشرفته ترین حالت میزنند و با دروغ  های توجیه شده و یکسری   تفکراتی که از حساب پس انداز ائمه اطهار خرج میکنند ، خود را لایق بهشت هم میدانند.

و به صرف محب بودن  قوانین قطعی الهی را زیر سیبیلی رد میکنند.

ربا را بامعامله برای خرید قوطی کبریت  توجیه کرده وهمینجوربرای بقیه موارد این موضوعات ، قبل از شیعه انگلیسی هم شایع بوده.   بنظر شما اگر پیامبر ما حضرت رسول نبودند و حضرت موسی بودند الان  چقدر شمشیر لازم بود تا پاک شویم ؟!

یهودیان بی نوا  به گفته قران کریم ،در بیابان لوبیا وعدس خواستند ، روز شنبه سر ماهی ها را کلاه میگذاشتند ،گوساله پرست شدند

وقومی بهانه تراش بودند . خداوند با شمشیر از خجالتشان در آمد .

اگر تناسبی در کار باشد سهم هریک از شیعیانی همچون بنده یک موشک کروز خواهد بود بقیه را نمیدانم…. نظر مبارک چیست؟

 پاسخ :

آقاى مهندس آقاسى زاده عزیز ، امروز فتنه ها پیچیده است. در سراسر عالم. واقعا خیلى پیچیده ، فقط خدا کمک کند.

تکرار تاریخ با پیشرفته شدن افکار و جوامع ، جنگهاى نرم سخت ترى رو در مقابل ما قرار داده است. هر چند مطابق فرموده نبى مکرم اسلام ، ریشه ها ،مشابه همان وقایع بنى اسراییل باشد.

فقط میدانم روزگار براى حق طلبان ، آسان ، و براى دنیا طلبان ( خصوصا آن گروه شیعه پر مدعا ) بسیار سخت خواهد بود.

به صراحت در احادیث راجع به آخرالزمان و زمان ظهور حضرت عج از مقابله این مدعیان دروغین تشیع و سینه چاکان عوضى ، در مبارزه با حرکت مصلح جهانى ، یاد شده است.

درست مانند یهود که به هدف یارى دین آخر خدا ، به حجاز مهاجرت کردند ، مطابق صریح آیات قرآن ، همیشه بر مشرکین ، رجز پیروزى میخواندند، تبدیل به سرسخت ترین دشمنان پیامبر اکرم شدند.

 سوال : 

جناب مهندس رافتی این دو سوره طولانی اول قرآن نوعی اتمام حجت برای مسلمین نیست؟

چون در سوره بقره امور و مشکلات یهودیان ودر آل عمران به بررسی مسیحیان وشبهاتشان  پرداخته است.

این دو سوره را با نگاهی مجدد اگر بنگریم وقتی در زمینه مثلا روحانیون یهودی میگوید منظور این نیست که نقل تاریخ باشد بلکه توجه مارا به این جلب میکند که دیر یا زود این مورد در مورد روحانیون ماهم ممکن است  اتفاق بیافتد.

پس هوشیار باشند  مسلمین  که منحرف از راه حق نشوند.  راه حق با تزئنات و حواشی کم رنگ شده وگم خواهد شد. در صورتیکه راه  رسیدن به خدا وند  برای همه میسر است. ما انقدر برای سفرتقرب به خدا، مایحتاج اضافی جمع کرده ایم که مرکب طریقت پیمایمان ، به گل مینشیند. گاهی لازم است فقط به خدا فکرکرد وبس. به خودش قسم تمام وجود بسمتش تنظیم میشود.

 پاسخ : 

هدف قرآن ، قصه سرایى نیست. و همینطور که فرمودید ، هدف عبرت است. که ما باید چگونه عمل کنیم.

بارمعرفت ، نه تنها سنگین نیست ، بلکه تسریع کننده است. راه را اتوبان و با علائم میکند. اصل سخن شما صحیح است ، ولى بدون معارف خدایى ، مسیر دشوار و سخت میشود. هر چند تعطیل نمیشود.

وحى براى آگاه سازى و تجهیز فکر آمده است.

هر چند در سرشت همه انسانها ( الست بربکم ) خداجویى و ( فالهمها فجورها و تقویها ) پاکى و حق جویى نهاده شده است.

لذا راه کسب معرفت بعد از آنچه شما فرمودید ( خداجویى محض ) ، در مراجعه به وحى ( قرآن و سیره و کلام اهل بیت ع ) است.

سوال : 

استاد ارجمند روح انسان پرمیکشد بسوی خالق به زمین نمیخزد آیات وروایات برای انرژی گرفتن وکندن از خاک بسوی افلاکند

هرکسی که این بحث را میخواند اگر چند دقیقه چشمانش را ببندد میتواند بفهمد چه چیز درست وچه چیز نادرست است  ….

تاکید میکنم منظورم آیات قرآن و  روایات صحیح است . فقط،، بقیه چیز ها با جزئیات گمراه کننده و قت گیر و پی جوی آنها از زمان به کمال رسیدن انسان با این عمر کم میکاهد.

پاسخ :

کسى نمیتواند با سخن شما مخالفت کند. ولى افراط در این نگاه ، زمینه ورود شبهات و انحرافات میشود. باید با ” اسلام شناس جامع” یا ” اسلام جامع شناس ” ، همیشه مرتبط بود و راه را چک کرد.

 

۲ دیدگاه ارسال شده است

 • مهران 11 آگوست 2017

  نکات بدیع و کاربردی
  احسنت

 • . mehran 20 اکتبر 2017

  بسیار عالی بود

 • نظر خود را با ما در میان بگذارید