قرآن ناطق(عج)

65 - تولید فتنه

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از شخصیت ممتاز آقاى رحیم پور و جنس مشكلات و هجمه ها نوشتم. و اینكه شدت و كمیت هجمه ها براى شهیدمطهرى صدها برابر و براى حضرت امام هزارها برابر ایشان بود. آن هم از ناحیه صاحبان دین پوسته اى. كه خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمنان اهل بیت هستند.

 

مقدمه :          21/08/1393

در بحث سخنرانى فرهنگ اسلامى عزادارى استاد رحیم پور ، در قسمت دهه محسنیه ع ، دوستان بحث هاى خوبى ارائه دادند.

تصورم این بود كه شبهه برطرف شده. لذا آنالیزى تهیه و ارائه نكردم. فقط از شخصیت ممتاز آقاى رحیم پور و جنس مشكلات و هجمه ها نوشتم. و اینكه شدت و كمیت هجمه ها براى شهیدمطهرى صدها برابر و براى حضرت امام هزارها برابر ایشان بود. آن هم از ناحیه صاحبان دین پوسته اى. كه خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمنان اهل بیت هستند.

ولى از برخى تماسها متوجه شدم ، نیاز به تحلیل وجود دارد و چنین تقاضایى از تعدادى اعضا دریافت شد.

از طرفى آنچه در تحلیل هاى قبلى اعضا بود كه این یك ماجراى ساختگى است و اهداف هجمه كننده ها ، احیاء دین و سنت نیست ، بلكه پشت پرده سینه زدن براى اهل بیت ، خنجر زدن از پشت بر كل دین است.

خوب این یك ادعا بود و براى خیلى ها كه زجر و ستم و عذاب از گروه متحجرین را در پنجاه سال اخیر نچشیده اند ، باورش سخت بود. مگر میشود ؟ اینها دارند از عزادارى و اهل بیت كه ما جان و مال و آبرومان را برایشان میدهیم ، دفاع میكنند. آقاى رحیم پور چه كاره اند كه جلوى عرض ارادت ما به فاطمه زهرا س را بگیرند ؟ و از این تیپ سوالات.

خوب ، من آماده میشدم بعد از ارائه مرامنامه و افتتاح رسمى ، و اعلام برنامه ها و بتدریج شروع كلاسها و بحث ها ، تحلیل جامع ترى را تهیه كنم.

ولى به لطف خدا و عنایت امام زمان عج ، نماینده این گروه ( كه خدا مسلمین را از شرشان محفوظ بدارد) خود تمامى آنچه قرار بود اثبات كنیم  را از اهداف و تفكرات شدیدا منحرف و ضد ولایى شان را ” لو ” داده و در گروه پیروان قرآن ناطق ٢ قرار دادند.

به متن دقت كنید. با تمامى انقلاب اسلامى و جانفشانى هاى شما در نیم قرن گذشته ، از حكومتاسلامى تان  ،از دفاع مقدستان ، از ظلم ستیزى و ایستادگى تان برابر نظام سلطه ، از خمینى كبیر ، از استقلال طلبى و پیشرفتهاى چشم گیرعلمى تان و از مقابله مردانه تان با صهیونیست جهانى و… بغض شدید دارند.

صم عمى بكم فهم لایعقلون.

قل موتوا بغیظكم.

با این حال و با وجود چند مقاله از دین پوسته اى و پدیده تحجر در وبلاگ گروه ، مقاله جدیدى تحت عنوان ” تولید فتنه ” تهیه و قسمت اول آن تقدیم میگردد.

تولید فتنه  –  ( قسمت اول ) 21/08/1393

فتنه ، تركیب نمودن حق با باطل و نمایش زیباى آن است ، بگونه اى كه در نظر اول زیبا و صحیح و قابل دفاع ارزیابى میشود.

در همیشه تاریخ ، جبهه حق بیشتر از ” فتنه ها ” ضربه خورده تا از جبهه شفاف مقابل.

ضلع سوم مثلث شوم زر و زور و تزویر ، همیشه بهترین یاور طاغوت براى سوار شدن بر گرده خلق بوده و بیشترین تاثیر را داشته است.

قرآن و تاریخ انبیا ، مملو از این عبرتهاست.

تحریف شخصیت ، اهداف و برنامه هاى انبیا ( دین ) ، با تركیبى تدریجى از حق و باطل و با نام دین انجام شده است.

زندگى پیامبر اكرم ص سرشار از تعلیم و تزكیه مردم و مقابله با مشركین بوده است. ولى قسمت سخت تر كار ، پس از ایجاد تشكل اسلامى است. پدیده اى كه در قرآن به آن نفاق میگوید.

در دل حكومت خودمان و در میان مردم و لشكر خودمان ، اهل نماز و روزه و .. ولى با اهداف پست و كثیف.

بیشترین ضربه ها را از آنها خوردیم. بعد از رحلت پیامبر اكرم ص همین خبائث قدرت طلب ، تشكل اسلامى را غصب كردند.

تمام زندگى امام على ع ، خصوصا بعد از رحلت پیامبر اكرم ص ، ( غیر از مشاوره ها یى كه به خلفا میدادند ) ، تماما درگیرى با فتنه ها و درگیرى هاى درون حكومت اسلامى است.

صفین و جمل بماند. خوارج دنیا طلب ، قسى القلب ، خسته از مبارزه و جانفشانى در راه خدا ، كه قرآن میخواندند و نماز میخواندند و عبادات و نسك داشتند و… را چه بگوییم.

و سایر ائمه ع مدام با روشنگرى ، امت اسلامى را از  فتنه ها آگاه كرده و تكنیك برخورد با آن را در قول و عمل نشان میدادند.

و از همه بالاتر هشدار میدادند از فتنه هاى آخرالزمان.

فتنه آخرالزمان ، طاغوت مجسم نیست.

به لطف خدا و حضرت حجت امام عصر عج ، انقلاب اسلامى به دست خمینى كبیر ، آنچنان روشنگرى در دنیا به راه انداخته ، كه از شرقى ترین كشور دنیا تا خیابانهاى نیویورك را فراگرفته و بلاى جان نظام سلطه و طاغوت زمان شده است.

فتنه آخرالزمان ، توطئه هاى هزار لایه و رنگارنگ طاغوت است كه چگونه تمام مردم دنیا را نه با نیروى نظامى رو در رو ، بلكه به روش نرم و طرح هایى كه نفهمند از كجا میخورند ، در جهت تامین اهداف و منافع پلید و شومشان مدیریت كنند.

نگاهى به دنیاى چهل سال اخیر كنید و صدها فتنه طاغوت را در سراسر دنیا نام ببرید.

تفرقه بیانداز و حكومت كن ، قدیمى شده ، حالا به روشهاى پیشرفته ترى ملت مقابل را ضعیف و وابسته كن و تمام مردم دنیا را به بردگى بگیر.

در كاخهاى ثروت و قدرت خودت بشین ، نیازى نیست بر آنها حكومت كنى ، ولى دست رنج آنها را ببلع.

خود مردم كشورهاى غربى و خود آمریكا و نیز مهاجرین به این كشورها نیز تبدیل به چنین پدیده اى شگرف شده اند.

همیشه كار میكنند ولى یك سنت پس انداز ندارند! همیشه اقساط وامهاى ما یحتاج زندگى اولیه شان را پرداخت میكنند !!! و لذا نمیتوانند حرف بزنند. كوچكترین خطا و اشتباه واعتراض و اعتصاب و ..  اگر به اخراجشان منجر شود ، از زندگى ساقط میشوند.

در دیگر كشورها نیز هر روز روشن تر از دیروز ، این مساله خود را نشان میدهد. و اینها همه حجت هاى خدا بر ما میباشد. نكنه غفلت كنیم. نكنه نبینیم. نكنه وارونه ببینیم.

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ایدى الناس.

چگونه مردم دنیا را مدیریت كنیم ، كه بدون آنكه بدانند ، و یا قدرى بدانند ولى ضرورى ببیند براى منافع ما كار كنند. برده دارى پست مدرن !!! و خیلى حرفه اى و پیشرفته.

برده دارى ضرورتى ندارد با حصار و زنجیرهاى فیزیكى انجام شود ( هر چند آن مدل حتى در خود نیویورك  طبق گزارش سفر استاد رحیم پور وجود دارد ) ، مقرون به صرفه هم نیست. بهتر است كارى كنیم كه خودشان با پاى خودشان در مسیر دلخواه ما حركت كنند.

واقعا شدنى است ؟؟ چگونه ؟

با صدها نشانه و آیه. فقط  دید باز و روشن یك خداجو به دنیاى اطراف نیاز دارد كه مومن ، كیس است. عقلش اسیر هوى نیست. معیار و ملاك حق دارد. جهان بینى الهى بهترین كمك او هستند.

تولید فتنه  –  ( قسمت دوم ) – ١٣٩٣/٠٩/٠٥

 

قسمت اول به همراه مقدمه اى مفصل در ٩٣/٠٨/٢١ تقدیم شد.

كه در آن از تاریخ انبیاء گفتیم و فتنه ها تا برده دارى پست مدرن امروز در سراسر دنیا.

و در این قسمت ، نمونه هایى از تاریخ معاصر و دنیاى اسلام :

 

١ – بهاییت – انجمن حجتیه :

در دل دنیاى تشیع ، خلق ” بهاییت ” و پرو بال دادن و تقویت آن و نیز صرف هزینه براى تشكل بخشى و انسجام و سازمان دهى آنها ، توسط انگلیس خبیث.

متدین ها از نوجوانان و جوانان شیعه پاك و متهد در سازمانى به نام انجمن حجتیه ، تمام هم و غم خود را معطوف به مطالعه كتب ایشان و بحث براى مبارزه با بهاییت و هدایت افراد آن میكنند.

غافل از علت و سرچشمه گمراهى ها ، به معلول دست ساز دشمن اصلى ، فقط توجه میكنند.

یك سرگرمى تام و تمام ، براى نیروهاى ارزشى ، و به نفع نظام سلطه و رژیم طاغوت آن زمان.

تبدیل جوانان به دو گروه. یكى خارج از دین ،عالما و عامدا ، كه مانند كسى كه خود را به خواب زده ، قابل هدایت نیست ، و گروه دوم ، عناصرى بى خطر و خنثى نسبت به طاغوت و سرگرم هدایت !!

این مكمل فتنه بهاییت نیست ؟

در كنار آن ، آموزش هاى شدیدا ضد اسلامى ” جدایى دین از سیاست ” ، براى دور كردن ایشان از  مبارزه با رژیم منحوس شاه و نیز هر تلاشى براى برپایى حكومت اسلامى. كه در نقل از نوشته امام در منشور روحانیت برایتان نقل كردم.

 

٢ -خلق وهابیت در دنیاى اهل تسنن ، بر پایه برخى احادیث جعل شده در زمان معاویه و پس از او كه در كتب اهل سنت باقى مانده بود. و نیز نگاه شدیدا رادیكال و تكفیرى.

تقویت و تشكل و رسمیت دادن آن در حجاز. باز هم با راهبرى انگلیس خبیث.

در قبله گاه مسلمین ، با ثروت نفتى فوق العاده.

این فتنه نیست ؟

بزرگترین تحریف دین ، در مركز سمبل هاى اسلام.

 

٣ – با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و رسیدن پیام مبارزه براى احقاق حق ، به مردم دنیا ، نظام سلطه ، سیلى سختى خورد و از دهها جبهه علیه این پیام ، و براى ادامه سلطه گرى هاى بین المللى خود ، وارد مبارزه با مبانى انقلاب فرهنگى و جهانى ما شد.

یكى از ابزار، همان عناصر متدینن سكولار آموزش دیده خودشان و نیز روحانیونى كه از ایثار گرى هاى مردم در برپایى حكومت دینى جدا شدند و حتى در عمل به مبارزه منفى با آن اقدام كردند ، بود .

باز در درد نامه امام راحل مفصل تر ذكر شد.

٤ – جنگ نظامى و اقتصادى تمام عیار. براى به زانو درآوردن مردم و سركوب فریاد آزادى خواهى و اسلام طلبى ایشان. جنگ به دست كشورى با مردمان مسلمان !!!

 

٥ – خلق و آموزش طالبان ، براى ایجاد نوعى دیگر از ” اسلام علیه اسلام “.

قدرت دادن به ایشان تا تصرف كامل افغانستان و با نام حكومت پر سر و صداى اسلامى اصول گرا ، كه بوسیله آن ، گروهى رادیكال ، خشن ، مستبد ، مرتجع و شدیدا قشرى ( از نوع وهابى ) و ضد مردمى ، براى از بین بردن آبروى دین خدا ، در میان مردم دنیا و در مقابل صدور پیام اسلام ناب محمدى ، سكان دارش میشوند.

براى نظام سلطه  بسیار سخت و گران بود كه نام  ” اسلام ” تداعى گر -آزادى و آزادگى و برابرى انسانها- باشد.

جریانى را طرح ریزى و سرمایه گذارى میكند كه عربستان ، پاكستان و افغانستان ، همه داخل آن طرح هستند. نود و نه در صد خود طالبان ندانند در طرح آمریكایى مشغول نقش بازى كردن هستند!!

خروجى این پروسه ، تداعى شدن نام ” اسلام ” است در بین مردم دنیا ، با دینى قرون وسطایى ، ویژه انسانهاى احمق با خشونت و سخت گیرى زیاد.

 

٦ – القاعده. 

خلق و پرورش القاعده ، نیروهاى جهادى و ضد استكبارى ، بدون بهره اى از دانش دین و سیاست ، ابزار دست جنگ طلبان آمریكایى.

اوج گیرى بین المللى القاعده ، در ماجراى حمله تروریستى به برج هاى غیر دولتى نیویورك كلید میخورد.

و مترادف كردن عنوان ” مسلمان ” با ” تروریست “.

و مجوز افكار عمومى داخل و خارج آمریكا ، براى حضور نظامى و اشغال افغانستان و عراق و …

در طرح دشمن بودن ، این طور است.

نیرویى كه جذب القاعده میشد ، آموزش اسلام ، جهاد ، مبارزه با ظلم و استكبار میدید. ولى در طرح دشمن و براى دشمن اسلام و مسلمین  عمل میكرد.

البته این شامل سران و رهبران القاعده و مزدوران و خائنین آگاه نمیشود.

 

٧ – بیدارى و حركت و جنبش و قیام مردمى ، از خیابانهاى پایتخت هاى اروپایى و شهرهاى مختلف آمریكا تا تمام كشورهاى شمال آفریقا كه مستبد ترین و قدیمى ترین دیكتاتورهاى معاصر دنیا را داشت ، از امیدها و علائم بیدارى و حركت جهانى ” پیش نیاز ظهور و قیام حضرت مهدى عج ” بود.

این حركت هاى گسترده ، هر چند خارج از ریاضیات و تحلیل هاى استراتژیست هاى غربى و بصورت یك شوك اتفاق افتاد ، ولى دوباره بعلت نبود رهبرى بیدار وآگاه و نداشتن نقشه راه ، در دام مثلث زر و زور و تزویر ، به انحراف كشیده شدند. هر چند از عظمت حركت اولیه ( بیدارى و حركت و جان فشانى ) نمیتوان راحت گذشت.

جوجه اى كه از تخم بیرون آید ، دیگر به درون تخم برنمیگردد.

٨ – داعش.
داعش آخرین ، خشن ترین و قوى ترین تمهیدات نظام سلطه ، براى ضربه به اسلام و مسلمین ونیز كشاندن عناصر رادیكال جهان به داخل خیابانهاى جوامع اسلامى است.
یعنى امنیت بیشتر خودشان و ارسال مرزهاى درگیرى ، به دور از مرزهاى خود و مرزهاى فلسطین اشغالى.
تضعیف مداوم مسلمانان و تحلیل و تجزیه ایشان ، ادامه جنگ و تهاجم فرهنگى علیه دین اسلام و امت اسلامى در نگاه مردم دنیا.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید