قرآن ناطق(عج)

65 - تولید فتنه

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از شخصیت ممتاز آقاى رحیم پور و جنس مشكلات و هجمه ها نوشتم. و اینكه شدت و كمیت هجمه ها براى شهیدمطهرى صدها برابر و براى حضرت امام هزارها برابر ایشان بود. آن هم از ناحیه صاحبان دین پوسته اى. كه خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمنان اهل بیت هستند.

 

مقدمه :          ۲۱/۰۸/۱۳۹۳

در بحث سخنرانى فرهنگ اسلامى عزادارى استاد رحیم پور ، در قسمت دهه محسنیه ع ، دوستان بحث هاى خوبى ارائه دادند.

تصورم این بود که شبهه برطرف شده. لذا آنالیزى تهیه و ارائه نکردم. فقط از شخصیت ممتاز آقاى رحیم پور و جنس مشکلات و هجمه ها نوشتم. و اینکه شدت و کمیت هجمه ها براى شهیدمطهرى صدها برابر و براى حضرت امام هزارها برابر ایشان بود. آن هم از ناحیه صاحبان دین پوسته اى. که خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمنان اهل بیت هستند.

ولى از برخى تماسها متوجه شدم ، نیاز به تحلیل وجود دارد و چنین تقاضایى از تعدادى اعضا دریافت شد.

از طرفى آنچه در تحلیل هاى قبلى اعضا بود که این یک ماجراى ساختگى است و اهداف هجمه کننده ها ، احیاء دین و سنت نیست ، بلکه پشت پرده سینه زدن براى اهل بیت ، خنجر زدن از پشت بر کل دین است.

خوب این یک ادعا بود و براى خیلى ها که زجر و ستم و عذاب از گروه متحجرین را در پنجاه سال اخیر نچشیده اند ، باورش سخت بود. مگر میشود ؟ اینها دارند از عزادارى و اهل بیت که ما جان و مال و آبرومان را برایشان میدهیم ، دفاع میکنند. آقاى رحیم پور چه کاره اند که جلوى عرض ارادت ما به فاطمه زهرا س را بگیرند ؟ و از این تیپ سوالات.

خوب ، من آماده میشدم بعد از ارائه مرامنامه و افتتاح رسمى ، و اعلام برنامه ها و بتدریج شروع کلاسها و بحث ها ، تحلیل جامع ترى را تهیه کنم.

ولى به لطف خدا و عنایت امام زمان عج ، نماینده این گروه ( که خدا مسلمین را از شرشان محفوظ بدارد) خود تمامى آنچه قرار بود اثبات کنیم  را از اهداف و تفکرات شدیدا منحرف و ضد ولایى شان را ” لو ” داده و در گروه پیروان قرآن ناطق ٢ قرار دادند.

به متن دقت کنید. با تمامى انقلاب اسلامى و جانفشانى هاى شما در نیم قرن گذشته ، از حکومتاسلامى تان  ،از دفاع مقدستان ، از ظلم ستیزى و ایستادگى تان برابر نظام سلطه ، از خمینى کبیر ، از استقلال طلبى و پیشرفتهاى چشم گیرعلمى تان و از مقابله مردانه تان با صهیونیست جهانى و… بغض شدید دارند.

صم عمى بکم فهم لایعقلون.

قل موتوا بغیظکم.

با این حال و با وجود چند مقاله از دین پوسته اى و پدیده تحجر در وبلاگ گروه ، مقاله جدیدى تحت عنوان ” تولید فتنه ” تهیه و قسمت اول آن تقدیم میگردد.

تولید فتنه  –  ( قسمت اول ) ۲۱/۰۸/۱۳۹۳

فتنه ، ترکیب نمودن حق با باطل و نمایش زیباى آن است ، بگونه اى که در نظر اول زیبا و صحیح و قابل دفاع ارزیابى میشود.

در همیشه تاریخ ، جبهه حق بیشتر از ” فتنه ها ” ضربه خورده تا از جبهه شفاف مقابل.

ضلع سوم مثلث شوم زر و زور و تزویر ، همیشه بهترین یاور طاغوت براى سوار شدن بر گرده خلق بوده و بیشترین تاثیر را داشته است.

قرآن و تاریخ انبیا ، مملو از این عبرتهاست.

تحریف شخصیت ، اهداف و برنامه هاى انبیا ( دین ) ، با ترکیبى تدریجى از حق و باطل و با نام دین انجام شده است.

زندگى پیامبر اکرم ص سرشار از تعلیم و تزکیه مردم و مقابله با مشرکین بوده است. ولى قسمت سخت تر کار ، پس از ایجاد تشکل اسلامى است. پدیده اى که در قرآن به آن نفاق میگوید.

در دل حکومت خودمان و در میان مردم و لشکر خودمان ، اهل نماز و روزه و .. ولى با اهداف پست و کثیف.

بیشترین ضربه ها را از آنها خوردیم. بعد از رحلت پیامبر اکرم ص همین خبائث قدرت طلب ، تشکل اسلامى را غصب کردند.

تمام زندگى امام على ع ، خصوصا بعد از رحلت پیامبر اکرم ص ، ( غیر از مشاوره ها یى که به خلفا میدادند ) ، تماما درگیرى با فتنه ها و درگیرى هاى درون حکومت اسلامى است.

صفین و جمل بماند. خوارج دنیا طلب ، قسى القلب ، خسته از مبارزه و جانفشانى در راه خدا ، که قرآن میخواندند و نماز میخواندند و عبادات و نسک داشتند و… را چه بگوییم.

و سایر ائمه ع مدام با روشنگرى ، امت اسلامى را از  فتنه ها آگاه کرده و تکنیک برخورد با آن را در قول و عمل نشان میدادند.

و از همه بالاتر هشدار میدادند از فتنه هاى آخرالزمان.

فتنه آخرالزمان ، طاغوت مجسم نیست.

به لطف خدا و حضرت حجت امام عصر عج ، انقلاب اسلامى به دست خمینى کبیر ، آنچنان روشنگرى در دنیا به راه انداخته ، که از شرقى ترین کشور دنیا تا خیابانهاى نیویورک را فراگرفته و بلاى جان نظام سلطه و طاغوت زمان شده است.

فتنه آخرالزمان ، توطئه هاى هزار لایه و رنگارنگ طاغوت است که چگونه تمام مردم دنیا را نه با نیروى نظامى رو در رو ، بلکه به روش نرم و طرح هایى که نفهمند از کجا میخورند ، در جهت تامین اهداف و منافع پلید و شومشان مدیریت کنند.

نگاهى به دنیاى چهل سال اخیر کنید و صدها فتنه طاغوت را در سراسر دنیا نام ببرید.

تفرقه بیانداز و حکومت کن ، قدیمى شده ، حالا به روشهاى پیشرفته ترى ملت مقابل را ضعیف و وابسته کن و تمام مردم دنیا را به بردگى بگیر.

در کاخهاى ثروت و قدرت خودت بشین ، نیازى نیست بر آنها حکومت کنى ، ولى دست رنج آنها را ببلع.

خود مردم کشورهاى غربى و خود آمریکا و نیز مهاجرین به این کشورها نیز تبدیل به چنین پدیده اى شگرف شده اند.

همیشه کار میکنند ولى یک سنت پس انداز ندارند! همیشه اقساط وامهاى ما یحتاج زندگى اولیه شان را پرداخت میکنند !!! و لذا نمیتوانند حرف بزنند. کوچکترین خطا و اشتباه واعتراض و اعتصاب و ..  اگر به اخراجشان منجر شود ، از زندگى ساقط میشوند.

در دیگر کشورها نیز هر روز روشن تر از دیروز ، این مساله خود را نشان میدهد. و اینها همه حجت هاى خدا بر ما میباشد. نکنه غفلت کنیم. نکنه نبینیم. نکنه وارونه ببینیم.

ظهر الفساد فى البر والبحر بما کسبت ایدى الناس.

چگونه مردم دنیا را مدیریت کنیم ، که بدون آنکه بدانند ، و یا قدرى بدانند ولى ضرورى ببیند براى منافع ما کار کنند. برده دارى پست مدرن !!! و خیلى حرفه اى و پیشرفته.

برده دارى ضرورتى ندارد با حصار و زنجیرهاى فیزیکى انجام شود ( هر چند آن مدل حتى در خود نیویورک  طبق گزارش سفر استاد رحیم پور وجود دارد ) ، مقرون به صرفه هم نیست. بهتر است کارى کنیم که خودشان با پاى خودشان در مسیر دلخواه ما حرکت کنند.

واقعا شدنى است ؟؟ چگونه ؟

با صدها نشانه و آیه. فقط  دید باز و روشن یک خداجو به دنیاى اطراف نیاز دارد که مومن ، کیس است. عقلش اسیر هوى نیست. معیار و ملاک حق دارد. جهان بینى الهى بهترین کمک او هستند.

تولید فتنه  –  ( قسمت دوم ) – ١٣٩٣/٠٩/٠۵

 

قسمت اول به همراه مقدمه اى مفصل در ٩٣/٠٨/٢١ تقدیم شد.

که در آن از تاریخ انبیاء گفتیم و فتنه ها تا برده دارى پست مدرن امروز در سراسر دنیا.

و در این قسمت ، نمونه هایى از تاریخ معاصر و دنیاى اسلام :

 

١ – بهاییت – انجمن حجتیه :

در دل دنیاى تشیع ، خلق ” بهاییت ” و پرو بال دادن و تقویت آن و نیز صرف هزینه براى تشکل بخشى و انسجام و سازمان دهى آنها ، توسط انگلیس خبیث.

متدین ها از نوجوانان و جوانان شیعه پاک و متهد در سازمانى به نام انجمن حجتیه ، تمام هم و غم خود را معطوف به مطالعه کتب ایشان و بحث براى مبارزه با بهاییت و هدایت افراد آن میکنند.

غافل از علت و سرچشمه گمراهى ها ، به معلول دست ساز دشمن اصلى ، فقط توجه میکنند.

یک سرگرمى تام و تمام ، براى نیروهاى ارزشى ، و به نفع نظام سلطه و رژیم طاغوت آن زمان.

تبدیل جوانان به دو گروه. یکى خارج از دین ،عالما و عامدا ، که مانند کسى که خود را به خواب زده ، قابل هدایت نیست ، و گروه دوم ، عناصرى بى خطر و خنثى نسبت به طاغوت و سرگرم هدایت !!

این مکمل فتنه بهاییت نیست ؟

در کنار آن ، آموزش هاى شدیدا ضد اسلامى ” جدایى دین از سیاست ” ، براى دور کردن ایشان از  مبارزه با رژیم منحوس شاه و نیز هر تلاشى براى برپایى حکومت اسلامى. که در نقل از نوشته امام در منشور روحانیت برایتان نقل کردم.

 

٢ -خلق وهابیت در دنیاى اهل تسنن ، بر پایه برخى احادیث جعل شده در زمان معاویه و پس از او که در کتب اهل سنت باقى مانده بود. و نیز نگاه شدیدا رادیکال و تکفیرى.

تقویت و تشکل و رسمیت دادن آن در حجاز. باز هم با راهبرى انگلیس خبیث.

در قبله گاه مسلمین ، با ثروت نفتى فوق العاده.

این فتنه نیست ؟

بزرگترین تحریف دین ، در مرکز سمبل هاى اسلام.

 

٣ – با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و رسیدن پیام مبارزه براى احقاق حق ، به مردم دنیا ، نظام سلطه ، سیلى سختى خورد و از دهها جبهه علیه این پیام ، و براى ادامه سلطه گرى هاى بین المللى خود ، وارد مبارزه با مبانى انقلاب فرهنگى و جهانى ما شد.

یکى از ابزار، همان عناصر متدینن سکولار آموزش دیده خودشان و نیز روحانیونى که از ایثار گرى هاى مردم در برپایى حکومت دینى جدا شدند و حتى در عمل به مبارزه منفى با آن اقدام کردند ، بود .

باز در درد نامه امام راحل مفصل تر ذکر شد.

۴ – جنگ نظامى و اقتصادى تمام عیار. براى به زانو درآوردن مردم و سرکوب فریاد آزادى خواهى و اسلام طلبى ایشان. جنگ به دست کشورى با مردمان مسلمان !!!

 

۵ – خلق و آموزش طالبان ، براى ایجاد نوعى دیگر از ” اسلام علیه اسلام “.

قدرت دادن به ایشان تا تصرف کامل افغانستان و با نام حکومت پر سر و صداى اسلامى اصول گرا ، که بوسیله آن ، گروهى رادیکال ، خشن ، مستبد ، مرتجع و شدیدا قشرى ( از نوع وهابى ) و ضد مردمى ، براى از بین بردن آبروى دین خدا ، در میان مردم دنیا و در مقابل صدور پیام اسلام ناب محمدى ، سکان دارش میشوند.

براى نظام سلطه  بسیار سخت و گران بود که نام  ” اسلام ” تداعى گر -آزادى و آزادگى و برابرى انسانها- باشد.

جریانى را طرح ریزى و سرمایه گذارى میکند که عربستان ، پاکستان و افغانستان ، همه داخل آن طرح هستند. نود و نه در صد خود طالبان ندانند در طرح آمریکایى مشغول نقش بازى کردن هستند!!

خروجى این پروسه ، تداعى شدن نام ” اسلام ” است در بین مردم دنیا ، با دینى قرون وسطایى ، ویژه انسانهاى احمق با خشونت و سخت گیرى زیاد.

 

۶ – القاعده. 

خلق و پرورش القاعده ، نیروهاى جهادى و ضد استکبارى ، بدون بهره اى از دانش دین و سیاست ، ابزار دست جنگ طلبان آمریکایى.

اوج گیرى بین المللى القاعده ، در ماجراى حمله تروریستى به برج هاى غیر دولتى نیویورک کلید میخورد.

و مترادف کردن عنوان ” مسلمان ” با ” تروریست “.

و مجوز افکار عمومى داخل و خارج آمریکا ، براى حضور نظامى و اشغال افغانستان و عراق و …

در طرح دشمن بودن ، این طور است.

نیرویى که جذب القاعده میشد ، آموزش اسلام ، جهاد ، مبارزه با ظلم و استکبار میدید. ولى در طرح دشمن و براى دشمن اسلام و مسلمین  عمل میکرد.

البته این شامل سران و رهبران القاعده و مزدوران و خائنین آگاه نمیشود.

 

٧ – بیدارى و حرکت و جنبش و قیام مردمى ، از خیابانهاى پایتخت هاى اروپایى و شهرهاى مختلف آمریکا تا تمام کشورهاى شمال آفریقا که مستبد ترین و قدیمى ترین دیکتاتورهاى معاصر دنیا را داشت ، از امیدها و علائم بیدارى و حرکت جهانى ” پیش نیاز ظهور و قیام حضرت مهدى عج ” بود.

این حرکت هاى گسترده ، هر چند خارج از ریاضیات و تحلیل هاى استراتژیست هاى غربى و بصورت یک شوک اتفاق افتاد ، ولى دوباره بعلت نبود رهبرى بیدار وآگاه و نداشتن نقشه راه ، در دام مثلث زر و زور و تزویر ، به انحراف کشیده شدند. هر چند از عظمت حرکت اولیه ( بیدارى و حرکت و جان فشانى ) نمیتوان راحت گذشت.

جوجه اى که از تخم بیرون آید ، دیگر به درون تخم برنمیگردد.

٨ – داعش.
داعش آخرین ، خشن ترین و قوى ترین تمهیدات نظام سلطه ، براى ضربه به اسلام و مسلمین ونیز کشاندن عناصر رادیکال جهان به داخل خیابانهاى جوامع اسلامى است.
یعنى امنیت بیشتر خودشان و ارسال مرزهاى درگیرى ، به دور از مرزهاى خود و مرزهاى فلسطین اشغالى.
تضعیف مداوم مسلمانان و تحلیل و تجزیه ایشان ، ادامه جنگ و تهاجم فرهنگى علیه دین اسلام و امت اسلامى در نگاه مردم دنیا.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید