قرآن ناطق(عج)

34 - دین دارى و ولایت ، لعن و سب

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین دارى و ولایت ، لعن و سب ( 1393/06/03 ) پاسخ كسانى كه دین دارى و ولایت را در ظواهر و شعارها ، آن هم به صورت لعن و سب میبینند . مگر هدف از لعن ، غیر از همین معرفت و شناخت و تطبیق آن با طاغوت و دشمن امروز امام عصر عج ( نظام سلطه) است؟ مگر مستضعفینى كه امام زمان عج منجى آنها خواهد بود ، كمتر از هفت میلیارد انسان قربانى ظلم روى كره زمین است ؟ امروز نمیبینند طاغوت با خلق داعش ، همان انسانهایى كه در دنیا ، ایده هاى اسلام ناب ، مسلمانشان میكرد، به نیت جهاد میایند تا به نفع غرب ، كل اسلام را ذبح كنند. نفس وجود داعش در منطقه ، یعنى پیروزى بزرگ غرب.

دین دارى و ولایت ، لعن و سب     ( 1393/06/03 )

پاسخ كسانى كه دین دارى و ولایت را در ظواهر و شعارها ، آن هم به صورت لعن و سب میبینند .

 شما هرچه نفرت و بغض از رأس ظلم بر بشریت( خلفای اول و دوم) داشته باشید،  كم است.

ولى مگر مباحث تحلیلى معارف اهل بیت ع كه در این گروه گذاشته شده در جهتى غیر از تعمیق همین نفرت است ؟

و مگر هدف از لعن ، غیر از همین معرفت و شناخت و تطبیق آن با طاغوت و دشمن امروز امام عصر عج ( نظام سلطه) است؟

مگر مستضعفینى كه امام زمان عج منجى آنها خواهد بود ، كمتر از هفت میلیارد انسان قربانى ظلم روى كره زمین است ؟

چرا فقط قسمت شعارى ، آن هم به روش خلاف دستورات صریح قرآن و اهل بیت ع را ترویج میكنید ؟

یكى از روشهاى طاغوت براى سوار شدن بر گرده مردم هدف و چاپیدن ایشان، تكه تكه كردن آنها و بزرگ كردن اختلافات و تبدیل كردن آن به دشمنى و تنفر بوده است.

سلطه گران در دنیا با مثلث زر و زور و تزویر در پى منافع كثیف خود بوده  و  ”  مردم دنیا  ”  با هر اعتقادى ، قربانیان تامین كننده منافع آنها.

قرآن و سنت  پر است از این انذار. دستورات قرآنى وحدت با تمام موحدین و اهل كتاب ، …، زندگى پیامبر و ایجاد تشكل اسلامى با مردم ضعیف شمرده شده و تكه تكه شده و  نیز روش و دستورات ائمه ع در زمان حكومتهاى جور زمانشان ، همه مملو از هوشیارى و كیاست مومن در ”  دشمن شناسى  ”  و روش مبارزه با طاغوت است.

نگاه سطحى به دین و دین دارى ، جشن و اعیاد و عزادارى هاى صرفا و صرفا شعارى ، جمود و تحجر ، در بین متدینین ( كه در بحث دین پوسته اى شرح دادم ) حتى همین گروه را هم آزار میدهد.

متاسفم از جوانان مذهبى و غیور شیعه ، كه با پشت كردن به قرآن و سنت، هنوز مطالب انگلیسى و ضد اسلامى صد سال قبل را نشخوار میكنند. آن هم به نام دفاع از اهل بیت! و هزاران آیه و حجت معاصر را نمیبینند .

ضربات شدید بین المللى كه نظام سلطه از ارائه اسلام ناب محمدى توسط امام خمینى دید ، آنچنان قوى و گیج كننده بود، كه سالها آنها را وحشت زده از رشد بصیرت و نیز گسترش اسلام ، منفعل كرد.

ولى با تربیت و آموزش طالبان ، به ایده هاى اسلام ناب و توسعه آن ضربه زدند.

القاعده ، مولود آن پایه هاى تفكرى با افراط و تكفیر دیگران ، به نام مبارزه با شرك و آمریكا ، در طرح نظام سلطه ، علم میشود.

خواب مانده هاى نشخوار كننده داستانها و روایات قدیمى انگلیسى ، امروز نمیبینند طاغوت با خلق داعش ، همان انسانهایى كه در دنیا ، ایده هاى اسلام ناب ، مسلمانشان میكرد، به نیت جهاد میایند تا به نفع غرب ، كل اسلام را ذبح كنند.

به اعتراف شخصیت هاى مختلف عراقى، اگر شیعیان با بصیرت ایران ( به رهبرى آقاى خامنه اى) نبودند ، بغداد تحت چكمه هاى داعش بود.

میدانید اگر بغداد را تكفیریهاى داعش میگرفتند ، با جان و ناموس مسلمین و شیعیان و حرم هاى   مطهر در عراق چه مى كردند؟

نفس وجود داعش در منطقه ، یعنى پیروزى بزرگ غرب. و چگونه در ضرباتى كه از اسلام ناب خوردند، و بیدارى هاى گسترده در شرق و غرب عالم ، غرب میتواند چنین پیروزى بزرگى با تحمیق جوانان رو به اسلام و ضد ظلم ، ایجاد كرده و  بزرگترین جنایات و ظلم ها را بدست همین جوانان ، بر سر مردم دنیا درآورد.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید