قرآن ناطق(عج)

1 - مسیر هسته اى ایران – 1 (طرح 16 سوال – اهداف )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاكرات هسته اى - شكست يا پيروزى ؟ 1393/09/07 قسمت اول. ١-اهداف ما از تكنولوژى هسته اى چيست ؟ ٢- چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟ ٣- اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟

مذاكرات هسته اى – شكست يا پيروزى ؟        1393/09/07

قسمت اول.

مقدمه :

١- اطلاعات استفاده شده در اين گفتگو ، در آرشيو خبرگزارى ها تماما وجود دارد. ولى آناليز آن شخصى است و در سايت ها موجود نيست. لذا قابل نقد ، اصلاح و تكميل است.

٢- اين بحث ها را مقيد بودم سر بسته و در جمع هاى خصوصى دلسوزان مطرح كنم. نشر عمومى آن را نميدانستم صحيح است يا نه. ( اسرار جنگى را نبايد لو داد ). ولى اميدوارم چون مراحل اصلى كار را پشت سر گذاشته ايم ، امروز مشكلى نداشته باشد.لذا بحث ها طلبه اى است و نه ديپلماتيك.

٣- با سخنان اخير رهبر عزيزمان ، و تصريح عدم مخالفت با تمديد مذاكرات ( به همان دلايل موافقت با شروع آن ) ، كار تحليل ما روان تر انجام ميشود.

 

بحث را با سوالاتى كليدى آغاز  و سپس براى هر سوال ، بحثى را تقديم ميكنم :

 

١-اهداف ما از تكنولوژى هسته اى چيست ؟

٢- چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟

٣- اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟

٤- آيا آمريكا ميتوانست تحريم هاى فلج كننده عليه ما را پياده كند ؟ چگونه ؟

٥- آيا آمريكا واقعا در اين يك سال اخير بر تحريم ها افزوده است ؟

٦- آيا صنعت هسته اى ما در اين يك سال گذشته و طول مذاكرات آتى ، متوقف است ؟

٧- آيا صادرات روزانه دو ميليون بشكه نفت خام در روز براى ما بهتر است يا يك ميليون بشكه امروز ؟

٨- در اين يك ساله كداميك از اهداف هسته اى ما متوقف شده است ؟

٩- آيا بازديد هاى ( مديريت شده ) آژانس از مراكز صنعتى ما ، ” در مجموع ” ، به نفع يا ضرر ماست ؟

١٠- آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟

١١- اصلاح ساختار اقتصادى كشور ما به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه كليد واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحريم هاى موجود يا رفع آن ؟ صدور نفت خام بيشتر كمك ميدهد ؟

١٢- راههاى امتياز گرفتن در مذاكرات چيست ؟

١٣- آيا توليد بمب هسته اى به نفع آرمان ها و اهداف و امنيت جمهورى اسلامى است ؟

١٤- آيا كرى راست ميگويد كه امروز دنيا و اسراييل امن تر شده است ؟

١٥- وظيفه مردم و جناح هاى سياسى و مجلس در قبال مذاكرات چيست ؟

١٦- شباهت مسير هسته اى ما با توقف جنگ با عراق و ٥٩٨ چيست ؟

 

بحث ١-اهداف ما از تكنولوژى هسته اى چيست ؟

 

— تكميل و بومى سازى ” تكنولوژى ” چرخه سوخت ، از اكتشاف ، استخراج ، فرايندهاى شيميايى و مكانيكى تا توليد اورانيم سه تا پنج در صد براى آينده سوخت رآكتورها.

هر چند امروز به آن نياز فورى نداشته باشيم ، ولى بايد دانش و فن آورى آن را كه برخى كشورها از پنجاه سال قبل سعى و خطاى آن را آغاز كرده و صدها رآكتور فعال در سراسر دنيا وجود داشته و هر روز بر كاربرد هاى آن و ظرافت بيشتر تكنولوژى آن افزوده ميشود ، ورود جدى كنيم.

امروز موتور كشتى اقيانوس پيما ، يك رآكتور است. نيز موشك هاى قاره پيما و ….

يك انرژى كلان ، كم حجم و در دسترس.

امروز بالاترين جنگ پنهان در دنيا ، جنگ تكنولوژى و علم و فن آورى است. براى حفظ كيان امت اسلامى و پيشگيرى از ظلم و سيطره جهانى ، ناچار به همت و تلاش مضاعف در اين حيطه ايم.

اصلا مجال و فرصت توقف نداريم. دنيا هم توقف ندارد. تكنولوژى ، پشتوانه قوام ملت هاست.

رهبرى از اصلى ترين امورى كه در دهه اخير تاكيد كرده اند و در عمل پيگيرى كرده و به نتيجه هايى رسانده اند ، همين امر بوده است.

آيه نفى سبيل هم دستور اكيد خداوند بر استقلال و قدرت داخلى است.

 

— خود كفايى در توليد راديو داروها با تامين سوخت از اورانيوم با غناى بيست درصد ، در صفحات سوخت رآكتور تهران. عملياتى شگفت آور كه جوانان غيور در عين ناباورى غرب انجام داد.

 

— دهها بلكه صدها تكنولوژى وابسته و مرتبط با هسته اى ، در پزشكى ، كشاورزى ، سرم سازى ، صنايع هاى تك ، و … كه آينده اقتدار اقتصادى و استقلال ، به آنها وابسته خواهد بود.

 

— ارتقاء تكنولوژى هاى بدست آمده. سانتريفيوژها هر چه راندمان بالاترى داشته باشند ، بشدت از هزينه هاى تعمير و نگهدارى ميكاهند.

امروز هر چند به سطح متعارف كشورهاى پيشرفته رسيده ايم ، ولى هنوز سانتريفيوژهاى آمريكا فاصله زيادى با ساير كشورها دارد. كه بحمدالله به سرعت در حال پيشرفت هستيم.

 

بحث ٢- چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟

 

— انباشت زياد اورانيوم غنى شده پنج در صد كه مورد استفاده اى برايش نداشته باشيم.

— توليد بيش از نياز بيست در صد و ذخيره آن.

— غنى سازى بيش از بيست در صد كه اصلا مورد استفاده اى برايش نداريم. ولى ميدانيم توانايى اش را داريم.

— توليد بيش از نياز دستگاه سانتريفيوژ. زيرا مدام بر ارتقاء نسل كار ميكنيم. و عملا استفاده و اشغال جاى نسل قبلى ، مقرون به صرفه نيست.

— توليد پلوتونيوم ( كه در ساخت بمب هسته اى كاربرد دارد ).

 

بحث  ٣- اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟

 

انباشت اورانيوم غنى شده بدون استفاده ، يا در صد غناى بالا ، يا تعداد بالاى دستگاهها ، هيچكدام ارتقاء تكنولوژى يا توانمندى صنعتى يا اقتصادى يا سياسى و نظامى و دفاعى ما نيستند. بلكه  د ر ست  بر   عكس !!

اين امور سبب اثبات تهاجم سنگين فرهنگى غرب عليه ملت ماست. كه سالها به دروغ ايران را در پى بمب هسته اى و ايجاد ناامنى در جهان و نيز زور گويى به كشور هاى عربى و تهديد اروپا و .. معرفى و تكرار و تكرار كردند.

اين درست عكس اهداف انقلاب اسلامى است. صدور انقلاب ما براى بيدارى ، حركت و نجات مردم دنيا از شر ظالمان بوده و حالا در مافياى رسانه اى جهانى ، ما را دشمن مردم و كشورها معرفى و سبب انزواى ما و خفه شدن رسالت و پيام ما ميشوند.

تا يك سال قبل و پيش از توافق ژنو ، به پشتوانه تهاجم فرهنگى گسترده و جو روانى ايجاد شده در مردم دنيا ، در كنار تحريم هاى سازمان ملل ، آمريكا تحريم هاى شديد و روز افزونى را عليه ما پياده كرد.

كشورهاى مختلف و حتى نزديك به ايران ، جرأت ارتباط اقتصادى ، سياسى و فرهنگى با ما را نداشتند. زيرا ايران نه به عنوان منجى ، كه به عنوان سلطه طلب و خطرناك و غير قابل كنترل ، معرفى ميشود. و اثبات آن ، اقدامات هسته اى خارج از چارچوب منطقى قابل دفاع است.

اين براى كشور ما و ماهيت انقلاب و ديالوگ ما ، بسيار بسيار بد است كه ساير كشورها خجالت بكشند از ارتباط با ما.

در اين ميان ، آنهايى كه وارد همكارى ميشوند ، از آب گل آلود ماهى ميگيرند و به قيمت دو برابر ميفروشند و از ما نصف قيمت ميخرند ! آن هم نسيه.

 

—  توضيحات و بحث ها :

 

– دوستان سه سوال اول خيلى مهمن. لطفا دقت كنيد.

– اگه جواب اشتباه به اين سه سوال بدهيم ، كاملا در دور باطل و بدتر از آن كاملا در طرح دشمن قرار ميگيريم.

– خيلى باعث خوشحالى خواهد بود ، به موارد ذكر شده ، اصلاح و تكميل ارائه دهيد.

 

دو مسئله اساسى و قابل تامل در بحث ارائه شده پيرامون مسير هسته اى كشور :

١- رهبرى ، مردم ، دولت و مجلس ، چها جزء با تاثير مستقيم در مذاكرات هستند. ( عناصر غير مستقيم ، قدرت و توانمندى داخلى و بين المللى ماست. )

چها عنصر فوق در يك آرايش و تركيب جنگى تكتيكال قرار دارند. هر كدام نقش و گفتگويى متفاوت با يكديگر دارند. شما با دقت در نقش ايشان در چند سال اخير در ايران ، متوجه ميشويد كه چگونه در اين آرايش جنگى ، اين اجزاء مكمل يكديگرند.

در آمريكا نيز شما عناصر مختلف تاثير گذار مستقيم را مشاهده ميكنيد. كه در ظاهر هميشه در تضاد گفتار و عملكرد با يكديگر ميباشند. ولى تماما در يك سيستم ، هدايت و راهبرى ميشوند. و هر كدام مسئوليت و وظيفه تعيين شده خاص خودش را انجام ميدهد.

٢- در مسايل راهبردى داخلى كه مستقيما به منافع ملى كلان كشور مرتبط است ، بايد كليه جناح ها و احزاب ، نقش و وظيفه خود را جهت هم افزايى حركت كلان ( هر چند در ظاهر متناقض ) انجام دهند.

 

ولى ، تحليل با تحريف واقعيت ها و به هدف بهره بردارى جناحى ، خبط عظيم و گناه نابخشودنى است. از مريضى دل است و خيانت به كشور.

 

 

سوال :

جواب سه سوال اول همان طور كه جناب اقاي رافتي بيان كردند كاملا روشن و مشخص است

اما در لايه هاي زيرين مطالب پيچيده است

براي بنده سوالات ديگري نيز مطرح است

١-آيا موضوعات ديگري غير از هسته اي در مذاكرات مطرح است؟ اگر بلي چه موضوعاتي و از جانب چه كسي؟

٢-اگر ايران در مذاكرات شركت نكند يا به تعهدات خودش پايبند نباشد چه تبعاتي دارد؟

٣-اگر آمريكا دشمن ماست( كه هست) و ما به او اطمينان نداريم( عملكردش نشان داده) پس چرا مذاكره ميكنيم؟

٤-چه رابطه اي بين مذاكرات هسته اي با امنيت اسراييل وجود دارد؟

و سوالات ديگر….

 

پاسخ :

تشكر از آقاى مهندس حقيقت ، كه زحمت كشيده و مقاله را دقيق مطالعه كرده ، و با اختصاص فرصت و زمان ، مجموعه نظرات را در يك پكيج ارائه دادند.

دوستان فعال ، غيور و با انگيزه ديگر نيز اگر به همين روش و بدون عجله ، مطالب را ارائه دهند ، بيشتر براى اصلاح و تكميل و بهره بردن اعضاء گروه ، كمك داده اند.

اما موارد آقاى مهندس :

١- رهبرى صراحتا و كرارا منع فرمودند. در حد درك ما هم ، اشتباه راهبردى است. ولى پاسخ را جز رهبر و شوراى عالى امنيت ملى نميدانند.

٢- پاسخ اين سوال بطور كامل در بحث -٣ ذكر شده است. اگر موارد تكميلى مد نظر شماست ، لطفا پيشنهاد دهيد.

٣- اصل ضرورت مذاكره را در سوالات نياوردم. ولى در مقدمه به تصريح رهبرى در حمايت از مذاكرات و نيز تمديد آن اشاره كردم. فكر ميكنم با كمك دوستان و پاسخ به شانزده سوال ، كليات مورد نياز پيرو قرآن ناطق عج از شناخت ابعاد مختلف مسير هسته اى و استراتژى مذاكرات ، بدست آيد.

٤- در بحث سوال ١٤ ، پاسخ داده ميشود.

 

سوال :

با تشکر از جناب رافتی از تحلیلی که ارائه دادند….

به هرحال اگر سخنان حضرت آقا در حمایت از تیم مذاکره کننده رو تایید اصل مذاکرات بدونیم، ضدیت رفتارها و حرف های تیم مذاکره کننده عزیز کشورمون !!! با مبانی و سخنان صریح آقا رو نمیشه منکر شد…

خوش بین بودن به مذاکرات

خوشحالی از ایجاد اعتماد برای ایران

خوشحالی از آرام شدن دنیا

گره زدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات

واهمه از عدم نتیجه گیری در مذاکرات

و قس علی هذا افاضات جناب ظریف و روحانی……..

 

پاسخ :

روشن شدن اصل استراتژى هسته اى و نه ، هزار مسئله مرتبط با آن ، را در شانزده سوال و بحث پيشنهاد دادم.

اگر موافق تحليل رياضى وار ( و نه اشخاص و نه كميت ها ) هستيد ( كه اين تنها راه درك صحيح ماجراست ) ، بسم الله. اصل بحث كه سه سوال اول است را كمك بديد تا بعد يكى يكى با هم جلو بريم.

 

سوال :

مشکل ما اینجاست که در بوق و جنجال رسانه های دنیا خودمان هم باور کرده ایم که شاید بمب اتم بسازیم. اما اونی که خودش تو دنیا مارو متهم میکنه چندین هزار کلاهک اتمی داره. و چندصد هزار مردم بی گناه رو به خاکستر تبدیل کرده. این اسمش تعامل با دنیا نیست ؟ تعامل با شیطان بزرگ است . اصلا ما باید در دنیا مطرح کنیم استفاده های نامشروع امریکا رو در استفاده از انرژی هسته ای و چندصد هزار کلاهک اتمی اسرائیل امریکا فرانسه انگلیس و … رو

پاسخ :

اصلى ترين بحث ، همين سه سوال اول بود كه تقديم شد. براى آنكه در دور باطل گير نكنيم بايد و بايد به اين سه پرسش ، جواب دقيق بدهيم. فرض من ، توليد بيش از نياز بود. اينكه رهبرى فرمودند ما با رياضيات به ١٩٠ هزار سو ظرفيت توليد نياز داريم ، خود يك ديالوگ سازى منطقى در دنياست. يعنى ما تعريف استفاده از آن را داريم. اشتباه نكنيد. بحث ما نجات شخصيت و كاركتر مدعيان دين خدا در ميان مردم سراسر دنيا هست.

اينكه تنها مخاطبين ما مردم خودمان باشد و نتوانيم مردم دنيا را توجيه كنيم يعنى در رسالت خدايى شكست خورده و شيطان پيروز شده است. تمام مشكل ما سيطره رسانه اى استكبار است. ما با مردم واقعى كشور ها كار داريم. ارائه منطق و استدلال و شفاف سازى كه در تكنيك جديد ايران در يك سال جديد پياده شده است ، ضرورت نجات ذهن و فكر ” مردم ” دنيا بوده است.

آقاى احمد رضا من مطمئنم خود شما هم توجيه نيستيد كه توليد بيش از نياز و ذخيره سازى بدون استدلال ، چه توجيهى دارد. چه برسد به ” مردم ” دنيا. انقلاب ما فرهنگى بوده و با كلام و بيدارگرى مردم خودمان پيروز شديم. همين پيام ، مردم همه كشورها را تحت تاثير گذاشت كه ميشود در مقابل زور ايستاد.

ولى امروز از همين حربه ، ما را مغلوب کردند و بين مردم دنيا جور ديگر معرفى كردند. آقاى مهندس اگه نتونيم خودمونو توجيه كنيم كه چه كاره ايم چطور مردم دنيا باور كنند ما دنبال تكنولوژى هستيم و نه بمب. و رهبرى فرمودند مذاكره كنيم. چون در جنگ رسانه اى كيش و مات شديم. با ديالوگ سازى مناسب با مردم دنيا در اين يك سال اخير ، شرايط ارتباط تغيير كرده. ميدانيد شبكه هاى ما را در غرب فيلتر كردند؟

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید