قرآن ناطق(عج)

7 - مسیر هسته ای ایران – 7 ( بازدید های آژانس)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٩- آيا بازديد هاى ( مديريت شده ) آژانس از مراكز صنعتى ما ، " در مجموع " ، به نفع يا ضرر ماست ؟ تكنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنايع نظامى و دفاعى ، در تمام كشورها جزء اسرار آن كشور محسوب ميشود. جاسوسى هاى صنعتى ، يك امر بسيار رايج و شناخته شده در دنيا ميباشد .

سوال و جواب نهم هسته اى :    ١٣٩٣/٠٩/١٧

٩- آيا بازديد هاى ( مديريت شده ) آژانس از مراكز صنعتى ما ، ” در مجموع ” ، به نفع يا ضرر ماست ؟

 

تكنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنايع نظامى و دفاعى ، در تمام كشورها جزء اسرار آن كشور محسوب ميشود. جاسوسى هاى صنعتى ، يك امر بسيار رايج و شناخته شده در دنيا ميباشد ، كه ممكن است  صدمات سنگين اقتصادى براى صاحب اوليه تكنيك داشته باشد. هر چه علم و صنعت ، براى بقا و اقتدار كشورها، راهبردى تر باشد ، حفاظت و ضرورت امنيت آن علوم و صنايع بيشتر و حساس تر ميشود.

خود غربى ها ، خسيس ترين مردم دنيا در انتقال علم و تكنولوژى به سايرين ميباشند.

از اصلى ترين علوم راهبردى ، يكى كشاورزى است و ديگرى صنايع دفاعى.

تكنولوژى هسته اى از هاى تك هاى اساسى و تعيين كننده ثبات ، امنيت و اقتدار كشورهاست.

از طرفى در بحث هاى قبل ديديم بيشترين آسيب پذيرى و نقطه ضعف ما در تثبيت حقوق ” علم و تكنولوژى ” خود ، سوء تفاهم ايجاد شده بر اثر هجمه فرهنگى شديد مافياى رسانه اى بر ” مردم ” دنيا ميباشد.

لذا استراتژى صحيح نجات از مشكلات ايجاد شده ، سرعت بخشيدن بر ميزان غنى سازى و درصد غناى آن و تعداد سانتريفيوژها نيست. كه اين ، بازى در زمين  وميدانى است كه دشمن برايمان تدبير و طراحى كرده است.

بلكه ايجاد فضاى ديالوگى و منطقى با تمام كشورها ، و شش كشور نمايندگان شوراى امنيت سازمان ملل است كه ميتواند بازى باخته را به نفع حق بازيابى كند. با همت و غيرت مردم ، هميشه حق پيروز است. اين از خاصيت و ماهيت ” حق ” است. نور خدا را نميتوانند خاموش كنند ، هر چند نود و پنج در صد رسانه موثر در اختيار آنها باشد.

برنامه هسته اى ما منطبق با اهداف صد در صد انسانى و منطقى است كه براى تمام مردم دنيا از هردين و مسلكى ، پذيرفته است.

ضرورت استقلال علمى و فن آورى و اقتصادى ، و عدم اعتماد بر تعهدات ساير كشورها و نهادها ، را با گوشت و پوست خود چشيده ايم و آنقدر دليل و نشانه برايش وجود دارد كه مردم ساير كشورها هم از ما بپذيرند و از استقلال خواهى ما لذت ببرند.

اينگونه  ” تهديد ” دشمن به ” فرصت ” براى حق تبديل ميشود. بجاى انزواى روز افزون ايران ، بيشتر پيام آزادى و آزادگى اين مردم به گوش جهانيان برسد. و افكار آنها هر چه بيشتر عليه نظام ظلم و تباهى تحريك شود.

لذا على رغم اكراه تمامى صاحبان صنايع  خصوصا صنايع دفاعى ، آنقدر منافع براى شفاف سازى و نجات از ورطه سوء تفاهم بين المللى وجود دارد ، كه مضرات بازديدهاى مديريت شده ، به گرد آن هم نميرسد.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید