قرآن ناطق(عج)

7 - مسیر هسته ای ایران – ۷ ( بازدید های آژانس)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٩- آيا بازديد هاى ( مديريت شده ) آژانس از مراكز صنعتى ما ، " در مجموع " ، به نفع يا ضرر ماست ؟ تكنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنايع نظامى و دفاعى ، در تمام كشورها جزء اسرار آن كشور محسوب ميشود. جاسوسى هاى صنعتى ، يك امر بسيار رايج و شناخته شده در دنيا ميباشد .

سوال و جواب نهم هسته اى :    ١٣٩٣/٠٩/١٧

٩- آیا بازدید هاى ( مدیریت شده ) آژانس از مراکز صنعتى ما ، ” در مجموع ” ، به نفع یا ضرر ماست ؟

 

تکنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنایع نظامى و دفاعى ، در تمام کشورها جزء اسرار آن کشور محسوب میشود. جاسوسى هاى صنعتى ، یک امر بسیار رایج و شناخته شده در دنیا میباشد ، که ممکن است  صدمات سنگین اقتصادى براى صاحب اولیه تکنیک داشته باشد. هر چه علم و صنعت ، براى بقا و اقتدار کشورها، راهبردى تر باشد ، حفاظت و ضرورت امنیت آن علوم و صنایع بیشتر و حساس تر میشود.

خود غربى ها ، خسیس ترین مردم دنیا در انتقال علم و تکنولوژى به سایرین میباشند.

از اصلى ترین علوم راهبردى ، یکى کشاورزى است و دیگرى صنایع دفاعى.

تکنولوژى هسته اى از هاى تک هاى اساسى و تعیین کننده ثبات ، امنیت و اقتدار کشورهاست.

از طرفى در بحث هاى قبل دیدیم بیشترین آسیب پذیرى و نقطه ضعف ما در تثبیت حقوق ” علم و تکنولوژى ” خود ، سوء تفاهم ایجاد شده بر اثر هجمه فرهنگى شدید مافیاى رسانه اى بر ” مردم ” دنیا میباشد.

لذا استراتژى صحیح نجات از مشکلات ایجاد شده ، سرعت بخشیدن بر میزان غنى سازى و درصد غناى آن و تعداد سانتریفیوژها نیست. که این ، بازى در زمین  ومیدانى است که دشمن برایمان تدبیر و طراحى کرده است.

بلکه ایجاد فضاى دیالوگى و منطقى با تمام کشورها ، و شش کشور نمایندگان شوراى امنیت سازمان ملل است که میتواند بازى باخته را به نفع حق بازیابى کند. با همت و غیرت مردم ، همیشه حق پیروز است. این از خاصیت و ماهیت ” حق ” است. نور خدا را نمیتوانند خاموش کنند ، هر چند نود و پنج در صد رسانه موثر در اختیار آنها باشد.

برنامه هسته اى ما منطبق با اهداف صد در صد انسانى و منطقى است که براى تمام مردم دنیا از هردین و مسلکى ، پذیرفته است.

ضرورت استقلال علمى و فن آورى و اقتصادى ، و عدم اعتماد بر تعهدات سایر کشورها و نهادها ، را با گوشت و پوست خود چشیده ایم و آنقدر دلیل و نشانه برایش وجود دارد که مردم سایر کشورها هم از ما بپذیرند و از استقلال خواهى ما لذت ببرند.

اینگونه  ” تهدید ” دشمن به ” فرصت ” براى حق تبدیل میشود. بجاى انزواى روز افزون ایران ، بیشتر پیام آزادى و آزادگى این مردم به گوش جهانیان برسد. و افکار آنها هر چه بیشتر علیه نظام ظلم و تباهى تحریک شود.

لذا على رغم اکراه تمامى صاحبان صنایع  خصوصا صنایع دفاعى ، آنقدر منافع براى شفاف سازى و نجات از ورطه سوء تفاهم بین المللى وجود دارد ، که مضرات بازدیدهاى مدیریت شده ، به گرد آن هم نمیرسد.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید