قرآن ناطق(عج)

8 - مسیر هسته ای ایران – 8 (در دولت قبل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٠- آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ١٣٩٣/٠٩/١٩ احقاق حقوق در دنيايى كه تجمع زر و زور و تزوير ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقريباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نيست.

١٠- آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟   ١٣٩٣/٠٩/١٩

احقاق حقوق در دنيايى كه تجمع زر و زور و تزوير ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقريباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نيست.

مشاهده ميكنيد چطور به راحتى كشورها و ملت ها را به آشوب و بى ثباتى مى كشانند ، تقابل هاى نژادى ، طائفه اى ، ارضى ، عقيدتى و .. را تشديد ميكنند ، و با تضعيف قدرت درونى آنها ، ماهى كثيف منافع ملى خود را صيد ميكنند.

سال ٨٢ تا ٨٤ ، بيش از دو سال تعليق هسته اى ايران و مذاكره ، با هدف رسيدن به فرمول ” اطمينان بخشى به عدم عدول نظامى ” انجام شد.

دست آخر گفتند : بايد ايران كلا غنى سازى نداشته باشد تا براى ما اطمينان حاصل شود !!!!

اين دو سال واقعا تلخ براى مردم ايران ( شخصا خودم خيلى زجر كشيدم ) ، كه غرب قصد تحقير ما را داشت ، خود سكوى پرش ايران شد.

به دو دليل :

١- در دو سال و اندى تعليق داوطلبانه ايران و اجراى موقتى پروتكل الحاقى براى افزايش بازديدها از تاسيسات ايران ، كارهاى زير بنايى و علمى و تحقيقاتى گسترده مورد نياز براى راه اندازى صنعتى چرخه سوخت ، كاملا در جريان بود ، ولى در سكوت.

٢- همان مشكلى كه در سال قبل ، بشدت ما را احاطه كرده و خطر آفرين شده بود ، در سال ٨٢ نيز به نوعى ديگر در صدد جلوه دادن ايران به ” مردم ” دنيا ، به عنوان ، خطرناك ، مسئوليت نا پذير ، به دنبال برترى جويى و تهديد با سلاح هاى نامتعارف و هسته اى ، مخفى كارى و تزوير و …. بودند.

و تنها راه نجات از تبليغات دروغين آن سالها نيز ، باز كردن هوشمندانه باب گفتگو و شفاف سازى عملكرد و اهداف بود.

در تمام مذاكرات ، به ظاهر ، طرف مقابل ما در گفتگو ، غرب است ، ولى در واقع ، هدف و نشانه اصلى ما ، انعكاس و بازتاب آن در اذهان ” مردم ” دنياست.

در صحنه مراودات جهانى ميبينيد كه نظام سلطه براى تاثير بيشتر اقدامات و كاهش هزينه ها و نيز كنترل بازتاب ها ، ابتدا با استفاده از پارامترها ، ابزار و عناصرى كه در اختيار دارد ، ذهن و فكر” مردم ” دنيا را شكل دهى ميكند.

براى حمله به اسلام و مسلمين ، برجهاى دو قلو را فرو ميريزد. آماده سازى اذهان ” مردم ” دنيا ، ديپلماسى عمومى است.

با برملا شدن چهره واقعى غرب در بحث هسته اى ايران ، كه زور گويانه به دنبال جلوگيرى از علم و تكنولوژى ما بودند و نه بمب هسته اى ، زمينه براى رشد و توسعه كمى و كيفى صنعت هسته اى باز شد.

كل اقدامات داوطلبانه فراتر از NPT را لغو و رسما فعاليت ها را استارت زديم.

و به مدت هشت سال با غيرت و همت و چنگ و دندان ، از استقلال كشور دفاع كرديم. در بعد كميت و كيفيت ، با تمام توان به سمت پيشبرد اهداف حركت كرديم. و آن نمايش اقتدار ، در كنار پيروزى هاى جدى تفكر اسلامى انقلابى ايران در لبنان ، فلسطين ، عراق و سوريه ، مجددا غرب را وادار به تفاهم و مذاكره واقعى با ايران نمود.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید