قرآن ناطق(عج)

8 - مسیر هسته ای ایران – ۸ (در دولت قبل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٠- آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ١٣٩٣/٠٩/١٩ احقاق حقوق در دنيايى كه تجمع زر و زور و تزوير ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقريباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نيست.

١٠- آیا مسیر هسته اى کشور و مذاکرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟   ١٣٩٣/٠٩/١٩

احقاق حقوق در دنیایى که تجمع زر و زور و تزویر ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقریباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نیست.

مشاهده میکنید چطور به راحتى کشورها و ملت ها را به آشوب و بى ثباتى مى کشانند ، تقابل هاى نژادى ، طائفه اى ، ارضى ، عقیدتى و .. را تشدید میکنند ، و با تضعیف قدرت درونى آنها ، ماهى کثیف منافع ملى خود را صید میکنند.

سال ٨٢ تا ٨۴ ، بیش از دو سال تعلیق هسته اى ایران و مذاکره ، با هدف رسیدن به فرمول ” اطمینان بخشى به عدم عدول نظامى ” انجام شد.

دست آخر گفتند : باید ایران کلا غنى سازى نداشته باشد تا براى ما اطمینان حاصل شود !!!!

این دو سال واقعا تلخ براى مردم ایران ( شخصا خودم خیلى زجر کشیدم ) ، که غرب قصد تحقیر ما را داشت ، خود سکوى پرش ایران شد.

به دو دلیل :

١- در دو سال و اندى تعلیق داوطلبانه ایران و اجراى موقتى پروتکل الحاقى براى افزایش بازدیدها از تاسیسات ایران ، کارهاى زیر بنایى و علمى و تحقیقاتى گسترده مورد نیاز براى راه اندازى صنعتى چرخه سوخت ، کاملا در جریان بود ، ولى در سکوت.

٢- همان مشکلى که در سال قبل ، بشدت ما را احاطه کرده و خطر آفرین شده بود ، در سال ٨٢ نیز به نوعى دیگر در صدد جلوه دادن ایران به ” مردم ” دنیا ، به عنوان ، خطرناک ، مسئولیت نا پذیر ، به دنبال برترى جویى و تهدید با سلاح هاى نامتعارف و هسته اى ، مخفى کارى و تزویر و …. بودند.

و تنها راه نجات از تبلیغات دروغین آن سالها نیز ، باز کردن هوشمندانه باب گفتگو و شفاف سازى عملکرد و اهداف بود.

در تمام مذاکرات ، به ظاهر ، طرف مقابل ما در گفتگو ، غرب است ، ولى در واقع ، هدف و نشانه اصلى ما ، انعکاس و بازتاب آن در اذهان ” مردم ” دنیاست.

در صحنه مراودات جهانى میبینید که نظام سلطه براى تاثیر بیشتر اقدامات و کاهش هزینه ها و نیز کنترل بازتاب ها ، ابتدا با استفاده از پارامترها ، ابزار و عناصرى که در اختیار دارد ، ذهن و فکر” مردم ” دنیا را شکل دهى میکند.

براى حمله به اسلام و مسلمین ، برجهاى دو قلو را فرو میریزد. آماده سازى اذهان ” مردم ” دنیا ، دیپلماسى عمومى است.

با برملا شدن چهره واقعى غرب در بحث هسته اى ایران ، که زور گویانه به دنبال جلوگیرى از علم و تکنولوژى ما بودند و نه بمب هسته اى ، زمینه براى رشد و توسعه کمى و کیفى صنعت هسته اى باز شد.

کل اقدامات داوطلبانه فراتر از NPT را لغو و رسما فعالیت ها را استارت زدیم.

و به مدت هشت سال با غیرت و همت و چنگ و دندان ، از استقلال کشور دفاع کردیم. در بعد کمیت و کیفیت ، با تمام توان به سمت پیشبرد اهداف حرکت کردیم. و آن نمایش اقتدار ، در کنار پیروزى هاى جدى تفکر اسلامى انقلابى ایران در لبنان ، فلسطین ، عراق و سوریه ، مجددا غرب را وادار به تفاهم و مذاکره واقعى با ایران نمود.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید