قرآن ناطق(عج)

49 - همراهی خانواده با امام حسین ع ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دیدگاه یزید برخورد " بسیارخشن " با هر عامل مخالف حكومتش بود. با توجه به قدرت بسیار بالایى كه داشت ، این كار برایش خیلى راحت بود. برنامه معصومین ع با هوشمندى و زكاوت بسیار بالا انجام شده است. در دنیاى امروز به آن " شطرنج " میگویند. لذا امكان ایجاد یك موج جهانى با كمترین نفرات ( كمتر از هشتاد شهید ) با هر تحلیلى غیر ممكن است.

همراهی خانواده با امام حسین ع ، چرا ؟

قیام امام حسین ع به همراه خانمها و خانواده :

تمام زندگى پیامبر اكرم ص ، امام على ع ، فاطمه زهرا س و سایر ائمه ع و هم اكنون شخص امام زمان عج ، براى ” ارائه دین خدا” و جاودانه كردن كلیه ابعاد اصلى آن تا ابد انسانها و حفاظت از آن براى جلوگیرى از تحریف است.

زندگى چهارده معصوم در كنار كلامشان ( شامل دعاهاى فراوان ، زیارات و …) تجسیم و به صحنه آوردن ابعاد مختلف دین خدا براى هدف فوق است.

این مجسم كردن شاكله دین به گونه اى است كه تا ابد هر جویاى حقیقتى در دین ، بتواند با تحقیق و ریاضیات ، در تئورى حق را از باطل جدا كند.

این كار معصومین ع با هوشمندى و زكاوت بسیار بالا انجام شده است. در دنیاى امروز به آن  ” شطرنج ” میگویند.

شما تمام مهره هاى خود و مهره هاى نظام سلطه مقابل را میشناسید و براى تبیین و بقاى دین ، در هر مقطع از زمان ، به یك روشى عمل میكنید كه بیشترین ثمر را میبینید.

مثال های خیلى  زیادی از روز بعثت تا هجرت و تشكیل حكومت و تاشطرنج مثال زدنى امام على ع و حضرت فاطمه س ( كه انشاءالله در آینده بحثش خواهد شد ) و ….  در سیره معصومین ع وجود دارد.

حركت امام حسین ع بعد از بیست سال حكومت بلا منازع معاویه بر كل سرزمین هاى گسترده اسلامى و با روى كار آمدن یزید ، مقابله با قدرت قاهرى بود كه بر تمام مردم و حاكمان محلى مسلط بود.

لذا امكان ایجاد یك موج جهانى با كمترین نفرات ( كمتر از هشتاد شهید ) با هر تحلیلى غیر ممكن است.

دستور اكید هم بوده كه هر كس ( ابتدا بزر گان و سرشناسان ) با یزید بیعت نكرد ، در هر شهر و دیارى باشد ، اعدام و یا حداقل ترور شود.

امام حسین ع وارد شطرنجى میشوند كه از اشتباه سیاسى یزید ( ظاهرا معاویه ، یزید را از آن بر حذر كرده بود ) ، بیشترین استفاده را ببرند و تا به امروز كیش و مات آن نظام سلطه را بلرزاند.

خود حركت تا شهادت ، سرزمین هاى حجاز و عراق امروز را تكان داد و سخنرانى ها و كلمات امام حسین ع با شروع رسمى و با صدا از مكه ، موجب روشنگرى مجدد مواضع پیامبر ص شد.

اما همین عملیات در خانواده ها ( كودكان ، نوجوانان و زنان ) در كوفه و تا سرزمین شام میتوانست ( با دیدگاه غلط یزید ) گسترش یابد.

چند نكته :

١- دیدگاه یزید برخورد ” بسیارخشن ” با هر عامل مخالف حكومتش بود. با توجه به قدرت بسیار بالایى كه داشت ، این كار برایش خیلى راحت بود.

٢- شهادت سیدالشهدا و یارانشان نیز با فجیع ترین شكل و بعد نیز حمل سرهاى مقدس ایشان ، براى ترس و عبرت سایر مردم برنامه ریزى شد.

٣- مردم شام ، حاكم اسلامى كه بعد از مسلمان شدن در زمان عمر دیدند ” معاویه ” است. و لذا  شناخت درستى از پیامبر اكرم ص ، امام على ع و اهل بیت و كلا اسلام ناب ندارند.

 

لذا ادامه حركت رسمى و علنى امام ع و روشنگرى ها كه از مكه تا كربلا انجام شده بود ، از كربلا تا كوفه و شام توسط حضرت زینب س و  امام سجاد ع و سایر همراهان تكمیل میگردد.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید