قرآن ناطق(عج)

79 - پاسخ به معتریضین توافق ژنو

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تا قبل از توافق ژنو ، مطابق قطعنامه هاى شوراى امنيت ، ايران اجازه هيچگونه و به هيچ مقدار غنى سازى را نداشت. در توافق ، مقرر شد به سانتريفيوژهاى فعال اضافه نكنيم. اما منتقدین ، بسيار متاسفم كه بگویم ، معتقدند بايد هميشه اورانيوم غنى شده به ميزانى كه بتوان با آن يك عدد !! بمب اتمى درست كرد ، داشته باشيم !!! تفكر فاجعه بارى است. دقيقا دام اسراييل !

حق غنی سازی  یا مجوز غنی سازی ؟

تا قبل از توافق ژنو ، مطابق قطعنامه هاى شوراى امنيت ، ايران اجازه هيچگونه و به هيچ مقدار غنى سازى را نداشت. در توافق ، مقرر شد به سانتريفيوژهاى فعال اضافه نكنيم.

حالا چند نكته اساسى :

١-  نوشته هاى من به مفهوم تاييد رويه ظالمانه و تبعيض آميز و قدرت مدار ( قانون جنگل ) موجود در سازمان ملل ، شوراى امنيت سازمان ملل و يا سازمان انرژى اتمى نيست. بلكه توصيف ضوابط و مقررات موجود ، سارى و جارى دنياست. بدون درك قوانين و ادبيات حقوقى دنيا ، نميتوانيم تفاهم درستى با ايشان برقرار كنيم.

بر اعضاء فرهيخته و دلسوز و انقلابى اين گروه ، اين امر و دقت در ظرائف ، واجب تر ميباشد.

٢-  كشورهاى ٥ + ١ ، نمايندگان شوراى امنيت سازمان ملل براى اخذ تفاهم ، در چارچوبى مطمئن از نظر بين المللى براى عملكرد هسته اى ايران ميباشند.

٣- در برنامه اقدام مشترك ژنو ، توافق گرديد تا زمان رسيدن به چارچوب فوق ، ايران بر تعداد سانتريفيوژهاى فعال خود اضافه نكند.

اين اولين و تنها مجوز بين المللى ايران براى كليه فعاليت هاى منتهى به غنى سازى پنج درصد ميباشد.

در عرف بين الملل ( مفاهيم تعريف شده براى تمام كشورها ) تا قبل از سوم آذر ١٣٩٢ ، كليه فعاليت هاى به حق هسته اى ايران ( غير از نيروگاه بوشهر ) ، بدون مجوز ، غير قانونى ، بر خلاف قطعنامه هاى مصوب شوراى امنيت بود.

لذا در تبليغات ناجوانمردانه ، به تمامى كشورها مدام اين پيام را القاء ميكردند كه ايران در چارچوب قانون قرار نميگيرد.

و اين بالاترين اهانت به يك ملت و دولت است.

با اين تفاهم ، براى اولين بار كليه صنايع و فعاليت هاى هسته اى ايران از اكتشاف و استخراج اورانيوم تا غنى سازى ، داراى مجوز موقت شد. و لذا انزواى معنوى و حيثيتى بين المللى ايران ، بطور اتومات شكست.

٤-  در همان تفاهم ژنو مى آيد كه در طرح جامع هسته اى ايران ، كليه فعاليت هاى هسته اى ايران ( غنى سازى ، ساخت رآكتورها ، سايت هاى هسته اى توليد ، مونتاژ ، تحقيق و توسعه و … ) مطابق نياز معقول و قابل دفاع و اثبات ( كه فوايد عملى و كاربردى صلح آميز دارند ) ، در بازه زمانى اطمينان بخش ، در چارچوبى تعريف شده ، مجاز خواهد بود.

٥-  براى درك بهتر شرايطى كه ذكر كردم ، تصور كنيد ، حق مسلم انرژى هسته اى براى تمام كشورها و ملت  ها كه قطعا وجود دارد و كسى منكر آن در عالم نيست ، ولى يك دولت وهابى جنايتكار مثل عربستان ، يا قدرت طلب مثل صدام ، ميگويد ميخواهد به عنوان يكى از اعضاء جامعه بين الملل از اين حق مسلم استفاده كند. شما به عنوان آژانس ، با آن كشور چه ميكنيد ؟ تحت چه شرايط و كنترل هايى ، چه مجوزهاى اطمينان بخشى خواهيد داد ؟

٦-  تمام كشورهاى دنيا ، صنعت و تكنولوژى هسته اى را ميتوانند ” حق ” خود قلمداد كنند. ولى از لحاظ كنترل و امنيت بين الملل ، الزامى است كه تمامى اقدامات و برنامه هاى خود را به آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه داده و براى تك تك آنها ” مجوز ” دريافت كنند.

لذا به هيچ كشورى در دنيا ، براى برنامه هاى هسته اى حق ( در عرف هسته اى به معناى جواز مطلق ) ، وجود ندارد.

مانند شما در ملك شخصى خود ” حق ” ساخت و ساز داريد ، ولى مشروط به اخذ مجوز از ارگانى به نام ” شهردارى ” و در همان چارچوب ضوابط متناسب با ملك.

هيچ زمينى در هيچ شهرى در دنيا ، مجوز مطلق ساخت و ساز ندارد. اين همان ترجمه ” حق ” در بحث هسته اى است.

٧-  اينكه مجوز موقت غنى سازى گرفتيم و تفاهم كرديم در طرح جامع نيز مجوز غنى سازى در خاك ايران قطعى خواهد بود ، در عرف مردمى و داخلى ، مترادف با حق غنى سازى است. ولى در ترجمه حقوقى هسته اى ” مجوز غنى سازى ” يا همان ” حق در چارچوب ” است.

٨-  يكى ديگر از مواردى كه ترجمه ما با ترجمه حقوقى بين الملل متفاوت بوده و متاسفانه در برهه اى به آن دقت نميشد ، تعبير ” ايران هسته اى ” است. ( در مقالات هسته اى گروه ذكر شده بود ).

كشورهاى غير هسته اى ، كشورهايى هستند كه تكنولوژى كامل هسته اى را در اختيار دارند و در چارچوب آژانس حركت كرده و به دنبال سلاح نيستند. مانند ژاپن ، آلمان ، كره جنوبى ، برزيل ، آفريقاى جنوبى و …

و كشور هسته اى كشورى است كه صاحب سلاح هاى مرگبار اتمى باشد !!!!!

عجب تهاجم فرهنگى عليه خود ميكرديم و خبر نداشتيم !

 

 

چند توضيح براى علاقه مندان تحقيق بيشتر در گروه ، پيرامون مباحث هسته اى  :

١- بحث حقوقى و فنى فوق ، تعاريف ” حق ” ، ” مجوز ” و ” مجوز موقت ” بود.

به نظر مفاهيم پيچيده اى نبودند. ولى در ديپلماسى عمومى ( تاثير در نگرش مردم دنيا به ما وقع ) ، هر طرف از اصطلاحات مورد نظر و قابل دفاع خود استفاده ميكند. اين ما هستيم كه بايد آگاه به جزييات باشيم. طرفين هيچكدام دروغ نميگويند. بلكه ازلسان ديپلماتيك حرفه اى استفاده ميكنند.

جنگ نرم ما فقط در اتاق مذاكرات نيست. قبلا ذكر كردم بيش از نود درصد آن ، در فضاى خارج از مذاكره مستقيم ، در حال وقوع است.

٢- تلاش همه ما رسيدن به آناليزهاى دقيق تر از اتفاقات بسيار مهم و تاريخى پيرامونى مان است.

هيچكدام هم منافعى مغاير ديگرى نداريم. ممكن است گروهى ، بحث بر مبناى عين واقعيات را مغاير مصالح بدانند. همانگونه كه خود من هميشه در خود سانسورى بودم. ولى با اين شناخت كه امروز روز مخفى كارى ، سپرى شده و نظام سلطه ، ظلم عظيمى به ملت ايران كرده ، ضرورى دانستم واقعيات ( خارج از كليه تعلقات حزبى و جناحى و پيش داورى ها، حرف هاى شعارى و .. ) هر چه بيشتر گسترش يابد.

٣- شما كه يقينا علاقه مند به نظام اسلامى هستيد و دغدغه مقدس حفظ اقتدار كشور را داريد ، ميتوانيد جبهه هاى جديدى از بحث را تعريف و در پاسخ آن يكى يكى مشاركت كنيد.

٤- ارجاع به مقالات هسته اى ، صرفا براى عدم تكرار بحث ها و سوالات و جوابهاى مطرح شده قبلى است. كه دوستان با مطالعه بحث هاى قبلى ، در راه نقد ، اصلاح و تكميل بحث ها كمك نمايند.

انگيزه ايجاد بحث هاى فوق ، جو انتقادى شديد به مسيرى بود كه ابعاد آن براى مردم اصلا روشن نبود. شايد انرژى خيلى زيادى از من برد ، ولى براى دوستداران انقلاب ، ضرورى احساس كردم.

 

آقا مقداد عزيز ، كليپ هاى مفصل تصويرى و صوتى تون را بررسى و مطالعه كردم.

تشكر بسيار از علاقه مندى ، حساسيت و پيگيرى شما.

فردا هر كدام از اعضاء گروه و جنابعالى ، قرار است گوشه اى از مديريت جامعه اسلامى را در دست بگيريد.

امروز فرصتى است كه بر قدرت آناليز خود بيافزاييد و بهترين و بيشترين عبرتها را از هزينه هاى سنگين پيشرفت ببريد.

مطمئنا سرباز قرآن ناطق عصر عج ، بايد بصير به زمانه باشد. تمام دين ، بندگى است. و بندگى خدا در جهان ، بدون “ قدرت ” ، توهم و خيال است. و قدرت ، بدون ابزار تدبير ، كياست و سياست بدست نمى آيد. در مقاله چهارده سايت ، استراتژى ” قدرت ” امام خمينى را ذكر كردم.

اما كليپ هايى كه زحمت كشيديد :

كليپ آقاى نبويان در زمينه ” حق ” بود كه كامل توضيح داده شد.

صوتى هاى آقاى رسايى و زيبا كلام ، در زمينه بندهاى توافق ژنو است. آقاى رسايى بحثى از مذاكرات بغداد و آلماتى نيز داشتند. پاسخ اين مورد اخير را در ارائه چند شب قبل ( مقاله 78 – آنسوى سکه مذاكرات ) تقديم كردم. اما براى ساير موارد ، شانزده سوال و جواب هسته اى در قالب چهارده مقاله ، در واقع براى پاسخ به همين تيپ نگاه ها طراحى و توليد شد.

آناليز صحيح بندهاى توافق و نتيجه گيرى اينكه توافقنامه تا چه حد ” ضرورت قطعى ” كشور و به تعبير من ” معجزه الهى ” بود و يا بر عكس ، ” استقلال ” ما را فروخته است ، چند پيش نياز اساسى دارد :

١-  مشكل اصلى تيپ نگاه آقايان نبويان و رسايى ، اهداف صنعت هسته اى كشور است. بسيار بسيار متاسفم كه امثال ايشان ( كه يقينا دوستدار انقلاب و دلسوز و زحمتكش هستند ) ، معتقدند بايد هميشه اورانيوم غنى شده به ميزانى كه بتوان با آن يك عدد بمب اتمى درست كرد ، داشته باشيم !!! تفكر فاجعه بارى است. دقيقا دام اسراييل !

در مقالات يك ، يازده و دوازده سايت گروه ، به تفصيل اين بحث تقديم شده است.

٢-  مشكل دوم ، تعمد در نديدن شرايط سالهاى ٩١ و ٩٢ و روند صعودى فشار و انزواى ايران بود. و پيامدهاى وحشتناكى كه براى اساس پيام رسانى اسلامى ما داشت. در دامى مى افتاديم كه ما را به راهى سوق ميداد كه به كره شمالى بيچاره و خسرالدنيا و الاخره دوم تبديل شويم.

در مقالات دوم ، سوم و نهم ، اين بحث آمده است.

٣- با مشكل در دو مطلب فوق ، مشكل سومى توليد ميشود كه  آن نگاه غلط به اهداف از مذاكرات است.

در مقاله چهار ، توضيح مبسوط و مفصل و واقعا مهم ، تقديم شده است.

٤- اينكه مسير صحيح هسته اى ما كدام است و ما چه تاسيساتى را محدود كرديم و چه اختياراتى را به آژانس داديم ، در مقالات پنجم و هفتم آمده است.

٥-  عملكرد تيم مذاكره و روش تقويت آنها و وظايف مردم ، احزاب و مجلس ، در مقالات ششم ، هشتم ، دهم و سيزدهم آمده است. در اين مقالات ، امثال آقايان رسايى و نبويان ، يكى از ابزارهاى مذاكرات معرفى شده اند.

٦-  تحليل اشتباهى كه برخى خواص از قطعنامه ٥٩٨ داشته و اهانت خوراندن جام زهر به حضرت امام را طرح ميكنند و نيز ضرورت نرمش قهرمانانه ، در مقاله چهاردهم تقديم شد.

 

سوال :

فرمودید :’تا قبل از توافق ژنو ، مطابق قطعنامه هاى شوراى امنيت ، ايران اجازه هيچگونه و به هيچ مقدار غنى سازى را نداشت. در توافق ، مقرر شد به سانتريفيوژهاى فعال اضافه نكنيم. ‘

مگر شورای امنیت متولی مسایل هسته ای کشورهای جهان هست و ایران برای فعالیت هسته ای مگر باید از شورای امنیت مجوز بگیرد و مگر قطعنامه های شورای امنیت در این حوزه کاربرد دارد ؟

باید نگاهی به شرح وظایف و اختیارات شورای امنیت بیندازیم :

مسئول اولیّهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

توصیهٔ روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛

تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند؛

توسل به قوهٔ قهریه برای حفظ یا اعادهٔ صلح در صورت لزوم؛[۷]

تنظیم برنامه برای تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛

تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود؛

فراخوانی اعضا برای اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا؛

به کارگیری نظام قیمومت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛

تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائهٔ توصیه دربارهٔ این‌که چه اقدامی باید صورت گیرد؛

دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی از اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد.[منبع : اسناد سازمان ملل متحد]

در هیچ جای وظایف شورای امنیت رسیدگی و پیگیری مسائل هسته ای دیده نمی شود و گفته نشده که شورای امنیت مجوزی را برای فعالیت های هسته ای باید صادر نماید

عضویت در این آژانس اجازه هرگونه فعالیت هسته ای را به یک کشور می دهد [ بر اساس حقوق بین المللی ] و حتی عدم عضویت در npt نیز این حق را از کشوری سلب نمی کند.

پس قانونا نیازی به مجوزی از شورای امنیت برای میزان غنی سازی ، حد غنی سازی و تعداد غنی سازی نیست و این به عنوان دست آوردی در توافقات هسته ای ژنو به حساب نمی آید چون تا کنون ما بر اساس حق قانونی خود که به واسطه عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتیم اقدام به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی کرده ایم .

همان گونه که قبلا عرض شد حق غنی سازی و بهره برداری صلح آمیز از انرژی اتمی برای تمامی کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی محفوظ و قانونی است . در متن npt بصورت آشکار تصریح شده است تمامی کشور های عضو و امضا کننده این پروتکل اجازه بهره برداری از انرژی هسته ای  را دارا هستند تا قبل از نوشتن برگه اقدام مشترک حق استفاده از انرژی اتمی برای ایران محفوظ و رسمی بوده و هست !

و برگه اقدام مشترک هیچ گامی را در این جهت به نفع منافع جمهوری اسلامی ایران بر نداشته است .

 

پاسخ :

جناب سرباز سايبر ، عليكم السلام. ان شاءالله همگى سربازامام زمان عج در غيبت و ظهور حضرتش باشيم.

تشكر زياد از همت و پيگيرى و زحماتتون. توضيحاتى رو عرض كنم :

براى درك بهتر تعاملات بين الملل ، توصيه ميكنم همه جا بجاى كلمه ايران ، كلمه ” عربستان ” رو تصور كنيد. فكر كنيد شما شوراى امنيت يا آژانس يا … هستيد و كشور عربستان قرار است فعاليت هاى هسته اى داشته باشد. اين كمك زيادى به نتيجه گيرى سريعتر خواهد كرد.

آژانس بين المللى انرژى اتمى ، همانگونه كه شما آورديد ، تماما بحث استفاده و تحقيق و توسعه كاربرد ” انرژى هسته اى ” دارند. و نه بحث جواز هر گونه فعاليت هسته اى. چه برسد به جواز غنى سازى.

برعكس ، در چارچوب پادمان ( نظام كنترل ) هر گونه فعاليت ، بايد با هماهنگى آژانس انجام شود.

هيچ كشورى اجازه ورود به بحث استخراج ، تبديل ، تا غنى سازى و .. به هيچ وجه ندارد. مگر با اطلاع و تفاهم.

لذا اين شعار كه ” انرژى هسته اى ” حق مسلم ماست ، شعار صحيحى نيست. زيرا اين بديهى است. ديگران براى شما رآكتور بسازند و سوخت بياورند و … شما از آن انرژى استفاده كنيد !! هر روز هم كه دلشان خواست ، سوخت نياورند يا شرط و شروط بگذارند و …

بلكه تكنولوژى هسته اى حق ماست. و حق تمام كشورها و ملت هاى دنيا. ولى با كنترل عدم انحراف.

در آژانسى كه آمريكا بانى تاسيس آن بوده ، مستمسكى براى پيشرفت ، بدون اطلاع و هماهنگى آنها نخواهيد يافت.

آژانس با ١٣٥ كشور عضو ، داراى شوراى حكام متشكل از   ٣٥ كشور است. كه اختيار حاكميت و صدور حكم در باره فعاليت هاى هسته اى دارد.

ضمانت اجرايى اين شورا ، اگر كشورى به احكام آن توجه نكند و فعاليت هسته اى بدون اطلاع و نظارت و خارج از تفاهم انجام دهد ، و امكان خطر براى همسايگان و ساير كشورها تلقى شود ، ارسال تخلفات به شوراى امنيت است.

زيرا اولين وظيفه و تعريف كاراكتر شوراى امنيت ، همانطور كه شما زحمت كشيديد ، حفظ صلح و امنيت بين الملل است.

اگر كشورى خارج از چارچوب تفاهمى ، به سمت توليد سلاح هسته اى حركت كند ، ساير كشورهاى همسايه و رقيب او هم همين مسير را خواهند رفت ، و اين سوق دادن و تشويق جهان به سمت عدم امنيت است.

اقدام شوراى امنيت در اين موارد ، در چارچوب درآوردن آن كشور است. به اين شكل كه ميگويد ، اولا تمام فعاليت هاى هسته اى را تعليق كند و ثانيا ، در مذاكره با نمايندگان شورا ، به يك چارچوب تفاهم براى احراز ساير كشورهاى دنيا از اقدامات صرفا صلح آميز برسند.

 

امام خمينى ره ، هميشه و از همه كس بيشتر تابع قانون بودند. اصل انقلاب را نيز با اثبات غير قانونى بودن شاه انجام دادند. فرمايش امام خامنه اى نيز در انجام تلاشهاى فراوان كه منتج به قطعنامه ٥٩٨ شد ، نيز بيانگر اين است كه همه كشورها تا رسيدن به قوانين عادلانه تر ، راهى جز حركت در همان چارچوب هاى مصوب ندارند.

انقلاب ما فرهنگى بود مانند تمام رسولان الهى. تا بر ضد ظلم و تباهى در سراسر دنيا نهيب آزادى و آزادگى دهيم. و ملت ها را براى اصلاح ساختارها ، بيدار كنيم. ولى خود اين كار الزاما بايد با روش هايى باشد ، كه برعكس تصوير و تصور نشود. ما امروز از تئورى سخن نميگوييم. سى و شش سال ، رهبرى داهيانه را در عمل ديده ايم. و جز اين نبوده است.

 

سوال :

در npt صراحتا بیان شده که استفاده صلح آمیز از انژری هسته ای حق تمامی کشورها می باشد و حتی قید شده که کشورهای برخوردار می بایست زمینه برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای رو برای کشورهای غیر برخوردار فراهم کنند

پاسخ :

احسنت. اگه دقت كنيد شما هم ذكر كرديد ” برخوردارى از انرژى هسته اى”. اين اصلا جواز تكنولوژى نيست.

بدون هماهنگى ، تفاهم ، چارچوب ، تشخيص آينده غير نظامى ، نظارت و ……. كاملا ممنوع است. شك نكنيد.

همه اينهايى كه فرموديد ، مشروط است. براى تمام كشورها.

حق هسته اى كه فرموديد ، كاملا تو خالى است. فقط و فقط حق استفاده از انرژى هسته اى است.

 

سوال :

دعوای تیم مذاکره کننده قبلی این بود که این حق ماست اما امروز با این نوع مذاکره ثابت کردیم که خودکامگان زر و زور درست می گویند و از حق خودمان عقب نشینی کردیم .

پاسخ :

متاسفم كه بگويم در دام آنها حركت ميكرديم.

 

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید