قرآن ناطق(عج)

80 - چرا حضرت فاطمه زهرا (س) پشت در رفتند ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در طرح و نقشه خليفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چيز به نفع وى و رفيقش برنامه ريزى شده و غصب مديريت جامعه را مسجل كرده بودند. دين ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پايدار و قطعى بلند مدت ميطلبد. و معصومین ع در طول تاريخ و تا به امروز و تا ظهور ، اين نقش را كامل ايفا كرده و ميكنند.

چرا حضرت فاطمه زهرا س پشت در رفتند ؟ ١٣٩٣/١٢/١۵

در طرح و نقشه خلیفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چیز به نفع وى و رفیقش برنامه ریزى شده و غصب مدیریت جامعه را مسجل کرده بودند.

مدیریت بر مردم ، جبرى نیست. براى حرکت هاى جمعى ، باید ” مردم ” انگیزه و همت اولیه براى هدف داشته باشند.

قدرت طلبان ، از بدو اسلام آوردن تا لحظه مرگ ، حتى یک ثانیه نیز ایمان نیاورده بودند و تنها به طمع اکل میراث قدرت پیامبر خاتم ص ( که در کتب پیشینیان آمده بود ) جزء همراهان پیامبر اکرم ص بودند. قرآن به صراحت ، برخى از صحابه را ” منافق ” خطاب میکند و مکررا در این رابطه هشدار میدهد.

اهداف قدرت طلبان با اهداف امیرالمومنین ع ، وصى پیامبر اکرم ص ، کاملا متفاوت است. گروه اول ، عشق امارت و حکمرانى دارند. به هر قیمتى. اینکه امروز از دین خرج کنند ، یا آینده دین چه میشود ، یا براى آیندگان چه باقى خواهد ماند ، یا … اهمیتى ندارد. فقط “ قدرت ” ، فقط قدرت … براى اثبات این آنالیز میتوان گفت : در تمام حرکت هاى پیامبر اکرم ص حضور دارند ولى نه با جان فشانى ! بلکه خط قرمزشان ، حفظ جانشان است.

اما اوصیاء پیامبر اعظم ص ، وظیفه حفاظت از دین خاتم و تبیین حق و پاسدارى از قرآن و معارف الهى دارند. نه تنها براى مردم زمان خود ، بلکه دین ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پایدار و قطعى بلند مدت میطلبد. و معصومین ع در طول تاریخ  و تا به امروز و تا ظهور ، این نقش را کامل ایفا کرده و میکنند. ( به متن زیارتنامه ها و خصوصا جامعه کبیره مراجعه کنید )

اما به دوئل برگردیم.

طرح خلیفه دوم  ، پس از تقسیم قدرت در سقیفه ، به ظاهر هیچ نقصى نداشت. با هر عکس العملى از امام على ع ، او به مقصود خود میرسید. با ریاضیات ، باختى در این دوئل براى خلیفه  متصور نبود.

ماجرا از این قرار است که با اجتماع سران قبائل و بزرگان پایتخت بر یک حاکم ، حکومت اسلامى شکل گرفته  و الباقى مردم الزاما باید تعیین موضع کنند.

یا با اجتماع مسلمین همراه بوده و قول و قرار تابع بودن میبندند ( بیعت ) ، و یا خروج کننده بر مسلمین محسوب شده و حکم محارب را خواهد داشت.

خصوصا براى افراد شاخص تر ، امکان ” ساکت ” بودن وجود ندارد. یا بیعت و یا اعدام !

مطابق محاسبات غاصبین حکومت ، اگر ولى الله الاعظم ، حضرت على ع در برابر تفاهم سقیفه مقاومت کند ، محکوم به اعدام است و اگر آن را بپذیرد ، هرگز زیر قولش نخواهد زد و حاکمان بر حکومت و قدرت خود ، امنیت خواهند داشت.

مطابق محاسبات پیامبر اکرم ص و شطرنج زیبایى که حضرت على ع و بى بى دو عالم حضرت فاطمه زهرا س انجام دادند ، براى ابد ، حقانیت ” من کنت مولاه ، فهذا على مولاه ” به اثبات رسید.

رسالت پاسخ به غاصبین حکومت ، بر عهده دختر پیامبر اکرم ص است. شخصى که رفتار و بیانات پیامبر در وصف ایشان ، آنقدر مشهود و منقول بود ، که ” پرچم و سمبلى ویژه و تحریف نشدنى” بودند.

یک نکته : با شهادت حضرت زهرا س بعد از سه ماه از رحلت پیامبر اکرم ص ، خلفا و بنى امیه ( که بسیار حساب شده در جعل حدیث و تحریف دین و سنت و تاریخ اقدام میکردند ) ، آنقدر اشتغالات قدرت داشتند و نیز از جانب حضرت زهراى شهید شده ، احساس خطر نمیکردند ، از جعل حدیث بر علیه ایشان ، به لطف خدا غفلت کردند.

با این حرکت ، غاصبین بر سر دو راهى رسوایى و شکست بودند ! فاطمه س خود ” سمبل ” حق بود. پاره تن پیامبر ص ، هر که او را اذیت کند پیامبر اکرم ص را اذیت کرده ، خداى عز و جل ، بر غضب فاطمه غضب میکند ، اجر رسالت ، مودت با فاطمه است ، هر گونه بدى و انحراف و ناپاکى از اهل بیت و فاطمه س به اراده الهى برداشته شده است ، فاطمه ، ام رسالت است ، فاطمه ، سیده و سرور زنان عالمین است ، …

اگر در برابر این سمبل ، رعایت کرده و رسوا نشوند ، حضرت على ع بدون قید و بند بیعت ، براى هر حرکت و قیامى آزاد خواهد بود. همانگونه که در اوایل امر ، امام على ع و حضرت زهرا س ، براى اثبات و جاودانه ماندن حق ، به اصحاب مراجعه و پیمانهاى محکم پیامبر ص من جمله غدیر را یادآورى نموده و براى باز گرداندن حق مدیریت به جایگاه آن ، تلاش کردند.

غاصبان ، براى امنیت قدرت خود ، هیچ ابایى از رسوا شدن نداشتند. لذا با شقاوت کامل ، گل سرسبد و بى نظیر خلقت را زدند و محسن ، سبط نبى را کشتند. لعنت و عذاب حق تا ابد ، بر این ظالمان. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود.

تا اینجا سند غصب حق و جنگ با سمبل و پرچم راهنماى پیامبر اکرم ص براى بشر ، اثبات و جاودانه شد.

هنوز امامت در ابتداى مسیر است. پاسدارى از دین خدا ، هنوز خیلى تدبیر ، همت و ایثار میطلبد.

مطابق عرف باید امام را به جمع مردم ( مسجد ) منتقل و براى بیعت و یا عدم بیعت ( طغیان بر حکومت ) ، اعتراف بگیرند. اما براى هدایت تاریخ و بشریت ، هنوز وقت بیعت حضرت نیست.

از طرفى مردم بى غیرت مدینه ، براى دین حق ” پا ” نیستند و مایه نمى گذارند.

بنا به درگیرى فیزیکى نیست. چون عملا منجر به جنگ داخلى در مرکز حکومت اسلامى میشد. و آن به مفهوم جدا و تکه تکه شدن تمام روستاها و بلاد از حکومت بود ، گروههایى که با رحلت پیامبر ، آمادگى  زیادى براى استقلال و پرداخت نکردن مالیات داشتند. و بدین ترتیب ، میراث خوران حکومت نوپاى اسلامى پیامبر اکرم ص ، متعدد و متکثر میشدند. و در پى آن ، براى همیشه نور اسلام را در جهان خاموش میکردند. دوام حکومت مرکزی  که ” مردم ” با آن همراه باشند ، ضرورت اول بقاء و گسترش دین است .

نکته : به سوره فتح مراجعه کنید. مردم عرب در دین وارد شدند. نه آنکه ” دین ” در دل آنها وارد شود.

ولى امام تسلیم محض هم نمیشود. حضرت زهرا س ، مردترین مرد مدینه ، در دفاع از ولایت ، دست مولا را رها نمیکند.

طبق فرمایش امام صادق ع ، علت شهادت بانوى دو عالم ، ضربه غلاف شمشیرى است که در این زمان بر بازوى حضرت وارد میکنند. جانم به فدات بى بى…. و جانم به فدات امام على ، که اول مظلومى و شاهد این جنایت و ظلم باور نکردنى ….در نیمه شب غربت امام على ع ، که مشغول تغسیل بى بى دو عالم با لباس بودند ، وقتى دست امام به بازوى حضرت رسید ، دیگر بغض در گلو دوام نیاورد ، و حضرت ، جانم به فداش ، رسما گریه کردند.

اینکه در تاریخ میگویند یک نفر یهودى شاهد ماجرا ، با دیدن امام ( غیرت الله ) در این وضعیت ، اسلام آورد ، استبعادى ندارد. چون خاطره قدرت فوق بشرى از جا کندن در قلعه خیبر ، هنوز از یادها نرفته است. کسى که در جنگها از مرگ نمى هراسید و سرکشان قلدر کفر را راهى جهنم میکرد ، به چه انگیزه اى در برابر این فاجعه ، از کنترل خارج نمیشود ؟!

حضرت زهرا س هنوز از پا نیفتاده اند. براى منحل کردن مراسم اعتراف ، تهدید به نفرین و عذاب بر غاصبین میکنند. و این بار غاصبین ، از مجازات نقد دنیایى و فورى میترسند. خوب میدانند که نفرین بى بى ، رد خور ندارد. و حیاتشان در دم دود خواهد شد.

و بدین ترتیب ، فاطمه زهرا س ، چراغ راهنما و هدایت بشر شدند که خط پیامبر اکرم ص براى بشریت گم نشود. و ما پس از چهارده قرن ، بتوانیم به حقایق دین خدا دسترسى داشته و رسالت خطیر و جهانى بیدارى و بیدارگرى را عهده دار شویم.

به قدرت معنوى فاطمه زهرا س و هراس غاصبان از غضب الهى و ترس از جانشان ، حضرت على ع تا بعد از شهادت بى بى در سوم جمادى الثانى ، با خلیفه بیعت نکردند.

 

۲ دیدگاه ارسال شده است

 • نام شما کاربر گرامی 14 مارس 2015

  با سلام خدمت جناب رأفتی:
  ضمن عرض ادب و خدا قوت، متن از نگارش ضعیفی برخوردار است و عدم وجود مستندات نیز ارزش علمی مقاله را پایین آورده است. مضاف بر آن مقاله از ساختار استاندارد برخوردار نیست.
  به هر حال مأجور باشید.

  • مهندس حسین رأفتی 21 اکتبر 2019

   سلام بر شما و ممنون از محبت تون . حق با شماست .
   این نوشته قطعا به عنوان یک کار علمی و تحقیقی مد نظرم نبوده ، و الا باید خیلی مفصل و مستند کار میشد .
   و اون وقت ، ارائه اش هم برای عموم مردم مناسب و مفید نمیشد .
   بلکه هدف یک نوع بیان ایده های کلی و جدید ، که اصل ماجراها و معماهای حضرت امیر ع و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بتونه توصیف و ترسیم کنه ،
   آن هم با زبان ساده و روزمره .

 • نظر خود را با ما در میان بگذارید