قرآن ناطق(عج)

80 - چرا حضرت فاطمه زهرا (س) پشت در رفتند ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در طرح و نقشه خليفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چيز به نفع وى و رفيقش برنامه ريزى شده و غصب مديريت جامعه را مسجل كرده بودند. دين ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پايدار و قطعى بلند مدت ميطلبد. و معصومین ع در طول تاريخ و تا به امروز و تا ظهور ، اين نقش را كامل ايفا كرده و ميكنند.

چرا حضرت فاطمه زهرا س پشت در رفتند ؟ ١٣٩٣/١٢/١٥

در طرح و نقشه خليفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چيز به نفع وى و رفيقش برنامه ريزى شده و غصب مديريت جامعه را مسجل كرده بودند.

مديريت بر مردم ، جبرى نيست. براى حركت هاى جمعى ، بايد ” مردم ” انگيزه و همت اوليه براى هدف داشته باشند.

قدرت طلبان ، از بدو اسلام آوردن تا لحظه مرگ ، حتى يك ثانيه نيز ايمان نياورده بودند و تنها به طمع اكل ميراث قدرت پيامبر خاتم ص ( كه در كتب پيشينيان آمده بود ) جزء همراهان پيامبر اكرم ص بودند. قرآن به صراحت ، برخى از صحابه را ” منافق ” خطاب ميكند و مكررا در اين رابطه هشدار ميدهد.

اهداف قدرت طلبان با اهداف اميرالمومنين ع ، وصى پيامبر اكرم ص ، كاملا متفاوت است. گروه اول ، عشق امارت و حكمرانى دارند. به هر قيمتى. اينكه امروز از دين خرج كنند ، يا آينده دين چه ميشود ، يا براى آيندگان چه باقى خواهد ماند ، يا … اهميتى ندارد. فقط “ قدرت ” ، فقط قدرت … براى اثبات اين آناليز ميتوان گفت : در تمام حركت هاى پيامبر اكرم ص حضور دارند ولى نه با جان فشانى ! بلكه خط قرمزشان ، حفظ جانشان است.

اما اوصياء پيامبر اعظم ص ، وظيفه حفاظت از دين خاتم و تبيين حق و پاسدارى از قرآن و معارف الهى دارند. نه تنها براى مردم زمان خود ، بلكه دين ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پايدار و قطعى بلند مدت ميطلبد. و معصومین ع در طول تاريخ  و تا به امروز و تا ظهور ، اين نقش را كامل ايفا كرده و ميكنند. ( به متن زيارتنامه ها و خصوصا جامعه كبيره مراجعه كنيد )

اما به دوئل برگرديم.

طرح خليفه دوم  ، پس از تقسيم قدرت در سقيفه ، به ظاهر هيچ نقصى نداشت. با هر عكس العملى از امام على ع ، او به مقصود خود ميرسيد. با رياضيات ، باختى در اين دوئل براى خليفه  متصور نبود.

ماجرا از اين قرار است كه با اجتماع سران قبائل و بزرگان پايتخت بر يك حاكم ، حكومت اسلامى شكل گرفته  و الباقى مردم الزاما بايد تعيين موضع كنند.

يا با اجتماع مسلمين همراه بوده و قول و قرار تابع بودن ميبندند ( بيعت ) ، و يا خروج كننده بر مسلمين محسوب شده و حكم محارب را خواهد داشت.

خصوصا براى افراد شاخص تر ، امكان ” ساكت ” بودن وجود ندارد. يا بيعت و يا اعدام !

مطابق محاسبات غاصبين حكومت ، اگر ولى الله الاعظم ، حضرت على ع در برابر تفاهم سقيفه مقاومت كند ، محكوم به اعدام است و اگر آن را بپذيرد ، هرگز زير قولش نخواهد زد و حاكمان بر حكومت و قدرت خود ، امنيت خواهند داشت.

مطابق محاسبات پيامبر اكرم ص و شطرنج زيبايى كه حضرت على ع و بى بى دو عالم حضرت فاطمه زهرا س انجام دادند ، براى ابد ، حقانيت ” من كنت مولاه ، فهذا على مولاه ” به اثبات رسيد.

رسالت پاسخ به غاصبين حكومت ، بر عهده دختر پيامبر اكرم ص است. شخصى كه رفتار و بيانات پيامبر در وصف ايشان ، آنقدر مشهود و منقول بود ، كه ” پرچم و سمبلى ويژه و تحريف نشدنى” بودند.

يك نكته : با شهادت حضرت زهرا س بعد از سه ماه از رحلت پيامبر اكرم ص ، خلفا و بنى اميه ( كه بسيار حساب شده در جعل حديث و تحريف دين و سنت و تاريخ اقدام ميكردند ) ، آنقدر اشتغالات قدرت داشتند و نیز از جانب حضرت زهراى شهيد شده ، احساس خطر نميكردند ، از جعل حديث بر عليه ايشان ، به لطف خدا غفلت كردند.

با اين حركت ، غاصبين بر سر دو راهى رسوايى و شكست بودند ! فاطمه س خود ” سمبل ” حق بود. پاره تن پيامبر ص ، هر كه او را اذيت كند پيامبر اكرم ص را اذيت كرده ، خداى عز و جل ، بر غضب فاطمه غضب ميكند ، اجر رسالت ، مودت با فاطمه است ، هر گونه بدى و انحراف و ناپاكى از اهل بيت و فاطمه س به اراده الهى برداشته شده است ، فاطمه ، ام رسالت است ، فاطمه ، سيده و سرور زنان عالمين است ، …

اگر در برابر اين سمبل ، رعايت كرده و رسوا نشوند ، حضرت على ع بدون قيد و بند بيعت ، براى هر حركت و قيامى آزاد خواهد بود. همانگونه كه در اوايل امر ، امام على ع و حضرت زهرا س ، براى اثبات و جاودانه ماندن حق ، به اصحاب مراجعه و پيمانهاى محكم پيامبر ص من جمله غدير را يادآورى نموده و براى باز گرداندن حق مديريت به جايگاه آن ، تلاش كردند.

غاصبان ، براى امنيت قدرت خود ، هيچ ابايى از رسوا شدن نداشتند. لذا با شقاوت كامل ، گل سرسبد و بى نظير خلقت را زدند و محسن ، سبط نبى را كشتند. لعنت و عذاب حق تا ابد ، بر اين ظالمان. اما ماجرا به اينجا ختم نميشود.

تا اينجا سند غصب حق و جنگ با سمبل و پرچم راهنماى پيامبر اكرم ص براى بشر ، اثبات و جاودانه شد.

هنوز امامت در ابتداى مسير است. پاسدارى از دين خدا ، هنوز خيلى تدبير ، همت و ايثار ميطلبد.

مطابق عرف بايد امام را به جمع مردم ( مسجد ) منتقل و براى بيعت و يا عدم بيعت ( طغيان بر حكومت ) ، اعتراف بگيرند. اما براى هدايت تاريخ و بشريت ، هنوز وقت بيعت حضرت نيست.

از طرفى مردم بى غيرت مدينه ، براى دين حق ” پا ” نيستند و مايه نمى گذارند.

بنا به درگيرى فيزيكى نيست. چون عملا منجر به جنگ داخلى در مركز حكومت اسلامى ميشد. و آن به مفهوم جدا و تكه تكه شدن تمام روستاها و بلاد از حكومت بود ، گروههايى كه با رحلت پيامبر ، آمادگى  زيادى براى استقلال و پرداخت نكردن ماليات داشتند. و بدين ترتيب ، ميراث خوران حكومت نوپاى اسلامى پيامبر اكرم ص ، متعدد و متكثر ميشدند. و در پى آن ، براى هميشه نور اسلام را در جهان خاموش ميكردند. دوام حکومت مرکزی  که ” مردم ” با آن همراه باشند ، ضرورت اول بقاء و گسترش دین است .

نكته : به سوره فتح مراجعه كنيد. مردم عرب در دين وارد شدند. نه آنكه ” دين ” در دل آنها وارد شود.

ولى امام تسليم محض هم نميشود. حضرت زهرا س ، مردترين مرد مدينه ، در دفاع از ولايت ، دست مولا را رها نميكند.

طبق فرمايش امام صادق ع ، علت شهادت بانوى دو عالم ، ضربه غلاف شمشيرى است كه در اين زمان بر بازوى حضرت وارد ميكنند. جانم به فدات بى بى…. و جانم به فدات امام على ، كه اول مظلومى و شاهد اين جنايت و ظلم باور نكردنى ….در نيمه شب غربت امام على ع ، كه مشغول تغسيل بى بى دو عالم با لباس بودند ، وقتى دست امام به بازوى حضرت رسيد ، ديگر بغض در گلو دوام نياورد ، و حضرت ، جانم به فداش ، رسما گريه كردند.

اينكه در تاريخ ميگويند يك نفر يهودى شاهد ماجرا ، با ديدن امام ( غيرت الله ) در اين وضعيت ، اسلام آورد ، استبعادى ندارد. چون خاطره قدرت فوق بشرى از جا كندن در قلعه خيبر ، هنوز از يادها نرفته است. كسى كه در جنگها از مرگ نمى هراسيد و سركشان قلدر كفر را راهى جهنم ميكرد ، به چه انگيزه اى در برابر اين فاجعه ، از كنترل خارج نميشود ؟!

حضرت زهرا س هنوز از پا نيفتاده اند. براى منحل كردن مراسم اعتراف ، تهديد به نفرين و عذاب بر غاصبين ميكنند. و اين بار غاصبين ، از مجازات نقد دنيايى و فورى ميترسند. خوب ميدانند كه نفرين بى بى ، رد خور ندارد. و حياتشان در دم دود خواهد شد.

و بدين ترتيب ، فاطمه زهرا س ، چراغ راهنما و هدايت بشر شدند كه خط پيامبر اكرم ص براى بشريت گم نشود. و ما پس از چهارده قرن ، بتوانيم به حقايق دين خدا دسترسى داشته و رسالت خطير و جهانى بيدارى و بيدارگرى را عهده دار شويم.

به قدرت معنوى فاطمه زهرا س و هراس غاصبان از غضب الهى و ترس از جانشان ، حضرت على ع تا بعد از شهادت بى بى در سوم جمادى الثانى ، با خليفه بيعت نكردند.

 

2 دیدگاه ارسال شده است

 • نام شما کاربر گرامی 14 مارس 2015

  با سلام خدمت جناب رأفتی:
  ضمن عرض ادب و خدا قوت، متن از نگارش ضعیفی برخوردار است و عدم وجود مستندات نیز ارزش علمی مقاله را پایین آورده است. مضاف بر آن مقاله از ساختار استاندارد برخوردار نیست.
  به هر حال مأجور باشید.

  • مهندس حسین رأفتی 21 اکتبر 2019

   سلام بر شما و ممنون از محبت تون . حق با شماست .
   این نوشته قطعا به عنوان یک کار علمی و تحقیقی مد نظرم نبوده ، و الا باید خیلی مفصل و مستند کار میشد .
   و اون وقت ، ارائه اش هم برای عموم مردم مناسب و مفید نمیشد .
   بلکه هدف یک نوع بیان ایده های کلی و جدید ، که اصل ماجراها و معماهای حضرت امیر ع و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بتونه توصیف و ترسیم کنه ،
   آن هم با زبان ساده و روزمره .

 • نظر خود را با ما در میان بگذارید