قرآن ناطق(عج)

51 - اسلام و تروریسم

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

پاسخ یك محقق مسلمان آلمانی در یك برنامه زنده تلوزیونی: 1- چه كسانی جنگ جهانی اول را شروع كردند؟ مسلمانان؟! 2- چه كسانی جنگ جهانی دوم را شروع كردند؟ مسلمانان؟! 3- چه كسانی 20 میلیون «بومی استرالیائی» را كشتند؟ مسلمانان؟!

اسلام و تروریسم

پاسخ یک محقق مسلمان آلمانی در یک برنامه زنده تلوزیونی

که توسط میلیونها نفر دیده می شد:

از وی در باره ی «اسلام و تروریسم» سوال شد. او گفت:

۱- چه کسانی جنگ جهانی اول را شروع کردند؟ مسلمانان؟!

۲- چه کسانی جنگ جهانی دوم را شروع کردند؟ مسلمانان؟!

۳- چه کسانی ۲۰ میلیون «بومی استرالیائی» را کشتند؟ مسلمانان؟!

۴- چه کسانی در هیروشیما و ناگازاکی بمب اتم ریختند؟ مسلمانان؟!

۵- چه کسانی ۱۰۰ میلیون سرخپوست را در آمریکای شمالی کشتند؟

۶- چه کسانی ۵۰ میلیون سرخپوست را در آمریکای جنوبی کشتند؟

۷- چه کسانی ۱۸۰ میلیون آفریقائی را به عنوان برده اسیر کردند؟

که ۸۸ % آنان در راه انتقال به آمریکا مردند و به اقیانوس اطلس ریخته شدند؟

خیر! آنها مسلمان نبودند! شما اول باید «تروریسم» را درست معنی کنید.

اگر یک غیر مسلمان کار بدی انجام دهد، نامش می شود «جرم» !

اما اگر یک مسلمان مرتکب همان عمل بشود، او یک «تروریست» است!

شما ابتدا این «قوانین تبعیض آمیز» را برچینید، بعد به موضوع برگردید!

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید