قرآن ناطق(عج)

51 - اسلام و تروریسم

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

پاسخ یك محقق مسلمان آلمانی در یك برنامه زنده تلوزیونی: 1- چه كسانی جنگ جهانی اول را شروع كردند؟ مسلمانان؟! 2- چه كسانی جنگ جهانی دوم را شروع كردند؟ مسلمانان؟! 3- چه كسانی 20 میلیون «بومی استرالیائی» را كشتند؟ مسلمانان؟!

اسلام و تروریسم

پاسخ یك محقق مسلمان آلمانی در یك برنامه زنده تلوزیونی

كه توسط میلیونها نفر دیده می شد:

از وی در باره ی «اسلام و تروریسم» سوال شد. او گفت:

1- چه كسانی جنگ جهانی اول را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

2- چه كسانی جنگ جهانی دوم را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

3- چه كسانی 20 میلیون «بومی استرالیائی» را كشتند؟ مسلمانان؟!

4- چه كسانی در هیروشیما و ناگازاكی بمب اتم ریختند؟ مسلمانان؟!

5- چه كسانی 100 میلیون سرخپوست را در آمریكای شمالی كشتند؟

6- چه كسانی 50 میلیون سرخپوست را در آمریكای جنوبی كشتند؟

7- چه كسانی 180 میلیون آفریقائی را به عنوان برده اسیر كردند؟

كه 88 % آنان در راه انتقال به آمریكا مردند و به اقیانوس اطلس ریخته شدند؟

خیر! آنها مسلمان نبودند! شما اول باید «تروریسم» را درست معنی كنید.

اگر یك غیر مسلمان كار بدی انجام دهد، نامش می شود «جرم» !

اما اگر یك مسلمان مرتكب همان عمل بشود، او یك «تروریست» است!

شما ابتدا این «قوانین تبعیض آمیز» را برچینید، بعد به موضوع برگردید!

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید