قرآن ناطق(عج)

80 - چرا حضرت فاطمه زهرا (س) پشت در رفتند ؟

در طرح و نقشه خليفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چيز به نفع وى و رفيقش برنامه ريزى شده و غصب مديريت جامعه را مسجل كرده بودند.
دين ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پايدار و قطعى بلند مدت ميطلبد. و معصومین ع در طول تاريخ و تا به امروز و تا ظهور ، اين نقش را كامل ايفا كرده و ميكنند.

76 - ابولولو يا فيروز ، ضارب و قاتل خليفه دوم

از نهاوند بود و در جنگ به اسارت مسلمين در مى آيد. منابع معتبر تاريخى و شيعى ، وى را مجوس و يا مسيحى معرفى كرده و مسلمان بودن وى نقل نشده است. مقبره خيالى او در كاشان بوده و وجوهات شرعى مسلمين صرف آن شده است !
اینکه قتل خلیفه ، دسیسه وتحریک یهود بوده ، قوت دارد .

72 - نماز جماعت با اهل سنت ، تقیه یا …

متحجرين ، دستورات را مشروط به سخيف ترين مفاهيم ( ضرر جانى و مالى به شخص خودشان ) گره ميزنند و از اهداف عظيم جامعه اسلامى ، كه معصومين ع بر آن تاكيد داشتند ، شديدا غافلند.و همراه با صهيونيست جهانى در حال هجمه و تضعيف و تكفير در جامعه مسلمانان هستند.در حالى كه ، تقيه ، يعنى روشى كه ، نجات مردم دنيا در آن است ( نه منافع دنيايى فقط من ).

71 - امام علی ع و حفظ جان خلیفه دوم

” وحدت و قدرت مسلمين ” . امام على ع خطاب به خليفه دوم :
اگر تو به خط مقدم جنگ بروى و آسيبى بينى، مسلمانان تا دورترين شهرهاى خود، ديگر پناهگاهى ندارند و پس از تو كسى نيست تا بدان رو آورند.خطبه ١٣٤ نهج البلاغه .
چونان محور آسياب، جامعه را به گردش در آور، و با كمك مردم، جنگ را اداره كن ! خطبه ١٤٦ نهج البلاغه .

برچــســب ها

برچــســب ها