قرآن ناطق(عج)

80 - چرا حضرت فاطمه زهرا (س) پشت در رفتند ؟

در طرح و نقشه خلیفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چیز به نفع وى و رفیقش برنامه ریزى شده و غصب مدیریت جامعه را مسجل کرده بودند.
دین ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پایدار و قطعى بلند مدت میطلبد. و معصومین ع در طول تاریخ و تا به امروز و تا ظهور ، این نقش را کامل ایفا کرده و میکنند.

76 - ابولولو یا فیروز ، ضارب و قاتل خلیفه دوم

از نهاوند بود و در جنگ به اسارت مسلمین در مى آید. منابع معتبر تاریخى و شیعى ، وى را مجوس و یا مسیحى معرفى کرده و مسلمان بودن وى نقل نشده است. مقبره خیالى او در کاشان بوده و وجوهات شرعى مسلمین صرف آن شده است !
اینکه قتل خلیفه ، دسیسه وتحریک یهود بوده ، قوت دارد .

72 - نماز جماعت با اهل سنت ، تقیه یا …

متحجرین ، دستورات را مشروط به سخیف ترین مفاهیم ( ضرر جانى و مالى به شخص خودشان ) گره میزنند و از اهداف عظیم جامعه اسلامى ، که معصومین ع بر آن تاکید داشتند ، شدیدا غافلند.و همراه با صهیونیست جهانى در حال هجمه و تضعیف و تکفیر در جامعه مسلمانان هستند.در حالى که ، تقیه ، یعنى روشى که ، نجات مردم دنیا در آن است ( نه منافع دنیایى فقط من ).

71 - امام علی ع و حفظ جان خلیفه دوم

” وحدت و قدرت مسلمین ” . امام على ع خطاب به خلیفه دوم :
اگر تو به خط مقدم جنگ بروى و آسیبى بینى، مسلمانان تا دورترین شهرهاى خود، دیگر پناهگاهى ندارند و پس از تو کسى نیست تا بدان رو آورند.خطبه ١٣۴ نهج البلاغه .
چونان محور آسیاب، جامعه را به گردش در آور، و با کمک مردم، جنگ را اداره کن ! خطبه ١۴۶ نهج البلاغه .

برچــســب ها

برچــســب ها