قرآن ناطق(عج)

15 - اسیدپاشی

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نقد کلیپ سخنرانى حجه الاسلام آقا میرى در مورد اسید پاشى :

مخاطب سخنرانى کیست ؟ در جامعه امروز ما چه کسانى مدافع تجاوز و تعدى و قتل و ضرب و شتم هستند ؟

متدینین ؟ دولتى ها ؟ احزاب ؟

برچــســب ها

برچــســب ها