قرآن ناطق(عج)

8 - مسیر هسته ای ایران – 8 (در دولت قبل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٠- آيا مسير هسته اى كشور و مذاكرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ١٣٩٣/٠٩/١٩

احقاق حقوق در دنيايى كه تجمع زر و زور و تزوير ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقريباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نيست.

برچــســب ها

برچــســب ها