قرآن ناطق(عج)

25 - قدرت بین المللی ایران

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

قدرت بین المللی ایران

محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

در یک ماه گذشته (خرداد 93) ایران مهم‌ترین موفقیت خود را در طول سی و پنج سال پس از انقلاب به دست آورد و این موفقیت تضمین شد. هیچ کسی در داخل کشور این موفقیت را مطرح نکرد. موفقیتی که دشمنان ما هم آن را امضا کردند. آن قدر که دشمنان در مورد این موفقیت ایران حرف زدند در داخل کشور هیچ حرفی در این باره زده نشد.

12 - مسیر هسته ای ایران – 12 ( امنیت اسراییل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٤- آيا آقاى جان كرى راست ميگويد كه امروز دنيا و اسراييل امن تر شده است ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٤

آقاى جان كرى با چه استدلالى اين ادعا را دارند ؟ آيا چون ايران اورانيوم بيست در صد خود را تبديل به سوخت رآكتور كرده است ؟

برچــســب ها

برچــســب ها