قرآن ناطق(عج)

15 - اسیدپاشی

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نقد كلیپ سخنرانى حجه الاسلام آقا میرى در مورد اسید پاشى :

مخاطب سخنرانى كیست ؟ در جامعه امروز ما چه كسانى مدافع تجاوز و تعدى و قتل و ضرب و شتم هستند ؟

متدینین ؟ دولتى ها ؟ احزاب ؟

برچــســب ها

برچــســب ها