قرآن ناطق(عج)

35 - برترین فضیلت امام على(ع) در قرآن

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

( با مشارکت استاد حجت الاسلام مصطفی شهابی.)

و یقول الذین كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب.

سوره شریفه رعد آیه آخر

«و كافران اصل نبوت تو را انكار میكنند. بگو تنها گواه من بر رسالت ، خداست و كسى كه در نزد او علم به كتاب است‏».

برچــســب ها

برچــســب ها