قرآن ناطق(عج)

80 - چرا حضرت فاطمه زهرا (س) پشت در رفتند ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در طرح و نقشه خليفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چيز به نفع وى و رفيقش برنامه ريزى شده و غصب مديريت جامعه را مسجل كرده بودند.
دين ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پايدار و قطعى بلند مدت ميطلبد. و معصومین ع در طول تاريخ و تا به امروز و تا ظهور ، اين نقش را كامل ايفا كرده و ميكنند.

63 - آیا دل برادرت با ماست ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تاثیر و عمق نفوذ ” نیت ” :

اهوى اخیك معنا ؟

در جنگ جمل، یكى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام) آهى كشید و گفت: اى كاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در ركاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

برچــســب ها

برچــســب ها