قرآن ناطق(عج)

80 - چرا حضرت فاطمه زهرا (س) پشت در رفتند ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در طرح و نقشه خلیفه دوم ، در دوئل با حضرت على ع ، همه چیز به نفع وى و رفیقش برنامه ریزى شده و غصب مدیریت جامعه را مسجل کرده بودند.
دین ابدى ، نشانه ها و حجت هاى پایدار و قطعى بلند مدت میطلبد. و معصومین ع در طول تاریخ و تا به امروز و تا ظهور ، این نقش را کامل ایفا کرده و میکنند.

63 - آیا دل برادرت با ماست ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تاثیر و عمق نفوذ ” نیت ” :

اهوى اخیک معنا ؟

در جنگ جمل، یکى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام) آهى کشید و گفت: اى کاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در رکاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

برچــســب ها

برچــســب ها