قرآن ناطق(عج)

51 - اسلام و تروریسم

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

پاسخ یك محقق مسلمان آلمانی در یك برنامه زنده تلوزیونی:

1- چه كسانی جنگ جهانی اول را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

2- چه كسانی جنگ جهانی دوم را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

3- چه كسانی 20 میلیون «بومی استرالیائی» را كشتند؟ مسلمانان؟!

11 - مسیر هسته ای ایران – 11 ( بمب هسته اى )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٣- آيا توليد بمب هسته اى به نفع آرمان ها و اهداف و امنيت جمهورى اسلامى است ؟

با توجه به بحث دوازدهم ، اصلى ترين عامل نزديك شدن به ” حق ” و رسيدن به توافقنامه و معاهده مناسب ، ” قدرت ” است. آيا در اين معادلات ، تكنولوژى و ساخت و تست بمب هسته اى ، عامل قدرت محسوب شده و ما را به توافق خوب كمك ميدهد ؟

1 - مسیر هسته اى ایران – 1 (طرح 16 سوال – اهداف )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاكرات هسته اى – شكست يا پيروزى ؟ 1393/09/07
قسمت اول.
١-اهداف ما از تكنولوژى هسته اى چيست ؟

٢- چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟

٣- اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها