قرآن ناطق(عج)

74 - تحلیلی از قمه زنی و دعای جعلی ” صنمی قریش “

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مدعيان جدايى دين از سياست ، هيچگاه امكان پرداختن به مسئله امام حسين ع و عاشورا را ندارند. زيرا تمامى ادعاهاى دروغشان در ارائه وارونه دين به يكباره فرو مى پاشد. براى انحراف افكار از سخنان و عملكرد و قيام امام حسين ع چه بايد بكنند ؟ به جز بدعتهایی چون قمه زنی !
و از طرفی ، تبليغ لعن جعلى ” صنمى قريش ” براى حاجت گرفتن !!!

53 - قمه زنی:قرآن،هدیه انگلیس،استدلال رهبری

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

یك زمانى بعد از كودتاى ٢٨ مرداد ، در مشهد براى هیئت هاى مذهبى سفارت انگلیس پول داد و قمه توزیع كرد .
مقام معظم رهبری :قمه‌زدن، سنّتى جعلى است. از امورى است که مربوط به دین نیست و بلاشک، خدا هم از انجام آن راضى نیست. قطعاً یک خلاف و یک بدعت است .

52 - قمه زنی در فتاوی 69 مجتهد و مرجع شیعیان جهان

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

فتاوای مراجع و علمای طراز اول شیعه در مبارزه با بدعت ها یی چون قمه زنی و تیغ زنی از حدود صد سال پیش تا کنون (مستند به منابع)

برچــســب ها

برچــســب ها