قرآن ناطق(عج)

74 - تحلیلی از قمه زنی و دعای جعلی ” صنمی قریش “

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مدعیان جدایى دین از سیاست ، هیچگاه امکان پرداختن به مسئله امام حسین ع و عاشورا را ندارند. زیرا تمامى ادعاهاى دروغشان در ارائه وارونه دین به یکباره فرو مى پاشد. براى انحراف افکار از سخنان و عملکرد و قیام امام حسین ع چه باید بکنند ؟ به جز بدعتهایی چون قمه زنی !
و از طرفی ، تبلیغ لعن جعلى ” صنمى قریش ” براى حاجت گرفتن !!!

53 - قمه زنی:قرآن،هدیه انگلیس،استدلال رهبری

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

یک زمانى بعد از کودتاى ٢٨ مرداد ، در مشهد براى هیئت هاى مذهبى سفارت انگلیس پول داد و قمه توزیع کرد .
مقام معظم رهبری :قمه‌زدن، سنّتى جعلى است. از امورى است که مربوط به دین نیست و بلاشک، خدا هم از انجام آن راضى نیست. قطعاً یک خلاف و یک بدعت است .

52 - قمه زنی در فتاوی ۶۹ مجتهد و مرجع شیعیان جهان

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

فتاوای مراجع و علمای طراز اول شیعه در مبارزه با بدعت ها یی چون قمه زنی و تیغ زنی از حدود صد سال پیش تا کنون (مستند به منابع)

برچــســب ها

برچــســب ها