قرآن ناطق(عج)

14 - مسیر هسته ای ایران – 14 ( شباهت با پذیرش قطعنامه 598 )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٦- شباهت مسير هسته اى ما با توقف جنگ با عراق وپذیرش قطعنامه ٥٩٨ چيست ؟
اما سال 1366 تا قبول قطعنامه ، از زبان امام خامنه ای .
قبول قطعنامه – سیاست خارجی و بین الملل اسلامی امام .
قبول قطعنامه – استراتژی قدرت امام .
قبول قطعنامه – امروز روز شروع جنگ است .
قبول قطعنامه – مصلحت ، رضای خدا .
خوراندن جام زهر ، تحريفى ظالمانه .
اگر قطعنامه را نمى پذيرفتيم ، چه ميشد ؟
جنگ هوشمندانه و رهبرى .

برچــســب ها

برچــســب ها