قرآن ناطق(عج)

38 - بهتر ‌‌‌از کیمیا

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از حضرت آیه الله آقا موسی شبیری زنجانی نقل شده است که

در سفری که حضرت امام و پدرم برای زیارت به مشهد مقدّس رفته بودند امام خمینی(ره) در صحن حرم امام رضا علیه السلام با سالک الی الله حاج حسنعلی نخودکی مواجه می‌شوند.

برچــســب ها

برچــســب ها