قرآن ناطق(عج)

38 - بهتر ‌‌‌از كیمیا

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از حضرت آیة الله آقا موسی شبیری زنجانی نقل شده است که

در سفری كه حضرت امام و پدرم برای زیارت به مشهد مقدّس رفته بودند امام خمینی(ره) در صحن حرم امام رضا علیه السلام با سالك الی الله حاج حسنعلی نخودكی مواجه می‌شوند.

برچــســب ها

برچــســب ها