قرآن ناطق(عج)

70 - تبری ، از نگاه امام علی ع

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ترجمه هاى غلط از تبرى ، این روزها ، جان کاه و دردآور ، و تبلور مجددى از دین پوسته اى برادران متدین و پاک ما بود. معذرهً الى ربکم و لعلهم یتقون ، مطالبى در گروه و سایت تقدیم شد.
و اینک از لسان اول مظلوم عالم ، امیرالمومنین ع : ( ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ )

برچــســب ها

برچــســب ها