قرآن ناطق(عج)

59 - خواهران دوقلو و امام رضا(ع )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

یکی از خادمان اقا علی بن موسی الرضا تعریف میکرد

داشتم توصحن انقلاب قدم میزدم دیدم کنارپنجره فولاد خیلی شلوغه . سریع خودم رو رسوندم به پنجره فولاد .
دیدم امام رضا علیه السلام به اذن خدا یک دخترچهارساله که کورمادرزادبود رو شفادادن .

برچــســب ها

برچــســب ها