قرآن ناطق(عج)

78 - آنسوی سکه مذاکرات

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در زمان دکتر لاریجانى و مسیر مدالیته ، یک بار موفق به کیش و مات کردن غرب شدیم. در زمان آقاى دکتر جلیلى در ظاهر ماجرا ، ” زمان ” به نفع ما بود. با گارد بسته ، سعى داشتیم سرمان کلاه نرود. آمریکا با پیشنهادات و معامله هاى متنوع در مذاکرات حاضر میشد. و ما چانه زنى میکردیم.اما ….

8 - مسیر هسته ای ایران – ۸ (در دولت قبل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٠- آیا مسیر هسته اى کشور و مذاکرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ١٣٩٣/٠٩/١٩

احقاق حقوق در دنیایى که تجمع زر و زور و تزویر ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقریباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نیست.

برچــســب ها

برچــســب ها