قرآن ناطق(عج)

37 - علامه جعفری و زیباترین دختر دنیا

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از علامه جعفری می پرسند چی شد که به این کمالات رسیدی ؟

ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبگی تعریف میکنن و اظهار میکنند که هر چه دارند از کراماتی ست که بدنبال این امتحانالهی نصیبشان شده است .

برچــســب ها

برچــســب ها