قرآن ناطق(عج)

37 - علامه جعفری و زیباترین دختر دنیا

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از علامه جعفری می پرسند چی شد كه به این كمالات رسیدی ؟

ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبگی تعریف میكنن و اظهار میكنند كه هر چه دارند از كراماتی ست كه بدنبال این امتحانالهی نصیبشان شده است .

برچــســب ها

برچــســب ها