قرآن ناطق(عج)

40 - بصیرت

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تهیه کننده : آقای مهندس سید محمد سیدی

با مروری برنقاط ضعف وقوت تاریخ اسلام از زمان پیامبرگرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) تاكنون (انقلاب اسلامی)،آنچه بیش از هر عاملی درسربلندی ،پیروزی و موفقیت ویا عدم رسیدن به آنهاتاثیر داشته، برخورداری ویا كمبودعوام وخواص از “بصیرت”بوده است .

برچــســب ها

برچــســب ها