قرآن ناطق(عج)

39 - عزادار امام حسین (ع)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

( از نوشته های استاد شهابی )

( اِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُوْمِنینَ أنْفُسَهُمْ وَ أمْوالَهُمْ بِأنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ )

«خداوند از مؤمنان، جان‌ها و مال‌هایشان را مى‌خرد، به بهاى این كه بهشت براى آنان باشد.»

برچــســب ها

برچــســب ها