قرآن ناطق(عج)

35 - برترین فضیلت امام على(ع) در قرآن

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

( با مشارکت استاد حجت الاسلام مصطفی شهابی.)

و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفى بالله شهیدا بینى و بینکم و من عنده علم الکتاب.

سوره شریفه رعد آیه آخر

«و کافران اصل نبوت تو را انکار میکنند. بگو تنها گواه من بر رسالت ، خداست و کسى که در نزد او علم به کتاب است‏».

برچــســب ها

برچــســب ها