قرآن ناطق(عج)

12 - مسیر هسته ای ایران – 12 ( امنیت اسراییل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٤- آيا آقاى جان كرى راست ميگويد كه امروز دنيا و اسراييل امن تر شده است ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٤

آقاى جان كرى با چه استدلالى اين ادعا را دارند ؟ آيا چون ايران اورانيوم بيست در صد خود را تبديل به سوخت رآكتور كرده است ؟

برچــســب ها

برچــســب ها