قرآن ناطق(عج)

6 - مسیر هسته ای ایران – ۶ (نمره به تیم مذاکره )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نمره شما به تیم مذاکره کننده چیست ؟ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
با توجه به انتقاداتى که به مذاکرات توسط مثلا آقاى نبویان یا غضنفرى میشود ، در مجموع به نظر شما “نمره تیم مذاکره کننده ( بچه هاى انقلاب ) چند است؟ “

برچــســب ها

برچــســب ها