قرآن ناطق(عج)

6 - مسیر هسته ای ایران – 6 (نمره به تیم مذاکره )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نمره شما به تيم مذاكره كننده چیست ؟ 1393/09/15
با توجه به انتقاداتى كه به مذاكرات توسط مثلا آقاى نبويان يا غضنفرى ميشود ، در مجموع به نظر شما “نمره تيم مذاكره كننده ( بچه هاى انقلاب ) چند است؟ “

برچــســب ها

برچــســب ها